Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Zakole Odry w Zdzieszowicach Bike Maraton Gmina Zdzieszowice Raj dla wędkarzy Zachód słońca

Informacja odnośnie pojemników do odbioru popiołu

Zgodnie z uchwałą nr LXVII/I/ 2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region”, od dnia 1 października wprowadza się obowiązkową selektywną zbiórkę popiołu w szarym metalowym lub plastikowym pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości.

Pojemnik musi być dostosowany do Polskiej Normy: PN EN 840 1:2013 05, ponieważ wszystkie inne pojemniki nieposiadające kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie mogą służyć do przechowywania oraz odbioru popiołu.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, spółka „Czysty Region” informuje, że począwszy od sierpnia/września 2019 roku, wprowadza sprzedaż ww. pojemników.

Zakupu pojemnika o pojemności 120 litrów w cenie 110,00 zł i pojemnika o pojemności 240 litrów w cenie 150,00 zł, będzie można dokonać u sołtysa oraz w siedzibie spółki „Czysty Region” przy ul. Grunwaldzkiej 42/44 w Kędzierzynie-Koźle.

Jednoczenie przypominamy, iż zakupione przez mieszkańców pojemniki, należy oznaczyć naklejkami, które zostaną dostarczone wraz z pojemnikami po wypełnieniu stosownej deklaracji.

Data odbioru i miejsce dostawy pojemników zostanie przekazana mieszkańcom w późniejszym terminie.

Nr kontaktowy: 77 48 34 253