Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr SG.0050.143.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.

w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2019r. w ramach tego samego działu

PDFSG.0050.143.2019