Przejdź do treści strony WCAG

2020-02-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Zdzieszowic na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Zdzieszowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub
użyczenie

PDFwykaz nieruchomości