Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku zadań publicznych z zakresu:

Pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

PDFSG.0050.29.2019 (42,80KB)

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie (52,70KB)

Rozstrzygnięcie konkursu:

PDFSG.0050.45.2019 (52,15KB)

Wzory dokumentów:

DOCXoferta.docx (87,10KB)

ODToferta.odt (41,74KB)

PDFoferta.pdf (143,18KB)

DOCXsprawozdanie.docx (65,76KB)

ODTsprawozdanie.odt (33,34KB)

PDFsprawozdanie.pdf (133,38KB)