Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej

30.06.2021 r.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00100380/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-12de71ee-d9c3-11eb-b885-f28f91688073

Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej

Dokumenty :

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCswz ul Koszyka.doc
ZIPDokumentacja.zip
ODTZałącznik nr 6 do SWZ.odt
 


Pliki j.w. z podpisem elektronicznym :

XADESDokumentacja.zip.XAdES
XADESswz ul Koszyka.doc.XAdES
XADESZałącznik nr 6 do SWZ.odt.XAdES
 


14.07.2021 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf
Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf
 


22.07.2021 r.

PDFunieważnienie postępowania-sig.pdf
 


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o numerze 2021/BZP 00123474/01 w dniu 2021-07-22 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.