Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.

w sprawie dokonania wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych

PDFSG.0050.592.2018