Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ REKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017