Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

PDFSG.120.13.2019