Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach

04.05.2021 r.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045371/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-5dafed2c-ac9f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach

Dokumenty:

PDFOgłoszenie o zamówieniu
DOCSWZ
ZIPDOKUMENTACJA.zip
ODTProjekt umowy


Pliki j.w. z podpisem elektronicznym:

XADESDOKUMENTACJA.zip.XAdES
XADESswz ul Wschodnia.doc.XAdES
XADESZałącznik nr 6 do SWZ.odt.XAdES
 


11.05.2021 r.

PDFZapytanie do SWZ-sig.pdf
PDF20 STWiORB Branża drogowa poprawny-sig.pdf
 


14.05.2021 r.

PDFZapytanie nr 2 do SWZ-sig.pdf
 


17.05.2021 r.

PDFZapytanie nr 3 do SWZ-sig.pdf
 


19.05.2021 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf
Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf
 


31.05.2021 r.

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf
 


Ogłoszenie o wyniku postępowania o numerze 2021/BZP 00080824/01 w dniu 2021-06-11 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.