Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarty konkurs na wsparcie w 2020 roku zadań publicznych

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie uchwały nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice oraz § 4 uchwały nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2020 roku.

Zarządzenie Burmistrza:

PDFSG.0050.188.2019

Ogłoszenie o konkursie:

PDFZałącznik do Zarządzenia nr SG.0050.188.2019 - Ogłoszenie o konkursie

Dokumenty do pobrania:
Wzór wniosku:

DOCXwzor-wniosku.docx

ODTwzor-wniosku.odt

PDFwzor-wniosku.pdf

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf

Wzór sprawozdania:

DOCXwzor-sprawozdania.docx

ODTwzor-sprawozdania.odt

PDFwzor-sprawozdania.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-12-2019
  przez: Burmistrz Zdzieszowic - Sybila Zimerman
 • opublikowano:
  02-01-2020 08:25
  przez: Witold Trybała
 • zmodyfikowano:
  07-01-2020 14:58
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 600
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl