Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie uchwały nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice oraz uchwały oraz § 4 uchwały nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku.

Zarządzenie Burmistrza:

PDFSG.0050.13.2018

Ogłoszenie o konkursie:

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.30.2019

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku:

DOCXwzór wniosku.docx
ODTwzór wniosku.odt
PDFwzór wniosku.pdf

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf

Wzór sprawozdania:

DOCXwzór sprawozdania.docx
ODTwzór sprawozdania.odt
PDFwzór sprawozdania.pdf