Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-04-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji nr 1/2023 z dn. 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia”, zlokalizowanej na działce nr 114/3 obręb Januszkowice, gmina Zdzieszowice

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC
o wydaniu decyzji nr 1/2023 z dn. 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa
sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia”, zlokalizowanej na
działce nr 114/3 obręb Januszkowice, gmina Zdzieszowice


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm.) i art. 61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 1/2023 z dn. 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia”, zlokalizowanej na działce nr 114/3 obręb Januszkowice, gmina Zdzieszowice.

Z treścią decyzji, o której mowa wyżej, a także z aktami sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Zdzieszowicach, w godzinach pracy urzędu, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, do 14 dnia od dnia, w którym zawiadomienie uważa się za dokonane, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 04.04.2023 r.

PDF2023-04-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic (49,38KB)