Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-10-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew

Działając zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) - cyt. dalej jako Kpa, w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej z siedzibą 47-330 Zdzieszowice ul. Korfantego 20 z dnia 24 września 2020 r. (data wpływu do tut. Organu 25.09.2020 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzewa, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 20 w Zdzieszowicach, obejmująca działkę 381/84, obręb Zdzieszowice, z powodu: „Spróchniałe - grozi przechodniom”.

PDF2020-10-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic