Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej - ponowienie postępowania

27.07.2021 r.

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127533/01

Identyfikator postępowania: ocds-148610-25e525cc-eea9-11eb-b885-f28f91688073

Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej - ponowienie postępowania

Dokumenty :

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFswz ul Koszyka ponowienie-sig.pdf
ZIPDokumentacja.zip
PDFZałącznik nr 6 do SWZ ponowienie-sig.pdf
 

Formularze w wersji edytowalnej :

DOCswz ul Koszyka ponowienie.doc
Plik dokumentacja z podpisem elektronicznym :

XADESDokumentacja.zip.XAdES
 


13.08.2021 r.

PDFZapytanie do SWZ-sig.pdf
 


18.08.2021 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf
Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf
 


26.08.2021 r.

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig.pdf
 


07.09.2021 r.

Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty :

ODTinformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.odt XADESinformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.odt.XAdES