Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu o stanie Gminy Zdzieszowice

PDFSG.0050.58.2019