Przejdź do treści strony WCAG

SG.0050.382.2017

Zarządzenie Nr SG.0050.382.2017

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie

zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2017 r.

PDFSG.0050.382.2017

PDFPlan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2017 r.