Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2023-07-18 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA O WYDANIU DECYZJI USTALAJĄCEJ
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Zdzieszowice zawiadamia,

że zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej średniego napięcia na terenie Gminy Zdzieszowice, województwo opolskie, powiat krapkowicki, obręb Januszkowice, część działki nr 114/3.

W terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Zdzieszowicach, z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

PDF2023-07-18 Obwieszczenie (215,82KB)