Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2019 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym

PDFSG.0050.45.2019