Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Do dnia 20.11.2018 r. będą odbywać się konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

W związku z art. 5a ust 1 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwałą nr LI/402/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach przekazuje się do konsultacji projekt Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Program określa cele, zasady oraz formy współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie wskazuje zakres przedmiotowy współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz zakładaną wysokość środków przeznaczonych na jego realizację. Program precyzuje również tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

PDFProgram NGO 2019_do konsultacji.pdf

Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą wnosić swoje propozycje zmian do Programu na zamieszczonych poniżej formularzach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oraz bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

PDFformularz do konsultacji.pdf

ODTformularz do konsultacji.odt

DOCformularz do konsultacji.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  05-11-2018
  przez: Mariusz Fornol
 • opublikowano:
  05-11-2018 08:36
  przez: Mariusz Fornol
 • zmodyfikowano:
  07-11-2018 07:47
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 437
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×