Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci obowiązującej od 1 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie o aktualizacji  podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci obowiązującej od 1 kwietnia 2017 r.

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 89d ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza co następuje:

1. Podstawowa kwota dotacji po aktualizacji na 1 ucznia w przedszkolu  na rok wynosi - 13 092,99

2. Statystyczna liczba uczniów w publicznych przedszkolach - 387

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 18 ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy Zdzieszowice w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.