Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-07-30 Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 z póź. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 1.07.2020 r. pełnomocnika reprezentującego zakład konstrukcji stalowych „WAKRO" Sp. z o.o., ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających Z1 i Z2 na działce ew. nr 676/3, a.m. 7, obręb Krępna przy ul. Zdzieszowickiej 51,
- usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do gruntu poprzez podziemne zbiorniki retencyjno-rozsączających Z1 i Z2, z terenu zakładu konstrukcji stalowych „WAKRO” Sp. z o.o. w Krępnej na działce ew. nr 676/3, a.m. 7, obręb Krępna przy ul. Zdzieszowickiej 51

PDFInformacja