Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
W ramach tego zadania mogą być podejmowane działania skierowane na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych – organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, rozgrywkach, turniejach z różnych dziedzin sportu na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

PDFSG.0050.42.2019

PDFogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.54.2019

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Oferta:

DOCXoferta.docx

ODToferta.odt

PDFoferta.pdf

Sprawozdanie:

DOCXsprawozdanie.docx

ODTsprawozdanie.odt

PDFsprawozdanie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-02-2019
  przez: Burmistrz Zdzieszowic Sybila Zimerman
 • opublikowano:
  18-02-2019 12:27
  przez: Mariusz Fornol
 • zmodyfikowano:
  20-03-2019 12:29
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 410
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×