Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz uchwały nr XXX/210/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku zadań publicznych z zakresu:

Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

PDFSG.0050.314.2017 (41,94KB)

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie (85,06KB)

Rozstrzygnięcie konkursu:

PDFSG.0050.329.2017 (45,55KB)

Wzory dokumentów:

PDFoferta.pdf (143,18KB)
ODToferta.odt (41,74KB)
DOCXoferta.docx (87,10KB)

ODTsprawozdanie.odt (33,34KB)
DOCXsprawozdanie.docx (65,76KB)
PDFsprawozdanie.pdf (133,38KB)