Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach (ze środków RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

25.01.2021 r.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00002602/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-68629bb7-5ee0-11eb-86b1-a64936a8669f

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach
(ze środków RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

Dokumenty:

PDFOgłoszenie o zamówieniu
DOCSWZ
7ZDOKUMENTACJA
ODTProjekt umowy


Pliki j.w. z podpisem elektronicznym:
XADESDOKUMENTACJA.7z.XAdES
XADESswz budynek Januszkowice.doc.XAdES
XADESZałącznik nr 6 do SWZ.odt.XAdES


04.02.2021r.

PDFZapytania + zmiana treści SWZ-sig.pdf
 


10.02.2021r.

PDFInformacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
PDFInformacja z otwarcia ofert
 


18.02.2021r.

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf
 


Ogłoszenie o wyniku postępowania o numerze 2021/BZP 00012624/01 w dniu 2021-03-03 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.