Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34,
47-330 Zdzieszowice
tel.: +48 77 40 64 400
faks: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer
karty:

SO.13
KARTA USŁUGI
WYDANIE DECYZJI O UZNANIU ŻOŁNIERZA W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ZA SAMOTNEGO

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1053)

Wymagane dokumenty

Udokumentowany wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby.

Opłaty bez opłat
Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej 
ul. Bolesława Chrobrego 34,
pokój Nr A-109 (I piętro)
tel. 077 40 64 448

Termin załatwienia sprawy

Burmistrz wydaje decyzję niezwłocznie po złożeniu wniosku lub w ciągu 30 dni, jeżeli zaistnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Tryb odwoławczy

Na decyzję Burmistrza Zdzieszowic służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Żołnierzem samotnym zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP jest osoba niebędąca w związku małżeńskim, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Formularze wniosków
i druki do pobrania

 

 

Opracowała:

Urszula Orzędowska; 28.09.2016

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska; 28.09.2016