Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

PDFSG.0050.501.2018

PDFogłoszenie o konkursie