Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
W ramach tego zadania mogą być podejmowane działania skierowane na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych – organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych, zawodach, rozgrywkach, turniejach z różnych dziedzin sportu na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

PDFSG.0050.42.2019 (47,27KB)
(Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia  15 lutego 2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert)

PDFogłoszenie o konkursie (53,43KB)

Rozstrzygnięcie konkursu

PDFSG.0050.54.2019 (42,82KB)
(Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019 r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej)

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (25,06KB)

Oferta:

DOCXoferta.docx (87,10KB)

ODToferta.odt (41,74KB)

PDFoferta.pdf (143,18KB)

Sprawozdanie:

DOCXsprawozdanie.docx (65,76KB)

ODTsprawozdanie.odt (33,34KB)

PDFsprawozdanie.pdf (133,38KB)