Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-07-03 Obwieszczenie o zakończeniu realizacji prac w części dotyczącej odcinka Zdzieszowice-Brzeg - Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Zdzieszowice - Wrocław odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84km

IDS-BUD S.A. jako Generalny Wykonawca Robót Budowlanych na podstawie umowy zawartej w dniu 9 listopada 2017r. ze Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz działając na podstawie:

1) Decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 22 października 2015 r., nr 1 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
2) Decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 13 Stycznia 2017r„ nr 5/D/2017 o pozwoleniu na budowę
3) Decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19 kwietnia 2017r., znak nr DAB. 1.6631.3.2017.MD.5
4) Decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 30 listopada 2016r„ znak nr DLI.I.6620.38.2015.AN.16

w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731. ze późn. zm.) w ramach zadania celu publicznego pn.: „Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DNI000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego: Odcinek I - Brzeg - Zębice-Kiełczówo długości ok. 46 km, Odcinek II - ZdzieszowiceBrzeg o długości ok. 84km",

informuje w imieniu Inwestora o zakończeniu realizacji prac w części dotyczącej odcinka Zdzieszowice- Brzeg na niżej wymienionych nieruchomościach:
• których właściciele nie odebrali zawiadomienia o zakończeniu robót wysłanego pocztą lub
• dla których brak danych w katastrze nieruchomości lub,
• dla których nie mamy aktualnego adresu właściciela - właściciele zmienili adres zamieszkania lub
• o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości (np. właściciel działki zmarł a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku lub ich adresy są nieznane).

PDFobwieszczenie o zakończeniu robót