Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169956149417157677184837259625193255263800606780000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12132099223116608113268124287135238134761133114102249135446166400151679
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1084091181171619361410061352271407427996912747810176311721596775114269
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
102525881988631085206829459360290497107826104819103057105811101409
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11006711349812423992625973968460210740210931210627310789593193112239
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6768558311550905718691068557717453178076100671796427646787149
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
514027142563147467995273276761618416363965630729566119059534
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
484803014229744308843280530128361573652933162397465020549437
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833121371462092731110
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 257832
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 152808
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 143459
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 91107
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 83218
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 82533
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 68910
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 50517
 9. Inne
  Wyświetleń: 39735
 10. Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 39028
 11. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 37982
 12. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 37524
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 35444
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 33853
 15. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 33064
 16. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 31089
 17. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 30732
 18. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 29242
 19. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 28427
 20. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 28376
 21. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 27791
 22. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 27123
 23. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 27106
 24. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 27068
 25. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 25906
 26. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 25388
 27. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 24794
 28. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 24616
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 23738
 30. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 23459
 31. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 23145
 32. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 22815
 33. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 22357
 34. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 21533
 35. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 20917
 36. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 20789
 37. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 20716
 38. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 20611
 39. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 20293
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 19989
 41. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 19517
 42. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 19468
 43. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 19422
 44. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 19214
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 19081
 46. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 19058
 47. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 18734
 48. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 18567
 49. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 18555
 50. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 18475
 51. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 18450
 52. Pobierz programy
  Wyświetleń: 18442
 53. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 18427
 54. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 18342
 55. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 18184
 56. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 18073
 57. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 17939
 58. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17929
 59. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17831
 60. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17685
 61. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 17653
 62. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 17530
 63. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 17482
 64. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 17455
 65. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 17391
 66. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 17350
 67. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 17218
 68. Akty prawne
  Wyświetleń: 17206
 69. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 17103
 70. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 17086
 71. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 17066
 72. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 17048
 73. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 17030
 74. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17007
 75. Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16916
 76. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 16903
 77. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 16851
 78. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 16334
 79. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 16315
 80. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 16270
 81. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 16189
 82. Azbest
  Wyświetleń: 16182
 83. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16010
 84. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 15781
 85. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 15700
 86. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 15261
 87. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15242
 88. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 15204
 89. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 14527
 90. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"
  Wyświetleń: 14469
 91. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 14278
 92. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 14024
 93. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 13977
 94. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 13968
 95. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 13876
 96. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 13856
 97. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 13824
 98. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 13773
 99. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 13504
 100. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 13275
 101. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 13002
 102. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 12750
 103. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 12743
 104. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 12318
 105. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 11934
 106. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 11918
 107. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11830
 108. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 11830
 109. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 11787
 110. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 11779
 111. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 11652
 112. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 11634
 113. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 11616
 114. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 11512
 115. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 11471
 116. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 11432
 117. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 11395
 118. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 11386
 119. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11352
 120. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 11255
 121. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 11145
 122. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 11060
 123. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 11028
 124. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 10930
 125. Petycje
  Wyświetleń: 10913
 126. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 10911
 127. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 10785
 128. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 10497
 129. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10462
 130. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10459
 131. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 10442
 132. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 10404
 133. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 10381
 134. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 10354
 135. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 10268
 136. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 10265
 137. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 10251
 138. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 10215
 139. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 10175
 140. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 10147
 141. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 10120
 142. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 10107
 143. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 10083
 144. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 10059
 145. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 10028
 146. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 9988
 147. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 9923
 148. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 9917
 149. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 9884
 150. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 9875
 151. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 9867
 152. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9817
 153. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 9771
 154. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 9758
 155. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 9720
 156. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 9676
 157. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 9669
 158. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 9616
 159. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9616
 160. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9588
 161. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 9502
 162. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 9483
 163. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 9455
 164. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 9299
 165. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 9295
 166. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 9285
 167. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 9281
 168. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 9266
 169. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 9166
 170. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 9153
 171. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 9084
 172. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 9067
 173. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 9063
 174. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 9053
 175. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 8923
 176. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 8852
 177. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 8844
 178. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 8840
 179. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 8828
 180. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 8803
 181. Statut MRM
  Wyświetleń: 8738
 182. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 8692
 183. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 8676
 184. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8617
 185. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 8551
 186. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 8493
 187. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 8435
 188. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 8356
 189. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 8246
 190. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 8155
 191. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 8146
 192. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 8075
 193. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 8070
 194. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 7942
 195. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 7929
 196. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 7865
 197. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 7860
 198. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 7857
 199. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 7791
 200. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7775
 201. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 7736
 202. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 7684
 203. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 7664
 204. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7626
 205. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 7592
 206. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 7580
 207. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7520
 208. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 7508
 209. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 7491
 210. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7475
 211. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 7351
 212. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 7349
 213. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 7339
 214. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 7299
 215. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7292
 216. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7247
 217. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 7238
 218. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 7207
 219. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 7202
 220. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 7120
 221. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 7089
 222. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 6993
 223. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 6978
 224. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 6966
 225. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 6914
 226. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 6899
 227. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 6870
 228. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6868
 229. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 6854
 230. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6851
 231. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6835
 232. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 6831
 233. Ciż Halina
  Wyświetleń: 6826
 234. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 6812
 235. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 6800
 236. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 6800
 237. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6789
 238. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 6784
 239. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 6748
 240. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 6677
 241. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 6634
 242. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 6631
 243. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 6628
 244. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 6613
 245. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6573
 246. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 6555
 247. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 6548
 248. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 6501
 249. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 6483
 250. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 6471
 251. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 6432
 252. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 6429
 253. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6423
 254. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 6419
 255. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 6402
 256. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 6359
 257. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6352
 258. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 6340
 259. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 6332
 260. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 6331
 261. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6327
 262. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6320
 263. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6305
 264. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 6298
 265. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 6294
 266. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 6256
 267. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6246
 268. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6224
 269. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 6221
 270. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 6216
 271. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 6208
 272. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6207
 273. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 6205
 274. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 6198
 275. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6176
 276. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 6174
 277. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6164
 278. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6157
 279. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6144
 280. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 6138
 281. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 6128
 282. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 6103
 283. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 6099
 284. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 6078
 285. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 6069
 286. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6044
 287. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 6043
 288. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5967
 289. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5955
 290. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5938
 291. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5926
 292. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5922
 293. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 5893
 294. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5888
 295. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 5854
 296. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 5852
 297. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 5843
 298. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 5790
 299. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5781
 300. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 5772
 301. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 5701
 302. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 5693
 303. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 5680
 304. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5656
 305. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 5656
 306. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5645
 307. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 5637
 308. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 5635
 309. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5557
 310. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5520
 311. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 5518
 312. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 5481
 313. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 5479
 314. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5477
 315. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 5474
 316. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5466
 317. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 5449
 318. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 5444
 319. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 5442
 320. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 5407
 321. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 5407
 322. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 5405
 323. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 5395
 324. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 5392
 325. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 5387
 326. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 5386
 327. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 5360
 328. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 5350
 329. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 5347
 330. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 5344
 331. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 5332
 332. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 5320
 333. Dane osobowe
  Wyświetleń: 5319
 334. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 5317
 335. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 5290
 336. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 5288
 337. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 5284
 338. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 5267
 339. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 5262
 340. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 5254
 341. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5221
 342. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 5212
 343. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5210
 344. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 5208
 345. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 5206
 346. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 5205
 347. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5192
 348. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 5179
 349. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 5176
 350. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 5163
 351. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 5160
 352. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 5159
 353. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 5151
 354. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 5151
 355. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 5126
 356. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 5094
 357. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 5040
 358. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 5039
 359. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 5039
 360. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 5032
 361. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 5024
 362. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 5022
 363. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 5017
 364. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 5011
 365. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 5007
 366. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5002
 367. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 5002
 368. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4997
 369. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4995
 370. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4971
 371. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4966
 372. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4964
 373. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4957
 374. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4946
 375. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4940
 376. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4925
 377. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4910
 378. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 4908
 379. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 4898
 380. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4892
 381. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4889
 382. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 4881
 383. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 4869
 384. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4859
 385. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4858
 386. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4854
 387. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4851
 388. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 4844
 389. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4834
 390. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 4833
 391. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4830
 392. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4805
 393. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 4804
 394. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4801
 395. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4786
 396. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 4785
 397. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4785
 398. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 4760
 399. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4758
 400. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 4736
 401. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 4735
 402. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 4734
 403. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4728
 404. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4724
 405. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4721
 406. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4696
 407. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 4696
 408. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 4695
 409. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 4686
 410. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 4678
 411. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 4671
 412. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 4667
 413. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4665
 414. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4656
 415. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 4650
 416. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4649
 417. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4643
 418. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4640
 419. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 4629
 420. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 4627
 421. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 4622
 422. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4608
 423. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 4602
 424. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 4594
 425. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 4582
 426. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 4580
 427. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4574
 428. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 4573
 429. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 4573
 430. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4569
 431. Dane adresowe
  Wyświetleń: 4563
 432. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 4560
 433. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 4560
 434. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 4556
 435. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 4551
 436. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 4547
 437. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4541
 438. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4541
 439. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 4539
 440. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 4539
 441. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4534
 442. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 4522
 443. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 4518
 444. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 4513
 445. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4512
 446. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 4503
 447. Inne 2012
  Wyświetleń: 4499
 448. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 4499
 449. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 4496
 450. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4496
 451. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 4495
 452. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4491
 453. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 4491
 454. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4489
 455. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 4486
 456. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 4472
 457. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4471
 458. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 4466
 459. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4464
 460. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 4457
 461. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 4455
 462. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 4454
 463. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4453
 464. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4447
 465. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 4444
 466. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4428
 467. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4420
 468. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 4415
 469. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 4415
 470. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 4415
 471. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4414
 472. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4413
 473. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 4412
 474. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 4400
 475. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 4399
 476. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 4398
 477. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 4397
 478. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 4394
 479. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 4393
 480. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 4392
 481. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 4390
 482. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 4379
 483. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 4379
 484. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 4379
 485. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 4379
 486. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4376
 487. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 4373
 488. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4371
 489. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4368
 490. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4368
 491. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4367
 492. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 4334
 493. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 4334
 494. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 4332
 495. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 4331
 496. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 4330
 497. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4328
 498. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 4322
 499. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 4322
 500. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4320
 501. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 4315
 502. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 4312
 503. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 4312
 504. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 4309
 505. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4307
 506. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 4302
 507. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 4299
 508. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 4293
 509. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 4291
 510. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4291
 511. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 4286
 512. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 4276
 513. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 4273
 514. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 4266
 515. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 4261
 516. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4258
 517. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 4246
 518. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 4244
 519. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 4244
 520. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 4241
 521. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 4218
 522. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 4217
 523. Petycje 2015
  Wyświetleń: 4216
 524. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 4214
 525. Petycje 2016
  Wyświetleń: 4210
 526. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 4207
 527. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4201
 528. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 4194
 529. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 4193
 530. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 4187
 531. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 4185
 532. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 4179
 533. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 4170
 534. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 4167
 535. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 4161
 536. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 4158
 537. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 4158
 538. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 4151
 539. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 4151
 540. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 4149
 541. Inne 2013
  Wyświetleń: 4146
 542. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 4140
 543. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4137
 544. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 4132
 545. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 4132
 546. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 4132
 547. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4129
 548. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 4128
 549. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4128
 550. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4126
 551. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 4116
 552. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 4114
 553. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 4112
 554. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 4106
 555. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 4101
 556. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 4096
 557. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 4092
 558. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 4089
 559. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4089
 560. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 4088
 561. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4068
 562. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4067
 563. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 4066
 564. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 4063
 565. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 4059
 566. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 4059
 567. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 4057
 568. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4055
 569. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 4055
 570. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 4053
 571. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 4050
 572. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 4050
 573. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 4038
 574. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 4031
 575. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4030
 576. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 4027
 577. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 4010
 578. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 4007
 579. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 4005
 580. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 4004
 581. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 4003
 582. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4002
 583. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 3999
 584. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3993
 585. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3992
 586. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3987
 587. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3987
 588. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 3978
 589. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3972
 590. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3971
 591. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3968
 592. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 3967
 593. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3966
 594. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3965
 595. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 3962
 596. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3959
 597. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3955
 598. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3955
 599. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3954
 600. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 3952
 601. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 3951
 602. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3945
 603. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 3940
 604. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 3932
 605. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 3931
 606. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3922
 607. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3917
 608. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 3914
 609. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3912
 610. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 3905
 611. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3901
 612. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3893
 613. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3889
 614. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 3883
 615. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3879
 616. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 3878
 617. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3878
 618. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 3873
 619. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 3873
 620. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3871
 621. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3868
 622. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 3864
 623. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 3860
 624. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3859
 625. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3852
 626. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 3850
 627. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3847
 628. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3846
 629. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3846
 630. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 3843
 631. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 3842
 632. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3834
 633. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 3834
 634. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3834
 635. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3833
 636. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3833
 637. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 3830
 638. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 3830
 639. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 3830
 640. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3819
 641. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3809
 642. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3797
 643. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3796
 644. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 3795
 645. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 3793
 646. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3791
 647. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 3791
 648. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 3780
 649. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3778
 650. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 3777
 651. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 3777
 652. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 3776
 653. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3773
 654. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 3772
 655. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 3770
 656. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3769
 657. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 3768
 658. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3754
 659. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3752
 660. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 3750
 661. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 3745
 662. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 3743
 663. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 3741
 664. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 3739
 665. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 3739
 666. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 3738
 667. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 3737
 668. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 3736
 669. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 3735
 670. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 3733
 671. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3731
 672. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 3729
 673. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3724
 674. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 3723
 675. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3721
 676. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 3718
 677. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3716
 678. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 3714
 679. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 3713
 680. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3711
 681. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3694
 682. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3690
 683. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3690
 684. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 3690
 685. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 3680
 686. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3678
 687. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 3677
 688. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3676
 689. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3673
 690. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3672
 691. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 3669
 692. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3668
 693. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 3666
 694. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 3659
 695. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3657
 696. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 3657
 697. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 3651
 698. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 3649
 699. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 3646
 700. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3644
 701. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3642
 702. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 3638
 703. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 3638
 704. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 3634
 705. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 3633
 706. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 3633
 707. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 3624
 708. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 3623
 709. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 3607
 710. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 3607
 711. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 3601
 712. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 3601
 713. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3598
 714. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 3594
 715. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 3594
 716. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3581
 717. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 3581
 718. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 3578
 719. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3577
 720. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 3571
 721. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 3567
 722. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3563
 723. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3562
 724. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3556
 725. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3554
 726. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 3552
 727. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3552
 728. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 3552
 729. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 3550
 730. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 3549
 731. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 3546
 732. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3543
 733. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3542
 734. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 3540
 735. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3538
 736. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3534
 737. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 3530
 738. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 3528
 739. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3523
 740. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 3522
 741. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 3522
 742. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3521
 743. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3521
 744. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 3509
 745. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 3509
 746. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3507
 747. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 3504
 748. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 3503
 749. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3500
 750. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 3493
 751. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3488
 752. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3482
 753. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3480
 754. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3477
 755. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 3477
 756. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 3477
 757. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3470
 758. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3468
 759. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3463
 760. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 3461
 761. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 3460
 762. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3459
 763. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 3452
 764. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 3451
 765. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 3446
 766. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3444
 767. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3443
 768. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 3440
 769. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 3432
 770. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 3431
 771. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 3426
 772. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 3424
 773. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3417
 774. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3413
 775. Petycje 2017
  Wyświetleń: 3400
 776. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 3397
 777. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 3395
 778. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3394
 779. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 3394
 780. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3387
 781. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 3387
 782. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 3386
 783. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3383
 784. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 3378
 785. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 3375
 786. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 3369
 787. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 3359
 788. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 3359
 789. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3358
 790. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 3349
 791. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 3342
 792. 2013
  Wyświetleń: 3340
 793. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 3340
 794. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 3340
 795. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 3334
 796. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 3334
 797. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 3330
 798. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3328
 799. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 3325
 800. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 3324
 801. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 3321
 802. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3319
 803. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 3318
 804. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3314
 805. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 3313
 806. przetarg
  Wyświetleń: 3311
 807. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 3310
 808. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 3308
 809. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 3301
 810. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 3296
 811. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 3295
 812. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3294
 813. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 3294
 814. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 3292
 815. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3292
 816. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3287
 817. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 3285
 818. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 3283
 819. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 3281
 820. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 3280
 821. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3277
 822. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 3276
 823. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 3273
 824. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3271
 825. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3269
 826. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 3268
 827. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3264
 828. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 3257
 829. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 3254
 830. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3251
 831. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3250
 832. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 3249
 833. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 3248
 834. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 3247
 835. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3245
 836. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 3244
 837. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 3240
 838. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 3239
 839. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 3239
 840. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 3237
 841. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 3236
 842. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 3235
 843. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 3234
 844. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3233
 845. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 3231
 846. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 3227
 847. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3225
 848. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 3225
 849. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 3224
 850. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 3224
 851. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3223
 852. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 3222
 853. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 3221
 854. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 3218
 855. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3211
 856. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3210
 857. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 3208
 858. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 3208
 859. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 3204
 860. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3203
 861. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 3199
 862. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 3197
 863. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3196
 864. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 3196
 865. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3192
 866. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 3188
 867. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3188
 868. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 3186
 869. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 3185
 870. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3185
 871. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 3185
 872. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 3184
 873. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3178
 874. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3174
 875. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 3174
 876. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3173
 877. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 3163
 878. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 3161
 879. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 3159
 880. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 3155
 881. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 3155
 882. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 3154
 883. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3154
 884. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 3152
 885. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 3150
 886. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 3149
 887. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 3147
 888. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 3145
 889. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 3144
 890. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 3143
 891. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3142
 892. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 3142
 893. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3141
 894. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3136
 895. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 3134
 896. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3134
 897. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 3133
 898. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3131
 899. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 3121
 900. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 3120
 901. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 3119
 902. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 3117
 903. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3113
 904. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 3109
 905. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 3103
 906. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3101
 907. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 3101
 908. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3091
 909. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3091
 910. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 3091
 911. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3090
 912. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3089
 913. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 3083
 914. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3079
 915. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 3076
 916. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3074
 917. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 3070
 918. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3067
 919. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 3064
 920. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 3063
 921. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 3060
 922. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 3053
 923. Inne 2014
  Wyświetleń: 3051
 924. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3045
 925. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 3039
 926. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 3034
 927. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 3033
 928. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 3032
 929. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3030
 930. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 3024
 931. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3023
 932. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 3022
 933. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3012
 934. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 3011
 935. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 3007
 936. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 3006
 937. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 3006
 938. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2999
 939. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2999
 940. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2999
 941. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2993
 942. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2993
 943. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2988
 944. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2988
 945. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2984
 946. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2983
 947. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2981
 948. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2975
 949. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 2974
 950. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2973
 951. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2972
 952. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2968
 953. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2964
 954. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2963
 955. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2951
 956. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2949
 957. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 2948
 958. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 2948
 959. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2947
 960. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2942
 961. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2940
 962. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 2938
 963. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2935
 964. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 2930
 965. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 2926
 966. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2925
 967. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2922
 968. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2921
 969. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2914
 970. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2912
 971. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2909
 972. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2909
 973. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2908
 974. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2906
 975. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 2901
 976. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2900
 977. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2899
 978. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2899
 979. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2897
 980. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2894
 981. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2892
 982. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2891
 983. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 2891
 984. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2891
 985. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2891
 986. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2888
 987. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 2880
 988. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2877
 989. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2877
 990. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 2876
 991. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2874
 992. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 2874
 993. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2865
 994. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2861
 995. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2860
 996. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2858
 997. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 2855
 998. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 2851
 999. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2840
 1000. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 2836
 1001. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2835
 1002. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2833
 1003. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2833
 1004. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 2833
 1005. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2832
 1006. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2828
 1007. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 2824
 1008. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2823
 1009. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2820
 1010. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2819
 1011. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 2817
 1012. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2816
 1013. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2815
 1014. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 2815
 1015. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2811
 1016. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2810
 1017. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2807
 1018. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2805
 1019. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 2804
 1020. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 2804
 1021. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2801
 1022. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 2800
 1023. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2799
 1024. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2797
 1025. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2793
 1026. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2792
 1027. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 2792
 1028. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2791
 1029. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 2788
 1030. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 2785
 1031. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2783
 1032. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2783
 1033. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 2771
 1034. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 2765
 1035. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2764
 1036. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2762
 1037. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2761
 1038. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 2752
 1039. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 2750
 1040. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2745
 1041. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2744
 1042. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2740
 1043. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2738
 1044. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 2737
 1045. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2728
 1046. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 2728
 1047. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 2722
 1048. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2714
 1049. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2714
 1050. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 2710
 1051. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 2700
 1052. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 2698
 1053. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2692
 1054. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 2692
 1055. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2689
 1056. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2684
 1057. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2681
 1058. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 2680
 1059. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 2680
 1060. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 2675
 1061. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2672
 1062. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2671
 1063. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 2668
 1064. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 2668
 1065. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 2665
 1066. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 2663
 1067. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 2661
 1068. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 2661
 1069. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 2659
 1070. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 2651
 1071. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2651
 1072. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2649
 1073. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 2649
 1074. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2648
 1075. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2640
 1076. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 2640
 1077. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 2635
 1078. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2633
 1079. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2630
 1080. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2626
 1081. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 2623
 1082. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2613
 1083. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2613
 1084. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 2612
 1085. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2611
 1086. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2611
 1087. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2607
 1088. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2603
 1089. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 2600
 1090. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 2596
 1091. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2594
 1092. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2593
 1093. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 2590
 1094. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 2589
 1095. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2587
 1096. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2586
 1097. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2585
 1098. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2584
 1099. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2582
 1100. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 2581
 1101. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2576
 1102. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 2576
 1103. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2552
 1104. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 2549
 1105. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 2547
 1106. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2544
 1107. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2540
 1108. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 2538
 1109. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 2537
 1110. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 2536
 1111. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2535
 1112. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 2535
 1113. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 2529
 1114. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2526
 1115. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2517
 1116. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 2515
 1117. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 2515
 1118. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2507
 1119. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2506
 1120. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 2505
 1121. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2505
 1122. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 2504
 1123. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 2496
 1124. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 2495
 1125. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 2487
 1126. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 2485
 1127. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 2484
 1128. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2483
 1129. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2480
 1130. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2480
 1131. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 2479
 1132. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2477
 1133. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 2472
 1134. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 2462
 1135. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2461
 1136. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2461
 1137. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2459
 1138. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2459
 1139. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2454
 1140. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 2450
 1141. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2446
 1142. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2445
 1143. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2443
 1144. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2441
 1145. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2435
 1146. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2434
 1147. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2434
 1148. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2430
 1149. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2430
 1150. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2424
 1151. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2419
 1152. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2414
 1153. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 2410
 1154. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2407
 1155. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2405
 1156. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2404
 1157. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2399
 1158. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2397
 1159. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2393
 1160. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 2392
 1161. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2389
 1162. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2388
 1163. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 2387
 1164. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 2387
 1165. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2386
 1166. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2374
 1167. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 2369
 1168. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2368
 1169. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 2365
 1170. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2361
 1171. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2354
 1172. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 2354
 1173. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 2351
 1174. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 2351
 1175. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2350
 1176. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 2350
 1177. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 2349
 1178. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2332
 1179. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 2330
 1180. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 2323
 1181. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 2318
 1182. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 2315
 1183. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2312
 1184. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2303
 1185. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 2299
 1186. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 2292
 1187. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2292
 1188. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 2292
 1189. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 2288
 1190. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2287
 1191. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 2285
 1192. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 2285
 1193. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2284
 1194. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 2284
 1195. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2278
 1196. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 2278
 1197. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2271
 1198. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2264
 1199. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 2251
 1200. Zapytanie ofertowe dotyczące unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 2249
 1201. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 2246
 1202. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2245
 1203. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 2243
 1204. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2239
 1205. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 2239
 1206. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 2237
 1207. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 2234
 1208. Skład GRS
  Wyświetleń: 2233
 1209. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2231
 1210. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 2229
 1211. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 2223
 1212. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2221
 1213. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2217
 1214. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 2211
 1215. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2211
 1216. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 2211
 1217. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 2210
 1218. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 2208
 1219. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 2202
 1220. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 2202
 1221. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2201
 1222. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2200
 1223. Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych gminy
  Wyświetleń: 2186
 1224. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 2184
 1225. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 2183
 1226. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 2179
 1227. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 2172
 1228. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 2166
 1229. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 2162
 1230. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 2154
 1231. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2142
 1232. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 2141
 1233. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 2141
 1234. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 2139
 1235. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 2138
 1236. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2130
 1237. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 2129
 1238. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 2127
 1239. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2124
 1240. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2121
 1241. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2119
 1242. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 2118
 1243. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 2117
 1244. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2114
 1245. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 2097
 1246. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2094
 1247. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 2091
 1248. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 2088
 1249. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 2078
 1250. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 2077
 1251. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2077
 1252. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 2076
 1253. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2067
 1254. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2064
 1255. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2059
 1256. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 2055
 1257. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2051
 1258. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 2047
 1259. Inne 2016
  Wyświetleń: 2046
 1260. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 2041
 1261. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 2040
 1262. Inne 2015
  Wyświetleń: 2040
 1263. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 2038
 1264. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 2036
 1265. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2035
 1266. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2035
 1267. Inne 2018
  Wyświetleń: 2027
 1268. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 2025
 1269. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 2025
 1270. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 2024
 1271. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2013
 1272. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 2013
 1273. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1997
 1274. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1995
 1275. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1987
 1276. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1971
 1277. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1969
 1278. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1959
 1279. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1957
 1280. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1957
 1281. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 1955
 1282. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 1954
 1283. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 1953
 1284. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 1939
 1285. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1938
 1286. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1935
 1287. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 1924
 1288. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1922
 1289. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1920
 1290. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1919
 1291. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1915
 1292. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1915
 1293. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1905
 1294. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1892
 1295. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 1888
 1296. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1883
 1297. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1881
 1298. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1879
 1299. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1878
 1300. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 1871
 1301. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1868
 1302. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 1862
 1303. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1857
 1304. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1856
 1305. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1847
 1306. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1827
 1307. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1827
 1308. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1826
 1309. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1826
 1310. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 1810
 1311. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 1807
 1312. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1806
 1313. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1805
 1314. Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1804
 1315. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1803
 1316. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1799
 1317. Wybory Prezydenta RP 2020
  Wyświetleń: 1799
 1318. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1790
 1319. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 1787
 1320. Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 1785
 1321. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1784
 1322. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1776
 1323. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1773
 1324. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1770
 1325. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1767
 1326. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 1746
 1327. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 1745
 1328. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1721
 1329. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1712
 1330. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1701
 1331. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 1698
 1332. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1697
 1333. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1687
 1334. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1683
 1335. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1677
 1336. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1666
 1337. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 1658
 1338. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 1655
 1339. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1647
 1340. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1623
 1341. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 1622
 1342. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 1620
 1343. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 1615
 1344. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1614
 1345. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1589
 1346. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 1589
 1347. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1588
 1348. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 1577
 1349. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1574
 1350. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1569
 1351. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 1567
 1352. 2020-06-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Organizacyjnym (Biuro Rady Miejskiej)
  Wyświetleń: 1557
 1353. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1555
 1354. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1542
 1355. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 1541
 1356. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1534
 1357. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 1524
 1358. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 1523
 1359. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1520
 1360. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1518
 1361. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 1509
 1362. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1507
 1363. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1505
 1364. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1499
 1365. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1489
 1366. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1489
 1367. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1489
 1368. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1482
 1369. Zarządzenia Burmistrza z roku 2020
  Wyświetleń: 1476
 1370. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1475
 1371. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1471
 1372. 2019-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 1465
 1373. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1459
 1374. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1455
 1375. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1454
 1376. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1448
 1377. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1444
 1378. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 1438
 1379. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2019r.
  Wyświetleń: 1431
 1380. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 1431
 1381. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 1422
 1382. 2019-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1417
 1383. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1415
 1384. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1413
 1385. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1408
 1386. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1405
 1387. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1400
 1388. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 1397
 1389. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1392
 1390. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 1391
 1391. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 1385
 1392. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1382
 1393. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1378
 1394. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1377
 1395. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1368
 1396. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 1364
 1397. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1360
 1398. 2019-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1357
 1399. 2019-05-07 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 1354
 1400. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1354
 1401. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1348
 1402. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1346
 1403. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1343
 1404. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1338
 1405. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1337
 1406. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1336
 1407. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1336
 1408. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1335
 1409. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 1331
 1410. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1328
 1411. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1325
 1412. Przebudowa ul. Polnej w Krępnej
  Wyświetleń: 1321
 1413. 2019-08-26 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 1318
 1414. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1317
 1415. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1316
 1416. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1313
 1417. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1310
 1418. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1310
 1419. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 1306
 1420. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1305
 1421. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 1304
 1422. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 1304
 1423. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 1303
 1424. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1302
 1425. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1288
 1426. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1288
 1427. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1286
 1428. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1283
 1429. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1280
 1430. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1274
 1431. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1266
 1432. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1263
 1433. Zarządzenie Nr SG.0050.96.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 1261
 1434. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1255
 1435. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 1254
 1436. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1252
 1437. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1247
 1438. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 1245
 1439. 2019-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1243
 1440. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1239
 1441. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1239
 1442. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1236
 1443. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 1235
 1444. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 1235
 1445. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 1233
 1446. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1230
 1447. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1229
 1448. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1228
 1449. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 1226
 1450. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1225
 1451. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1225
 1452. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 1221
 1453. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 1221
 1454. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1219
 1455. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1218
 1456. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1216
 1457. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1215
 1458. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 1213
 1459. Wyniki otwartego konkursu dla klubów sportowych
  Wyświetleń: 1209
 1460. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1204
 1461. Otwarty konkurs na wsparcie w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 1185
 1462. VI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1184
 1463. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1183
 1464. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1178
 1465. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1174
 1466. Kuska Jan
  Wyświetleń: 1174
 1467. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1173
 1468. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1169
 1469. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1160
 1470. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1159
 1471. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1153
 1472. Kontrole w 2019 roku
  Wyświetleń: 1148
 1473. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1148
 1474. Zarządzenie Nr SG.0050.183.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 1145
 1475. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1144
 1476. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 1143
 1477. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1143
 1478. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1143
 1479. Zarządzenie Nr SG.0050.182.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 1141
 1480. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1138
 1481. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1136
 1482. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1135
 1483. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 1132
 1484. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 1132
 1485. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1127
 1486. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 1127
 1487. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1125
 1488. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 1124
 1489. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 1117
 1490. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 1111
 1491. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1108
 1492. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1106
 1493. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1103
 1494. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1101
 1495. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 1101
 1496. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1100
 1497. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 1099
 1498. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1098
 1499. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 1091
 1500. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1091
 1501. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1089
 1502. 2019-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie
  Wyświetleń: 1088
 1503. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 1088
 1504. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1087
 1505. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 1084
 1506. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 1084
 1507. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 1073
 1508. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1073
 1509. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 1070
 1510. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1062
 1511. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 1054
 1512. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1054
 1513. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 1050
 1514. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 1049
 1515. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 1046
 1516. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1046
 1517. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 1045
 1518. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1045
 1519. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1044
 1520. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1041
 1521. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1040
 1522. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 1038
 1523. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1026
 1524. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 1022
 1525. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1022
 1526. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2018r.
  Wyświetleń: 1022
 1527. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 1021
 1528. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 1019
 1529. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 1014
 1530. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1014
 1531. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 1013
 1532. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 1012
 1533. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1012
 1534. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1011
 1535. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 1007
 1536. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1007
 1537. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 1002
 1538. Lobbing
  Wyświetleń: 1000
 1539. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1000
 1540. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 992
 1541. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 990
 1542. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 989
 1543. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej
  Wyświetleń: 983
 1544. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 982
 1545. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 981
 1546. Interpelacja w sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bocznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 981
 1547. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 981
 1548. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 980
 1549. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 980
 1550. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 980
 1551. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 979
 1552. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 975
 1553. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 975
 1554. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 975
 1555. Oferty pracy 2019
  Wyświetleń: 974
 1556. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2020
  Wyświetleń: 973
 1557. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B. Chrobrego w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 971
 1558. 2019-05-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych dla potrzeb użytkowania boiska sportowego w Żyrowej
  Wyświetleń: 970
 1559. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 970
 1560. Informacje o posiedzeniach komisji
  Wyświetleń: 968
 1561. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 964
 1562. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 964
 1563. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 962
 1564. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2020 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 961
 1565. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 960
 1566. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 958
 1567. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 956
 1568. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 956
 1569. IX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 955
 1570. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 955
 1571. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 955
 1572. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 953
 1573. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 951
 1574. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 950
 1575. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 949
 1576. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 949
 1577. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 949
 1578. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 947
 1579. X Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 946
 1580. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 946
 1581. Inne 2017
  Wyświetleń: 945
 1582. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 945
 1583. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 943
 1584. Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 942
 1585. Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na placu w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 942
 1586. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 942
 1587. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 941
 1588. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 941
 1589. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 940
 1590. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 940
 1591. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 940
 1592. Informacja o petycjach - rok 2018
  Wyświetleń: 936
 1593. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 936
 1594. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 935
 1595. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 935
 1596. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 934
 1597. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 933
 1598. Interpelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 932
 1599. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 932
 1600. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 931
 1601. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 931
 1602. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 930
 1603. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 929
 1604. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 928
 1605. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 928
 1606. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 926
 1607. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 924
 1608. VII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 923
 1609. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 922
 1610. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 921
 1611. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 921
 1612. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 921
 1613. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 916
 1614. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 915
 1615. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 915
 1616. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 915
 1617. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 914
 1618. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 913
 1619. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 911
 1620. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 911
 1621. Interpelacja w sprawie rowu na działce 110/1 w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 908
 1622. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 908
 1623. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 907
 1624. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 904
 1625. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 902
 1626. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 902
 1627. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 900
 1628. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 900
 1629. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 898
 1630. Interpelacja w sprawie ogrodzenie posesji należącej do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 894
 1631. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 893
 1632. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 893
 1633. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 893
 1634. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 892
 1635. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 892
 1636. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 891
 1637. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 891
 1638. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2019
  Wyświetleń: 890
 1639. Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 890
 1640. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 887
 1641. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 887
 1642. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 885
 1643. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 884
 1644. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 883
 1645. Projekty uchwal na IX Sesję w dniu 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 882
 1646. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 881
 1647. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 880
 1648. 2019-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 878
 1649. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 878
 1650. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 877
 1651. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 876
 1652. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 875
 1653. Inne 2019
  Wyświetleń: 874
 1654. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 873
 1655. Interpelacja w sprawie pobocza drogi w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 873
 1656. XII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 872
 1657. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 871
 1658. VIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 871
 1659. Zarządzenie Nr SG.0050.95.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 871
 1660. 2019-06-05 Zawiadomienie Dyrektor RZGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków oraz środków chem. i innych subst., które mogą zanieczyścić wody na terenie oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 868
 1661. Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 868
 1662. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 867
 1663. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 866
 1664. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 866
 1665. Zarządzenie Nr SG.0050.93.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 866
 1666. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 865
 1667. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 865
 1668. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 863
 1669. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 861
 1670. XI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 860
 1671. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 859
 1672. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15B, nr identyfikacyjny VIN: 228362, nr rejestracyjny OKR K951, rok produkcji 1976
  Wyświetleń: 859
 1673. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 857
 1674. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 856
 1675. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 854
 1676. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 853
 1677. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 852
 1678. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 852
 1679. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 852
 1680. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 851
 1681. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 849
 1682. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 849
 1683. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 846
 1684. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 845
 1685. Projekty uchwał na VIII Sesję w dniu 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 844
 1686. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 842
 1687. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 841
 1688. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 841
 1689. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 840
 1690. Przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej
  Wyświetleń: 839
 1691. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 839
 1692. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 838
 1693. Zarządzenie Nr SG.0050.94.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 836
 1694. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 835
 1695. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 834
 1696. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 833
 1697. 2019-08-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 832
 1698. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 832
 1699. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 830
 1700. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 828
 1701. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 828
 1702. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 826
 1703. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 825
 1704. Oferty pracy 2015
  Wyświetleń: 825
 1705. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 824
 1706. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 824
 1707. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 823
 1708. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 822
 1709. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 821
 1710. Interpelacja w sprawie remontu zapadnietej powierzchni chodnika na rondzie na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 817
 1711. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 817
 1712. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 817
 1713. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 812
 1714. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 812
 1715. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS LUBLIN ŻUK, nr identyfikacyjny VIN: 287584, nr rejestracyjny OKR 91AS, rok produkcji 1978
  Wyświetleń: 812
 1716. Zamówienia Publiczne 2019
  Wyświetleń: 812
 1717. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 807
 1718. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 805
 1719. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 803
 1720. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 802
 1721. 2019-06-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 801
 1722. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 801
 1723. Projekty uchwał na VII Sesję w dniu 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 800
 1724. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 799
 1725. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 798
 1726. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w 2020 r. zadań publicznych
  Wyświetleń: 798
 1727. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 798
 1728. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 797
 1729. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 797
 1730. Projekty uchwał na XI Sesję w dniu 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 793
 1731. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 793
 1732. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 792
 1733. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania i postawienia dwóch wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 790
 1734. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 790
 1735. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 790
 1736. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 789
 1737. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 789
 1738. Interpelacja w sprawie usunięcia korzeni drzew uszkadzających nawierzchnię drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 788
 1739. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 788
 1740. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 787
 1741. Zarządzenie Nr SG.120.19.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 787
 1742. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 784
 1743. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 782
 1744. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 781
 1745. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 778
 1746. 2020-01-09 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż „Zestawu składającego się z siedmiu kontenerów oraz rozsypywacza”
  Wyświetleń: 777
 1747. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 775
 1748. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego w Zdzieszowicach - 20.03.2019r.
  Wyświetleń: 772
 1749. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 771
 1750. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 771
 1751. 2019-04-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 770
 1752. Interpelacja w sprawie zapadających się studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 769
 1753. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 768
 1754. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 767
 1755. Interpelacja w sprawie wymiany krawężników wokół wysepki przed przejazdem kolejowym w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 766
 1756. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 765
 1757. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 765
 1758. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 765
 1759. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 764
 1760. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 764
 1761. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 763
 1762. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 760
 1763. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 759
 1764. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 757
 1765. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 756
 1766. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 754
 1767. 2019-06-17 Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rozkochów do GPZ Zdzieszowice” na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Rozwadza
  Wyświetleń: 754
 1768. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 754
 1769. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 753
 1770. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 753
 1771. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 750
 1772. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 750
 1773. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 749
 1774. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 748
 1775. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 747
 1776. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 746
 1777. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 744
 1778. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 743
 1779. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 741
 1780. Interpelacja w sprawie zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Fabrycznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 740
 1781. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 740
 1782. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 739
 1783. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 739
 1784. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 738
 1785. Interpelacja w sprawie wycięcia odrstów na pniu ściętej wierzby rosnącej w rejonie mostku na potoku Anka - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 738
 1786. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 737
 1787. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 731
 1788. Petycja nr 3
  Wyświetleń: 731
 1789. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 731
 1790. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 730
 1791. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 728
 1792. Projekty uchwał na XIII Sesję w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 725
 1793. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 724
 1794. 2020-05-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Organizacyjnym
  Wyświetleń: 723
 1795. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 721
 1796. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 721
 1797. Interpelacja w sprawie poprawy usytuowania znaku drogowego i kosza na śmieci - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 719
 1798. Interpelacja w sprawie sprawdzenia stanu technicznego chodników przy ulicy Korfantego i Św. Anny w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 719
 1799. Interpelacja w sprawie usunięcia kolczastych krzewów wokół placu zabaw na osiedlu Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 719
 1800. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 717
 1801. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 717
 1802. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 715
 1803. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 714
 1804. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 713
 1805. Interpelacja w sprawie usunięcia koszy na śmieci - 15.04.2019r.
  Wyświetleń: 712
 1806. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 712
 1807. Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 710
 1808. Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości po starych urządzeniach zabawowych - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 709
 1809. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 709
 1810. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 708
 1811. Konkursy ofert 2019
  Wyświetleń: 707
 1812. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 706
 1813. 2019-07-23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 704
 1814. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 703
 1815. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 703
 1816. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 703
 1817. Interpelacja w sprawie usunięcia dziury w asfalcie na ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 702
 1818. 2019-07-30 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzeki Odry i wału p-pow. linią kablową 110 kV w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 700
 1819. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 700
 1820. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 696
 1821. Protokół Nr VI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 696
 1822. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 696
 1823. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 695
 1824. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 693
 1825. Projekty uchwał na XII Sesję w dniu 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 693
 1826. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 692
 1827. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 692
 1828. Petycja nr 2
  Wyświetleń: 691
 1829. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 691
 1830. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 690
 1831. Interpelacja w sprawie monitoringu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 690
 1832. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 690
 1833. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 688
 1834. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 686
 1835. Przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdzieszowicach – odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 685
 1836. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 684
 1837. Interpelacja w sprawie brakujących luster na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Pokoju oraz na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ul. Parkową - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 683
 1838. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 291/4 w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 683
 1839. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15M, nr identyfikacyjny VIN: 422666, nr rejestracyjny OPG 310H, rok produkcji 1985
  Wyświetleń: 682
 1840. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 682
 1841. 2020-03-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
  Wyświetleń: 681
 1842. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 681
 1843. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 681
 1844. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 680
 1845. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 678
 1846. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 677
 1847. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 676
 1848. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 676
 1849. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 675
 1850. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 674
 1851. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 673
 1852. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 673
 1853. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 673
 1854. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 670
 1855. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 669
 1856. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 668
 1857. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 668
 1858. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 665
 1859. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 665
 1860. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 664
 1861. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 664
 1862. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 663
 1863. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 662
 1864. Interpelacja w sprawie zmiany oznakowania na ul. Pokoju w okolicach Żłobka Samorządowego. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 661
 1865. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych na oś. Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 660
 1866. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 660
 1867. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 660
 1868. Interpelacja w sprawie skrócenia daszku na przystanku autobusowym w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 659
 1869. Interpelacja w sprawie wymiany poniszczonych znaków z nazwami ulic oraz obiektów użyteczności publicznej. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 659
 1870. 2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego przy ul. Fabrycznej 28
  Wyświetleń: 657
 1871. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 657
 1872. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 657
 1873. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 656
 1874. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 654
 1875. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 653
 1876. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 649
 1877. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 648
 1878. Interpelacja w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 646
 1879. Zarządzenie Nr SG.120.21.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 645
 1880. 2019-06-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 644
 1881. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 643
 1882. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 643
 1883. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 641
 1884. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 641
 1885. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 640
 1886. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...
  Wyświetleń: 640
 1887. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 638
 1888. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2019r.
  Wyświetleń: 638
 1889. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 638
 1890. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 636
 1891. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 634
 1892. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 634
 1893. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 633
 1894. 2019-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 632
 1895. Zarządzenie Nr SG.120.14.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 632
 1896. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 630
 1897. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 628
 1898. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 627
 1899. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 627
 1900. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 627
 1901. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 627
 1902. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 625
 1903. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 622
 1904. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 622
 1905. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 621
 1906. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 620
 1907. 2020-03-03 Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 618
 1908. Protokół Nr VIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 618
 1909. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wparcie w roku 2020 zadań publicznych
  Wyświetleń: 618
 1910. 2019-07-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 28 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 617
 1911. Interpelacja w sprawie wykonania prac przy ul. B. Chrobrego 7 - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 617
 1912. Zarządzenie Nr SG.120.15.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 617
 1913. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 616
 1914. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 615
 1915. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 614
 1916. Zarządzenie Nr SG.120.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 614
 1917. Wykaz firm zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 612
 1918. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 611
 1919. Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 611
 1920. 2020-01-20 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego II pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 610
 1921. Protokół Nr VII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 609
 1922. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 608
 1923. Interpelacja w sprawie obniżenia krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 606
 1924. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 606
 1925. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 606
 1926. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 605
 1927. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 604
 1928. Interpelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 604
 1929. Publiczne Przedszkole w Żyrowej
  Wyświetleń: 604
 1930. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 602
 1931. Zarządzenie Nr SG.120.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 601
 1932. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 598
 1933. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 598
 1934. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 598
 1935. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 596
 1936. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 596
 1937. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 596
 1938. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 595
 1939. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 595
 1940. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 594
 1941. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 594
 1942. Interpalcja w sprawie wykonania parkingu oraz wiaty rowerowej przy stacji kolejowej w Jasionej. - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 593
 1943. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 592
 1944. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 591
 1945. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 589
 1946. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 589
 1947. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 588
 1948. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2020r.
  Wyświetleń: 585
 1949. Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzonego baneru przy wjeździe do sklepu "Malorny" przy ul. B. Chrobrego - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 585
 1950. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 584
 1951. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 584
 1952. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 583
 1953. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 582
 1954. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 582
 1955. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 582
 1956. XIV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 579
 1957. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 579
 1958. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 578
 1959. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 577
 1960. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 577
 1961. Interpelacja w sprawie odwrócenia znaku przy przejściu dla pieszych na ul. B. Chrobrego - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 575
 1962. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 574
 1963. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 574
 1964. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 572
 1965. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 571
 1966. Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 570
 1967. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 570
 1968. Zarządzenie Nr SG.0050.86.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 570
 1969. 2019-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 569
 1970. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 569
 1971. Zarządzenie Nr SG.120.17.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 569
 1972. Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 568
 1973. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 567
 1974. 2019-09-09 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr GL.ZUZ.3.421.228.2019.DB z dnia 28.05.2019 r.
  Wyświetleń: 566
 1975. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 566
 1976. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 566
 1977. Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 565
 1978. Zarządzenie Nr SG.0050.101.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 563
 1979. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 559
 1980. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 559
 1981. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 558
 1982. 2019-09-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 556
 1983. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 556
 1984. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 555
 1985. Projekty uchwał na XIV Sesję w dniu 30 października 2019
  Wyświetleń: 555
 1986. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 555
 1987. Interpelacja w sprawie naprawy nieczynnego wskaźnika pomiaru prędkości samochodów zlokalizowanego na ul. B. Chrobrego przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 553
 1988. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 552
 1989. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ul. Dworcowej. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 551
 1990. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 551
 1991. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 550
 1992. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 550
 1993. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 549
 1994. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 548
 1995. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 548
 1996. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 548
 1997. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 548
 1998. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 547
 1999. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowiach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 546
 2000. Zarządzenie Nr SG.0050.60.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 546
 2001. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 545
 2002. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 545
 2003. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 544
 2004. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 544
 2005. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 543
 2006. Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 543
 2007. Stawki podatkowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 542
 2008. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 542
 2009. 2020-05-11 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochronnej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych, eksploatowanej do nawodnień boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 541
 2010. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 541
 2011. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 540
 2012. Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 539
 2013. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 537
 2014. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 537
 2015. Zarządzenie Nr SG.0050.121.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 536
 2016. Interpelacja w sprawie wyczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej na drogach należących do Powiatu, w szczególności na ul. Filarskiego. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 534
 2017. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 533
 2018. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 532
 2019. Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 531
 2020. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 529
 2021. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 529
 2022. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 529
 2023. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 529
 2024. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 528
 2025. Interpelacja w sprawie docięcia odrostów drzew na ul. Akacjowej. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 527
 2026. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 526
 2027. Zarządzenie Nr SG.120.20.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 526
 2028. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 525
 2029. Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 525
 2030. Zarządzenie Nr SG.0050.105.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 525
 2031. Zarządzenie Nr SG.0050.67.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 525
 2032. Zarządzenie Nr SG.0050.99.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 525
 2033. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 524
 2034. 2019-05-15 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja jazów odrzańskich
  Wyświetleń: 524
 2035. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 524
 2036. Zarządzenie Nr SG.0050.85.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 524
 2037. I kwartał 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 523
 2038. Zarządzenie Nr SG.0050.126.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 522
 2039. Interpelacja w sprawie wymiany zniszczonych elementów barierki bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Góry Św. Anny z ul. Fabryczną. - 19.08.2019
  Wyświetleń: 520
 2040. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 520
 2041. Zarządzenie Nr SG.0050.132.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 520
 2042. Zarządzenie Nr SG.0050.61.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 520
 2043. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 519
 2044. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 519
 2045. Zarządzenie Nr SG.120.4.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 519
 2046. Zarządzenie Nr SG.120.18.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 518
 2047. 2019-08-05 Pismo do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dok. projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 517
 2048. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 517
 2049. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 516
 2050. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 515
 2051. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii napowietrznej energetycznej n/n 0,4kV", położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 515
 2052. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 515
 2053. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 515
 2054. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 515
 2055. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 515
 2056. Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 515
 2057. Projekty uchwał na XV Sesję w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 514
 2058. Skóra Marek
  Wyświetleń: 514
 2059. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 514
 2060. Zarządzenie Nr SG.0050.118.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 514
 2061. 2020-02-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 513
 2062. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi krzaków przy ul. Góry Św. Anny - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 513
 2063. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 513
 2064. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 513
 2065. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 513
 2066. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.
  Wyświetleń: 511
 2067. Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 511
 2068. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 511
 2069. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 510
 2070. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 510
 2071. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 509
 2072. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 509
 2073. Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 509
 2074. Zarządzenie Nr SG.0050.100.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 509
 2075. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 509
 2076. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 508
 2077. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 507
 2078. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 506
 2079. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa"
  Wyświetleń: 505
 2080. Zarządzenie Nr SG.0050.146.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 505
 2081. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 505
 2082. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 504
 2083. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 504
 2084. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 503
 2085. 2019-08-28 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 502
 2086. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 502
 2087. XV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 502
 2088. 2019-07-19 Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 planowanego w miejscowości Zdzieszowice
  Wyświetleń: 501
 2089. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 501
 2090. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 501
 2091. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 500
 2092. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 500
 2093. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 499
 2094. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 499
 2095. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 498
 2096. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 497
 2097. Zarządzenie Nr SG.0050.125.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 497
 2098. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 497
 2099. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 496
 2100. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 496
 2101. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 495
 2102. XVI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 16 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 495
 2103. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 495
 2104. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 494
 2105. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 494
 2106. 2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. (prawomocna z dniem 06.08.2018 r.)
  Wyświetleń: 493
 2107. 2019-09-25 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na nieruchomości przy ul. Akacjowej 6AB w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 493
 2108. Zarządzenie Nr SG.0050.107.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 493
 2109. Zarządzenie Nr SG.0050.55.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 marca 2019r.
  Wyświetleń: 493
 2110. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 492
 2111. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 492
 2112. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 492
 2113. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 491
 2114. 2020-05-13 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych w miejscowości Januszkowice
  Wyświetleń: 490
 2115. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 490
 2116. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 489
 2117. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 488
 2118. Zarządzenie Nr SG.0050.98.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 488
 2119. 2019-08-05 Pismo do PPIS w Krapkowicach dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 487
 2120. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 487
 2121. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 487
 2122. Zarządzenie Nr SG.0050.113.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 485
 2123. Intrepelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 484
 2124. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 484
 2125. Interpelacja w sprawie remontu przystanków autobusowych na terenie miasta. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 483
 2126. Zarządzenie Nr SG.0050.143.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 483
 2127. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 483
 2128. Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 483
 2129. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 482
 2130. Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 481
 2131. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 480
 2132. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 479
 2133. Zarządzenie Nr SG.0050.141.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 478
 2134. Zarządzenie Nr SG.0050.145.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 478
 2135. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 478
 2136. Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 477
 2137. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 477
 2138. 2019-11-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 476
 2139. Zarządzenie Nr SG.0050.116.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 476
 2140. 2019-08-08 Postanowienia wydane przez Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 474
 2141. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 474
 2142. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 474
 2143. Zarządzenie Nr SG.0050.70.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 474
 2144. Zarządzenie Nr SG.0050.92.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 474
 2145. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 473
 2146. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 473
 2147. 2019-08-13 Pisma do PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, Ministerstwa GMiŻŚ w Warszawie dot. uzupełnienia KIP 2 dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II.
  Wyświetleń: 472
 2148. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 471
 2149. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonywujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 470
 2150. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 468
 2151. Zarządzenie Nr SG.0050.97.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 468
 2152. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 467
 2153. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 467
 2154. Petycja nr 6
  Wyświetleń: 465
 2155. Zarządzenie Nr SG.0050.135.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 465
 2156. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 464
 2157. Interpelacja w sprawie w sprawie dokonania ekspertyzy dendrologicznej drzewa przy kościele w Żyrowej - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 464
 2158. Zarządzenie Nr SG.0050.120.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 464
 2159. Zarządzenie Nr SG.0050.111.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 463
 2160. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 463
 2161. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 462
 2162. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 461
 2163. Zarządzenie Nr SG.0050.73.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 461
 2164. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 460
 2165. Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 460
 2166. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 459
 2167. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 459
 2168. Zarządzenie Nr SG.0050.81.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2019r.
  Wyświetleń: 459
 2169. Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 458
 2170. Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 458
 2171. Zarządzenie Nr SG.0050.87.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 maja 2019r.
  Wyświetleń: 458
 2172. Interpelacja w sprawie zarośniętego znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Harcerską - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 457
 2173. Zarządzenie Nr SG.0050.114.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 457
 2174. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 457
 2175. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 456
 2176. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 455
 2177. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 455
 2178. Petycja nr 4
  Wyświetleń: 455
 2179. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 455
 2180. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 455
 2181. Interpelacja w sprawie wykoszenia rowu wzdłuż ul. K. Miarki - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 454
 2182. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 454
 2183. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 454
 2184. Zarządzenie Nr SG.0050.136.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 453
 2185. Projekty uchwał Na XVI Sesję w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 452
 2186. 2019-07-25 Pismo do inwestora dot. odmowy wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 450
 2187. Zarządzenie Nr SG.120.29.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 450
 2188. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 449
 2189. Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 448
 2190. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 447
 2191. Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 446
 2192. Zarządzenie Nr SG.0050.119.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 445
 2193. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.
  Wyświetleń: 444
 2194. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 444
 2195. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 444
 2196. Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 444
 2197. Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 444
 2198. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 444
 2199. Zarządzenie Nr SG.0050.110.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 444
 2200. Zarządzenie Nr SG.0050.115.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 444
 2201. Zarządzenie Nr SG.0050.139.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 444
 2202. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 443
 2203. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi drzew na odnodze ul. Osadników - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 442
 2204. Zarządzenie Nr SG.0050.106.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 442
 2205. Zarządzenie Nr SG.0050.82.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 maja 2019r.
  Wyświetleń: 442
 2206. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 441
 2207. Zarządzenie Nr SG.0050.72.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 440
 2208. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 439
 2209. Zarządzenie Nr SG.120.24.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 439
 2210. Zarządzenie Nr SG.120.26.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 439
 2211. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 438
 2212. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 438
 2213. Zarządzenie Nr SG.0050.76.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 437
 2214. Zarządzenie Nr SG.0050.131.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 436
 2215. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 435
 2216. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. postanowienia ostatecznego dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 434
 2217. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 434
 2218. Zarządzenie Nr SG.0050.117.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 433
 2219. Zarządzenie Nr SG.0050.137.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 432
 2220. Zarządzenie Nr SG.0050.65.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 432
 2221. Zarządzenie Nr SG.120.16.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2019r.
  Wyświetleń: 432
 2222. Interpelacja w sprawie ustawienia bariery ochronnej oddzielającej pas drogowy od ścieżki pieszo-rowerowej. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 431
 2223. Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 429
 2224. Zarządzenie Nr SG.120.13A.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 429
 2225. Zarządzenie Nr SG.0050.80.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 427
 2226. 2019-08-12 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 12.08.2019 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 426
 2227. 2020-05-27 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych na terenie miejscowości Oleszka
  Wyświetleń: 426
 2228. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 426
 2229. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 426
 2230. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 426
 2231. Zarządzenie Nr SG.0050.129.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 425
 2232. Zarządzenie Nr SG.0050.74.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 425
 2233. Zarządzenie Nr SG.0050.123.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 424
 2234. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 423
 2235. Petycja nr 5
  Wyświetleń: 423
 2236. Zarządzenie Nr SG.0050.102.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 423
 2237. Zarządzenie Nr SG.0050.124.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 422
 2238. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 421
 2239. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 420
 2240. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 420
 2241. Interpelacja w sprawie wykonania projektu i przebudowy ulicy Krótkiej w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 420
 2242. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 420
 2243. Zarządzenie Nr SG.120.10.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 420
 2244. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 419
 2245. 2020-03-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 419
 2246. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 418
 2247. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 418
 2248. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 417
 2249. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 417
 2250. Zarządzenie Nr SG.0050.84.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 417
 2251. Zarządzenie Nr SG.0050.79.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 416
 2252. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 415
 2253. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 414
 2254. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 414
 2255. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 413
 2256. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 413
 2257. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 411
 2258. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 411
 2259. Zarządzenie Nr SG.0050.103.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 410
 2260. 2019-08-05 Pismo do RDOŚ w Opolu dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 408
 2261. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 408
 2262. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 408
 2263. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 407
 2264. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 406
 2265. 2020-04-09 Ogłaszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - stołówki szkolnej
  Wyświetleń: 406
 2266. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 405
 2267. Zarządzenie Nr SG.0050.122.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 405
 2268. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 405
 2269. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 404
 2270. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 404
 2271. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 403
 2272. Zarządzenie Nr SG.0050.156.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 403
 2273. Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 403
 2274. Zarządzenie Nr SG.120.25.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 403
 2275. Zarządzenie Nr SG.0050.127.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 401
 2276. Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumenatcji projektowej lub koncepcji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej - 21.06.2019r.
  Wyświetleń: 400
 2277. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 400
 2278. Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 400
 2279. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 400
 2280. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 400
 2281. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 400
 2282. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 399
 2283. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 398
 2284. Zarządzenie Nr SG.0050.154.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 398
 2285. Zarządzenie Nr SG.0050.155.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 398
 2286. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 398
 2287. Zarządzenie Nr SG.0050.88.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2019r.
  Wyświetleń: 397
 2288. 2020-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 396
 2289. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 396
 2290. Projekty uchwał na XVII Sesję w dniu 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 393
 2291. Zarządzenie Nr SG.0050.130.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 393
 2292. Zarządzenie Nr SG.0050.140.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 393
 2293. XVII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 stycznia 2020 r.
  Wyświetleń: 392
 2294. 2019-08-28 Zawiadomienie o przedłużonym terminie na wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 389
 2295. Zarządzenie Nr SG.0050.69.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 389
 2296. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 388
 2297. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 386
 2298. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 386
 2299. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 386
 2300. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci (korekta)
  Wyświetleń: 383
 2301. Protokół Nr X/2019 Sesji rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 383
 2302. 2020-05-27 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Jasiona
  Wyświetleń: 382
 2303. Interpelacja w sprawie przycięcia żywopłotu przy ul. Górnej. - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 382
 2304. 2019-07-23 Pismo do inwestora dot. stanowiska Burmistrz Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II
  Wyświetleń: 381
 2305. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 381
 2306. Interpelacja w sprawie usunięcia suchego drzewa i sadzonek. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 380
 2307. Zarządzenie Nr SG.0050.149.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 379
 2308. Protokół Nr XIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 378
 2309. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 377
 2310. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 377
 2311. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja kwiecień 2019 r.
  Wyświetleń: 377
 2312. 2019-12-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 375
 2313. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 375
 2314. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 373
 2315. Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik
  Wyświetleń: 371
 2316. Zarządzenie Nr SG.0050.148.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 370
 2317. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 370
 2318. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 370
 2319. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 369
 2320. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 368
 2321. Zarządzenie Nr SG.0050.77.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 368
 2322. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 367
 2323. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 367
 2324. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 365
 2325. 2019-11-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 364
 2326. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2019 r. wg stanu na 30.09.2019 r.
  Wyświetleń: 364
 2327. Powszechny Spis Rolny 2020
  Wyświetleń: 363
 2328. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 362
 2329. Protokół Nr XIV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 361
 2330. Zarządzenie Nr SG.0050.89.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 361
 2331. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci obowiązującej od 1 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 359
 2332. Zarządzenie Nr SG.120.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 359
 2333. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 358
 2334. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja marzec 2018
  Wyświetleń: 358
 2335. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2017
  Wyświetleń: 358
 2336. 2019-10-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Akacjowej 6A-B w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 357
 2337. Uchwała Nr XVI/138/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 356
 2338. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 356
 2339. Zarządzenie Nr SG.0050.75.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 356
 2340. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"
  Wyświetleń: 355
 2341. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 353
 2342. Informacja roczna - za rok 2016 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 352
 2343. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2018 r. wg stanu na 30.09.2018 r.
  Wyświetleń: 351
 2344. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 351
 2345. Informacja roczna - za rok 2018 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 350
 2346. Protokół Nr XII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 350
 2347. Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 350
 2348. Zarządzenie Nr SG.0050.153.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 350
 2349. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 26 lutego 2020 r.
  Wyświetleń: 349
 2350. Zarządzenie Nr SG.0050.161.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 347
 2351. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 347
 2352. Protokół Nr XI/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 346
 2353. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 346
 2354. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 345
 2355. Zarządzenie Nr SG.0050.108.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 345
 2356. Protokół Nr IX/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 344
 2357. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 343
 2358. Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 343
 2359. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 343
 2360. Zarządzenie Nr SG.0050.63.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 343
 2361. Zarządzenie Nr SG.0050.138.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 342
 2362. Zarządzenie Nr SG.0050.188.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 342
 2363. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 341
 2364. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 341
 2365. Ochrona powietrza
  Wyświetleń: 340
 2366. Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 340
 2367. Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 340
 2368. Uchwała Nr XVI/139/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 340
 2369. Zarządzenie Nr SG.0050.64.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 340
 2370. Uchwała Nr XVI/142/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 338
 2371. Uchwała Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 338
 2372. Zarządzenie Nr SG.120.6.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 338
 2373. Informacja roczna - za rok 2017 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 337
 2374. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 337
 2375. Zarządzenie Nr SG.0050.91.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 337
 2376. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 335
 2377. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 335
 2378. 2019-10-29 III KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 334
 2379. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 334
 2380. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 333
 2381. Zarządzenie Nr SG.0050.78.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 333
 2382. Zarządzenie Nr SG.0050.151.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 332
 2383. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 330
 2384. Uchwała Nr 11/4/2017 Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
  Wyświetleń: 329
 2385. Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 329
 2386. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 328
 2387. Uchwała Nr XVI/144/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 328
 2388. Zarządzenie Nr SG.0050.181.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 328
 2389. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 328
 2390. Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”
  Wyświetleń: 326
 2391. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 326
 2392. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 325
 2393. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 324
 2394. Aktualizacja Programu Środowiska na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 324
 2395. Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 324
 2396. Uchwała Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 324
 2397. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 323
 2398. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 323
 2399. Projekty uchwał na XVIII Sesję w dniu 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 323
 2400. Zarządzenie Nr SG.0050.109.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 322
 2401. Zarządzenie Nr SG.0050.142.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 322
 2402. III KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 321
 2403. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 321
 2404. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 319
 2405. Zarządzenie Nr SG.0050.152.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 319
 2406. Zarządzenie Nr SG.0050.56.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2019r.
  Wyświetleń: 318
 2407. 2019-09-26 Decyzja znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 317
 2408. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 316
 2409. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 316
 2410. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 315
 2411. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 315
 2412. 2019-12-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. opinii PGW WP RZGW w Gliwicach oraz pism RDOŚ w Opolu i PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 313
 2413. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 313
 2414. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 313
 2415. Uchwała Nr XVI/141/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 313
 2416. Uchwała Nr XVI/140/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 312
 2417. Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2016-2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 312
 2418. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 311
 2419. Uchwała Nr XVI/143/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 311
 2420. Uchwała Nr 4/09/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 23 września 2016 roku w sprawie kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
  Wyświetleń: 310
 2421. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 310
 2422. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 309
 2423. Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 309
 2424. Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 309
 2425. Zarządzenie Nr SG.120.7.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 309
 2426. III KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 307
 2427. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 307
 2428. XIX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 kwietnia 2020 r.
  Wyświetleń: 307
 2429. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 307
 2430. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 305
 2431. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 305
 2432. Zarządzenie Nr SG.0050.186.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 305
 2433. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 305
 2434. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 305
 2435. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 304
 2436. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 303
 2437. Zarządzenie Nr SG.0050.189.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 303
 2438. Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 301
 2439. Zarządzenie Nr SG.0050.158.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 301
 2440. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 300
 2441. Zarządzenie Nr SG.0050.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 300
 2442. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 299
 2443. Zarządzenie Nr SG.0050.90.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 299
 2444. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 298
 2445. Zarządzenie Nr SG.120.30.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 298
 2446. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 297
 2447. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 297
 2448. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 294
 2449. Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 294
 2450. Zarządzenie Nr SG.120.12.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2020r.
  Wyświetleń: 294
 2451. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2020
  Wyświetleń: 293
 2452. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 293
 2453. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 291
 2454. Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 291
 2455. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 290
 2456. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 289
 2457. 2019-12-06 Postanowienie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 288
 2458. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 288
 2459. Zarządzenie Nr SG.0050.104.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 287
 2460. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 286
 2461. Zarządzenie Nr SG.0050.185.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 285
 2462. Zarządzenie Nr SG.0050.187.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 285
 2463. Zarządzenie Nr SG.0050.191.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 285
 2464. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 284
 2465. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot wydanego postanowienia o zwieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 283
 2466. Informacja dodatkowa (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 283
 2467. Informacja dodatkowa (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 283
 2468. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 283
 2469. Zarządzenie Nr SG.0050.178.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 282
 2470. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 282
 2471. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 281
 2472. Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 281
 2473. Zarządzenie Nr SG.0050.168.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 280
 2474. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 278
 2475. Zarządzenie Nr SG.0050.165.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 października 2019r.
  Wyświetleń: 278
 2476. Zarządzenie Nr SG.0050.174.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 278
 2477. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 278
 2478. Zarządzenie Nr SG.120.3.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 277
 2479. 2019-12-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydania postanowienia stwierdzającego przeprowadzenie ooś dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 276
 2480. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 276
 2481. Protokół Nr XVI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 275
 2482. 2019-12-09 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 274
 2483. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 273
 2484. Zarządzenie Nr SG.0050.160.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 273
 2485. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 270
 2486. Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 270
 2487. Zarządzenie Nr SG.0050.177.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 270
 2488. 2019-12-03 Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego dot. prowadzonego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z wniosku ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 269
 2489. Zarządzenie Nr SG.0050.164.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2019r.
  Wyświetleń: 268
 2490. Zarządzenie Nr SG.0050.176.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 268
 2491. 2019-12-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. opinii wydanych przez PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, PGW WP RZGW w Gliwicach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 267
 2492. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 266
 2493. Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 266
 2494. Zarządzenie Nr SG.120.5.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 266
 2495. Zarządzenie Nr SG.0050.167.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 265
 2496. IV KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 264
 2497. Zarządzenie Nr SG.0050.179.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 263
 2498. XX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 28 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 262
 2499. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 262
 2500. Zarządzenie Nr SG.120.4.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 262
 2501. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 257
 2502. Petycja Nr 7
  Wyświetleń: 257
 2503. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 257
 2504. Zarządzenie Nr SG.0050.157.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 256
 2505. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 255
 2506. Informacja roczna - za rok 2019 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 254
 2507. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 254
 2508. Zarządzenie Nr SG.0050.171.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 254
 2509. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 253
 2510. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 253
 2511. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 253
 2512. Zarządzenie Nr SG.0050.163.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2019r.
  Wyświetleń: 252
 2513. Zarządzenie Nr SG.0050.173.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 252
 2514. Zarządzenie Nr SG.120.11.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 252
 2515. 2019-10-30 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 251
 2516. Zarządzenie Nr SG.0050.184.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 251
 2517. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 248
 2518. 2019-11-08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 247
 2519. 2019-12-23 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 247
 2520. Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 246
 2521. Zarządzenie Nr SG.0050.166.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2019r.
  Wyświetleń: 246
 2522. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 246
 2523. 2019-12-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku skierowanego do SKO w Opolu dla przedsięwzięcia; budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 244
 2524. Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 244
 2525. Zarządzenie Nr SG.120.8.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 242
 2526. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 240
 2527. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 240
 2528. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 239
 2529. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 239
 2530. Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 238
 2531. Zarządzenie Nr SG.0050.212.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 marca 2020r.
  Wyświetleń: 237
 2532. IV KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 235
 2533. Uchwała Nr LIII/421/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorstw na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 235
 2534. 2019-11-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. zawiadamia strony o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_
  Wyświetleń: 233
 2535. SG.0050.264.2016
  Wyświetleń: 231
 2536. Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 231
 2537. Zarządzenie Nr SG.120.9.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 231
 2538. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 230
 2539. Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 230
 2540. Zarządzenie Nr SG.120.1.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 230
 2541. 2020-06-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 229
 2542. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 229
 2543. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 229
 2544. 2019-12-02 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 228
 2545. Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 228
 2546. Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwetnia 2020r.
  Wyświetleń: 228
 2547. IV KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 226
 2548. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 226
 2549. Zarządzenie Nr SG.0050.225.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 226
 2550. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 225
 2551. Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 224
 2552. Zarządzenie Nr SG.0050.169.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 224
 2553. Zarządzenie Nr SG.0050.207.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 224
 2554. 2019-11-25 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC dot. opinii wydanych przez RDOŚ Opole, PPIS Krapkowice, PGW WP Gliwice oraz o możliwości wypowiedzenia się.
  Wyświetleń: 223
 2555. SG.0050.285.2016
  Wyświetleń: 223
 2556. Zarządzenie Nr SG.0050.59.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 222
 2557. Protokół Nr XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 221
 2558. Zarządzenie Nr SG.0050.211.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 220
 2559. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 220
 2560. Zarządzenie Nr SG.0050.57.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 220
 2561. 2020-01-24 Obszarowa ocena jakości wody w gminie Zdzieszowice za rok 2019
  Wyświetleń: 219
 2562. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 219
 2563. Obwieszczenie z dnia 5 marca 2020 r. Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 218
 2564. Zarządzenie Nr SG.0050.199.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 218
 2565. Zarządzenie Nr SG.0050.204.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 217
 2566. SG.0050.262.2016
  Wyświetleń: 216
 2567. Zarządzenie Nr SG.0050.170.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 216
 2568. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 214
 2569. Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Miejskiej w zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 213
 2570. Zarządzenie Nr SG.0050.210.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 213
 2571. SG.0050.261.2016
  Wyświetleń: 212
 2572. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 212
 2573. Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 212
 2574. Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 212
 2575. 2019-11-07 Decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa”, położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 210
 2576. Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 210
 2577. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 210
 2578. 2020-01-08 Zawiadomienie nr GL.RUZ.421.195.2019.AT/TS z dnia 8 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na liwkidację urządzenia do poboru wody na terenie ArcelorMittal Poland, Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 209
 2579. Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 209
 2580. SG.0050.263.2016
  Wyświetleń: 207
 2581. Zarządzenie Nr SG.0050.62.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 207
 2582. Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 206
 2583. Zarządzenie Nr SG.0050.209.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 206
 2584. 2020-01-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 205
 2585. 2020-04-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa
  Wyświetleń: 204
 2586. Uchwała Nr XVII/148/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 204
 2587. Zarządzenie Nr SG.120.14.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 203
 2588. 2020-03-10-Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 202
 2589. Obwieszczenie z dnia 26 marca 2020 r. Burmistrza Zdzieszowic w sprawie o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew...
  Wyświetleń: 202
 2590. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 202
 2591. Zarządzenie Nr SG.0050.200.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 202
 2592. 2019-28-11 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o przedłożonym terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 200
 2593. Projekty uchwał na XIX Sesję w dniu 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 199
 2594. Zarządzenie Nr SG.0050.180.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 198
 2595. 2020-01-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydanego postanowienia dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 197
 2596. 2020-01-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydanej decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW
  Wyświetleń: 197
 2597. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2020r.
  Wyświetleń: 197
 2598. Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 197
 2599. Zarządzenie Nr SG.0050.197.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 196
 2600. Zarządzenie Nr SG.0050.206.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 195
 2601. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2019r.
  Wyświetleń: 193
 2602. Zarządzenie Nr SG.0050.196.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 193
 2603. Zarządzenie Nr SG.0050.201.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 193
 2604. Zarządzenie Nr SG.0050.208.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 193
 2605. 2020-03-17 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 192
 2606. Uchwała Nr XVII/147/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 191
 2607. Zarządzenie Nr SG.0050.222.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 190
 2608. 2020-03-04 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku o udzielonych w 2019 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 188
 2609. Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 188
 2610. Zarządzenie Nr SG.0050.215.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 marca 2020r.
  Wyświetleń: 188
 2611. Uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 187
 2612. Zarządzenie Nr SG.120.9.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 186
 2613. 2020-01-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 184
 2614. 2020-03-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 184
 2615. Uchwała Nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 184
 2616. 2019-10-23 Ogłoszenia Burmistrza Zdzieszowic dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla przedsięwzięcia „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019”
  Wyświetleń: 183
 2617. 2019-12-02 Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic dot. pism w sprawie wyrażenia opinii przez RDOŚ w Opolu, PPIS w Krapkowicach oraz opinii PGW WP RZGW w Gliwicach
  Wyświetleń: 183
 2618. Zarządzenie Nr SG.0050.220.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 183
 2619. Zarządzenie Nr SG.0050.213.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 marca 2020r.
  Wyświetleń: 182
 2620. Zarządzenie Nr SG.0050.198.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 181
 2621. Zarządzenie Nr SG.0050.224.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 181
 2622. Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 179
 2623. Zarządzenie Nr SG.0050.221.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2021r.
  Wyświetleń: 179
 2624. Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2019 rok
  Wyświetleń: 178
 2625. 2020-07-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 177
 2626. Protokół Nr XVII/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 177
 2627. Petycje 2020
  Wyświetleń: 176
 2628. Projekty uchwał na XX Sesję w dniu 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 176
 2629. 2020-02-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 175
 2630. Zarządzenie Nr SG.0050.112.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 175
 2631. Uchwała Nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 173
 2632. Zarządzenie Nr SG.0050.202.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 173
 2633. 2020-01-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia postępowania . dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 172
 2634. 2020-03-23 Zawiadomienie Burmistrz Zdzieszowic o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 172
 2635. 2020-03-10-Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Żyrowa
  Wyświetleń: 171
 2636. Uchwała Nr XVI/135/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 171
 2637. Zarządzenie Nr SG.0050.203.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 171
 2638. 2019-11-07 Decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej n/n na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Zdzieszowice, działki nr 1999/1 i 1999/2
  Wyświetleń: 169
 2639. Zarządzenie Nr SG.0050.71.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 169
 2640. 2020-02-26 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. dłuższego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_3
  Wyświetleń: 166
 2641. Uchwała Nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 164
 2642. Zarządzenie Nr SG.0050.219.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2020r.
  Wyświetleń: 164
 2643. 2020-03-12 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dot. podjęcia zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 163
 2644. Zarządzenie Nr SG.0050.205.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 163
 2645. 2020-01-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w Oleszce o mocy 999 kW
  Wyświetleń: 161
 2646. Spisy powszechne
  Wyświetleń: 161
 2647. 2020-03-12 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o dłuższym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 160
 2648. 2020-03-23 Zawiadomienie Burmistrz Zdzieszowic o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 159
 2649. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 159
 2650. Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 159
 2651. 2020-03-23 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 157
 2652. Zarządzenie Nr SG.0050.218.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 marca 2020r.
  Wyświetleń: 157
 2653. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 156
 2654. Zarządzenie Nr SG.120.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 154
 2655. 2020-02-26 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o przedłużonym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 153
 2656. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 150
 2657. Zarządzenie Nr SG.0050.133.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 150
 2658. Zarządzenie Nr SG.0050.214.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 marca 2020r.
  Wyświetleń: 148
 2659. System monitoringu jakości powietrza
  Wyświetleń: 147
 2660. Uchwała Nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 147
 2661. 2020-03-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA/37708
  Wyświetleń: 146
 2662. 2020-03-23 Decyzja Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 145
 2663. Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 145
 2664. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu raportu do publicznego wglądu dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 145
 2665. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 143
 2666. Uchwała Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 143
 2667. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 142
 2668. 2020-02-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic z art. 79 KPA dot. przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 141
 2669. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 141
 2670. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - konsultacje
  Wyświetleń: 140
 2671. Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 139
 2672. Zarządzenie Nr SG.0050.175.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 137
 2673. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 136
 2674. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 134
 2675. Zarządzenie Nr SG.0050.193.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 134
 2676. Zarządzenie Nr SG.0050.194.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 134
 2677. 2020-03-23 Podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/ 37620”
  Wyświetleń: 131
 2678. Decyzja dotycząca taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 128
 2679. 2020-02-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_ KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 127
 2680. Zarządzenie Nr SG.0050.150.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 127
 2681. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 126
 2682. Zarządzenie Nr SG.0050.195.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 126
 2683. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 125
 2684. Ogłoszenie - składanie ofert dotyczących przteargu nieograniczonego
  Wyświetleń: 124
 2685. XXI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 124
 2686. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 123
 2687. Zarządzenie Nr SG.0050.230.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 120
 2688. Zarządzenie Nr SG.0050.217.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2020r.
  Wyświetleń: 119
 2689. Zarządzenie Nr SG.0050.229.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 118
 2690. Informacja dodatkowa (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 116
 2691. Petycja Nr 2
  Wyświetleń: 116
 2692. Informacja dodatkowa (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 115
 2693. Zarządzenie Nr SG.0050.172.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 115
 2694. Zarządzenie Nr SG.0050.228.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 114
 2695. Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 112
 2696. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 110
 2697. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 110
 2698. Zarządzenie Nr SG.120.15.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 109
 2699. Zarządzenie Nr SG.0050.144.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2700. Zarządzenie Nr SG.0050.159.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 105
 2701. Zarządzenie Nr SG.0050.231.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 maja 2020r.
  Wyświetleń: 105
 2702. 2020-04-21 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działek 536, 537 w miejscowości Rozwadza”
  Wyświetleń: 104
 2703. Zarządzenie Nr SG.0050.223.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 103
 2704. Petycja Nr 1
  Wyświetleń: 101
 2705. Zarządzenie Nr SG.0050.147.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 września 2019r.
  Wyświetleń: 101
 2706. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 100
 2707. Zarządzenie Nr SG.0050.128.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 99
 2708. Zarządzenie Nr SG.0050.232.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 maja 2020r.
  Wyświetleń: 99
 2709. Informacje o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r., informacje o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.
  Wyświetleń: 97
 2710. Zarządzenie Nr SG.120.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 97
 2711. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 96
 2712. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 93
 2713. Zarządzenie Nr SG.0050.233.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2020r.
  Wyświetleń: 92
 2714. 07-05-2020 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 91
 2715. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 91
 2716. Projekty uchwał na XXII Sesję w dniu 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 91
 2717. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 90
 2718. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 87
 2719. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 86
 2720. Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 86
 2721. Projekty uchwał na XXI Sesję w dniu 24 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 85
 2722. 2020-06-16 Obwieszczenie o zakończeniu realizacji prac w części dotyczącej odcinka Zdzieszowice-Brzeg - Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Zdzieszowice - Wrocław odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84km
  Wyświetleń: 84
 2723. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 84
 2724. Uchwała Nr XX/181/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 80
 2725. 2020-05-27 - OŚ.6220.6.2019.AK Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu ooś dla inwestycji pn. budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Wyświetleń: 78
 2726. Zarządzenie Nr SG.0050.239.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 78
 2727. Uchwała Nr XX/179/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 77
 2728. Zarządzenie Nr SG.0050.226.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 77
 2729. Zarządzenie Nr SG.0050.240.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 77
 2730. Interpelacja w sprawie jakości powietrza na terenie Gminy Zdzieszowice oraz podejmowanych w związku z tym czynnościach - 29.01.2020r.
  Wyświetleń: 76
 2731. Zapytanie ofertowe dotyczące unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 76
 2732. Zarządzenie Nr SG.0050.241.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 76
 2733. Uchwała Nr XX/180/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 75
 2734. Uchwała Nr XX/182/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 75
 2735. Zarządzenie Nr SG.0050.192.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 75
 2736. Zarządzenie Nr SG.0050.235.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 maja 2020r.
  Wyświetleń: 75
 2737. Zarządzenie Nr SG.120.18.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 75
 2738. 2020-05-13 - OŚ.6220.2.2020.AK - Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzysząca na terenie działek 536, 537 w miejscowości Rozwadza”
  Wyświetleń: 74
 2739. 2020-06-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym
  Wyświetleń: 74
 2740. Uchwała Nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 74
 2741. Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 74
 2742. Zarządzenie Nr SG.0050.237.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 74
 2743. Zarządzenie Nr SG.120.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 74
 2744. Uchwała Nr XX/176/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 72
 2745. Uchwała Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 72
 2746. Uchwała Nr XX/174/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 71
 2747. Uchwała Nr XX/178/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 71
 2748. Interpelacja w sprawie zwiększenia dostęności szerokopasmowego internetu - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 69
 2749. Zarządzenie Nr SG.0050.238.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 68
 2750. Interpelacja w sprawie wykonania drobnych prac remontowych na parkingu na Os. Piastów I - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 66
 2751. 2020-07-03 Obwieszczenie o zakończeniu realizacji prac w części dotyczącej odcinka Zdzieszowice-Brzeg - Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Zdzieszowice - Wrocław odcinek II - Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84km
  Wyświetleń: 65
 2752. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 64
 2753. Zarządzenie Nr SG.0050.234.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 maja 2020r.
  Wyświetleń: 63
 2754. Zarządzenie Nr SG.0050.257.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 63
 2755. Interpelacja w sprawie zgłoszenia do PKP remontu zapadliska przy przejeździe kolejowym przy ul. Góry Św. Anny - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 62
 2756. 2020-06-03 - OŚ.6220.6.2019.AK Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. dłuższego terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 61
 2757. Interpelacja w sprawie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych w Rozwadzy - 29.10.2019r.
  Wyświetleń: 60
 2758. Interpelacja w sprawie remontu ulicy Wschodniej w Zdzieszowicach - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 60
 2759. Interpelacja w sprawie wymiany lustra na skrzyżowaniu ul. K.Miarki z ul. Chrobrego - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 60
 2760. 2020-05-27 - OŚ.6220.6.2019.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną”
  Wyświetleń: 59
 2761. Zarządzenie Nr SG.0050.236.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 58
 2762. Zarządzenie Nr SG.120.17.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 58
 2763. Interpelacja w sprawie podniesienia kostek chodnikowych na ul. Myśliwca - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 57
 2764. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2765. Interpelacja w sprawie nielegalnego wysypiska smieci wzdłuż drogi w Januszkowicach - 06.05.2020r.
  Wyświetleń: 56
 2766. Interpelacja w sprawie prawidłowego oznakowania ulicy Chrobrego - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 55
 2767. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi krzaków przy sklepie na ul. Kolejowej - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 55
 2768. Interpelacja w sprawie wykoszenia poboczy ulicy Parkowej i Wschodniej - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 55
 2769. Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Parkowej w Rozwadzy - 29.10.2019r.
  Wyświetleń: 54
 2770. Interpelacja w sprawie naprawy urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. K.Miarki - 30.10.2019r.
  Wyświetleń: 54
 2771. Interpelacja w sprawie remontu przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Pokoju - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 54
 2772. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia części ulicy Spokojnej - 16.03.2020r.
  Wyświetleń: 54
 2773. XXII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 15 lipca 2020 r.
  Wyświetleń: 54
 2774. Interpelacja w sprawie zagospodarowania pomieszczeń ośrodka pomocy społecznej na potrzeby samorządu mieszkańców osiedla Piastów II - 20.02.2020r.
  Wyświetleń: 53
 2775. Zarządzenie Nr SG.0050.247.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 53
 2776. Zarządzenie Nr SG.0050.250.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 53
 2777. Interpelacja w sprawie naprawy urządzeń zabawowych na placu przy ul. Zielonej - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 52
 2778. Interpelacja w sprawie naprawy zapadających się studzienek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 01.10.2019r.
  Wyświetleń: 52
 2779. Interpelacja w sprawie przeprowadzenia gruntownego remontu lub wymiany miejsc siedzących wzdłuż ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Zdzieszowicach - 01.10.2019r.
  Wyświetleń: 51
 2780. Interpelacja w sprawie wykonania chodnika będącego łącnzikiem do przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 423 - 24.09.2019r.
  Wyświetleń: 51
 2781. Interpelacja w sprawie wykonania chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku prowadzącym w stronę Kłodnicy - 16.03.2020r.
  Wyświetleń: 51
 2782. Interpelacja w sprawie zwykarczowania krzaków "Mirabelki" znajdujących się na ul. Myśliwca - 16.12.2019r.
  Wyświetleń: 51
 2783. 2020-07-03 OŚ.6220.6.2019.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 50
 2784. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych w Zdzieszowicach - 29.01.2020r.
  Wyświetleń: 50
 2785. Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej przy jeziorze w Januszkowicach - 16.03.2020r.
  Wyświetleń: 50
 2786. Interpelacja w sprawie usunięcia klonu rosnącego na placu zabaw przy ul. Zielonej - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 50
 2787. Zarządzenie Nr SG.0050.227.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 50
 2788. Zarządzenie Nr SG.0050.242.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 50
 2789. Protokół z wyboru oferty
  Wyświetleń: 49
 2790. 2020-06-17 OŚ.6220.4.2020.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wszczęcia postępowania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”
  Wyświetleń: 48
 2791. 2020-07-13 OŚ.6220.4.2020.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydanych opiniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”
  Wyświetleń: 48
 2792. Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Działkowca oraz Zamkowej - 16.03.2020r.
  Wyświetleń: 48
 2793. 2020-07-13 OŚ.6220.4.2020.AK Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o dłuższym terminie załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”
  Wyświetleń: 47
 2794. Zarządzenie Nr SG.0050.246.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 47
 2795. Okresowa ocena jakości wody w I półroczu 2020 r.
  Wyświetleń: 46
 2796. Zarządzenie Nr SG.0050.243.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 44
 2797. Zarządzenie Nr SG.0050.244.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 44
 2798. 2020-06-16 OŚ.6220.2.2020.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publ. wiad. inf. o wydaniu decyzji „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 536, 537 w miejscowości Rozwadza"
  Wyświetleń: 41
 2799. Uchwała Nr XX/173/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 40
 2800. 2020-06-16 OŚ.6220.2.2020.AK Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydania decyzji dla przedsięwzięcia „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 8 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 536, 537 w miejscowości Rozwadza”
  Wyświetleń: 38
 2801. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XXI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 37
 2802. Interpelacja w sprawie zagospodarowania skweru przy ul. Cichej - 28.02.2020r.
  Wyświetleń: 33
 2803. Interpelacja w sprawie doświetlenia łącznika pomiędzy ul. Piaskową a ul. Pionierów na terenie Starego Osiedla - 12.09.2019r.
  Wyświetleń: 30
 2804. Interpelacja w sprawie uporządkowania placu przed wjazdem na prom w Zdzieszowicach - 28.02.2020r.
  Wyświetleń: 28
 2805. Interpelacja w sprawie przeniesienia Domu Dziennego Pobytu Stokrotka - 12.09.2019r.
  Wyświetleń: 27
 2806. Kontrole w 2020 roku
  Wyświetleń: 27
 2807. Interpelacja w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej stanu zaawansowania prac związanych z remontem ul. Opolskiej - 19.11.2019r.
  Wyświetleń: 26
 2808. Interpelacja w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego na ul. Bolesława Chrobrego - 18.09.2019r.
  Wyświetleń: 26
 2809. Interpelacja w sprawie remontu chodnika na ul. B.Chrobrego oraz dokonania nowych nasadzeń - 19.11.2019r.
  Wyświetleń: 25
 2810. Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 24
 2811. Interpelacja w sprawie nawierzchni wokół studzienki na ul. Ogrodowej - 27.11.2019r.
  Wyświetleń: 23
 2812. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B.Chrobrego przy przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 19.11.2019r.
  Wyświetleń: 23
 2813. Interpelacja w sprawie dokonania przeglądu stanu technicznego lamp oświetlenia niskiego znajdującego się na terenie Starego Osiedla - 12.09.2019r.
  Wyświetleń: 22
 2814. Interpelacja w sprawie wykonania podestu przy przystanku autobusowym na ul. Kozielskiej - 18.09.2019r.
  Wyświetleń: 22
 2815. Interpelacja w sprawie wymiany żarówek oświetlenia wysokiego - 28.02.2020r.
  Wyświetleń: 20
 2816. Uchwała Nr XXII/188/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 16
 2817. Interpelacja w sprawie remontu pomieszczeń biurowych w Biurze Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Zdzieszowicach - 03.06.2020r.
  Wyświetleń: 14
 2818. Uchwała Nr XXII/187/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 14
 2819. Uchwała Nr XXII/195/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 14
 2820. Interpelacja w sprawie zamontowania huśtawek z siedziskiem typu „deseczka” na placu zabaw na osiedlu Piastów I - 08.06.2020r.
  Wyświetleń: 13
 2821. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2020 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja czerwiec 2020 r.
  Wyświetleń: 12
 2822. Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 12
 2823. Uchwała Nr XXII/192/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 12
 2824. Interpelacja w sprawie modernizacji zatoczek parkingowych wewnątrz osiedla Piastów I - 08.06.2020r.
  Wyświetleń: 11
 2825. Uchwała Nr XXII/189/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 11
 2826. Zarządzenie Nr SG.120.21.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 11
 2827. Zarządzenie Nr SG.120.22.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 11
 2828. Uchwała Nr XXII/186/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 10
 2829. Uchwała Nr XXII/191/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 10
 2830. Zarządzenie Nr SG.120.19.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 10
 2831. Interpelacja w sprawie utworzenia nowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na osiedlu Piastów I - 08.06.2020r.
  Wyświetleń: 9
 2832. Uchwała Nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 9
 2833. Zarządzenie Nr SG.0050.162.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2019r.
  Wyświetleń: 9
 2834. Interpelacja w sprawie ustawienia barierki ochronnej przy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej obok świetlicy - 11.12.2019r.
  Wyświetleń: 8
 2835. Uchwała Nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 8
 2836. Zarządzenie Nr SG.120.20.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 8
 2837. Uchwała Nr XXII/193/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 7
 2838. Interpelacja w sprawie remontu i modernizacji istniejącego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na osiedlu Piastów I przy bloku nr 9 - 08.06.2020r.
  Wyświetleń: 6
 2839. Interpelacja poprawy bezpieczeństwa i utrzymania porządku na placu zabaw znajdującym się przy ul. Plac 1 Maja w Zdzieszowicach - 09.06.2020r.
  Wyświetleń: 5
 2840. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XXII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 5
 2841. Interpelacja w sprawie usunięcie drzew - śliw mirabelek rosnących przy chodniku wzdłuż ulicy Pokoju w Zdzieszowicach, na odcinku do skrzyżowania z ulicą Górną w kierunku ulicy Myśliwca - 03.09.2019r.
  Wyświetleń: 4
 2842. Protokół Nr XIX/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2020r.
  Wyświetleń: 2
 2843. Protokół Nr XX/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 maja 2020r.
  Wyświetleń: 2
 2844. Protokół Nr XXI/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2020r.
  Wyświetleń: 2
 2845. Uchwała Nr XXII/184/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 2
 2846. Uchwała Nr XXII/185/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 lipca 2020r.
  Wyświetleń: 2
 2847. Protokół Nr XVIII/2020 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 lutego 2020r.
  Wyświetleń: 1