Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

PDFLVII/381/2018