Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-05-13 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w miejscowości Januszkowice

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 z póź.zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek z dnia 20.12.2019 r. pełnomocnika Pana Marka Klyka, działającego w imieniu Gminy Zdzieszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice, na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych poprzez istniejący wylot W-3.JN do rowu melioracyjnego R-2 w km 0+200, zlokalizowanego na dz. ew. nr 603/3 i 604/3, obr. Januszkowice z obszaru zlewni wydzielonej na terenie m. Januszkowice, obejmującej rejon ul. Zamkowej i Działkowca oraz ul. Wolności wraz z ciążącymi do nich terenami położonymi wzdłuż tych ulic.

PDFinformacja