Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1307111055271252391202631324781440421434411430921081925237800
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11792612784617490015223314721915073486129137899109196126629104951121060
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1112569639793419919268951210157998429116793114583112300114630110546
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11987612386313648110117210541092356117169119340116651118300101668122366
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7264662591590996150398003600008001684269108462872518383795002
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544537550167050497325538281235656906760369558770956523464054
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
501713181831319323853446231457377953860835175421845333752576
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833401387822245532527
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 209461
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 125930
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 107215
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 78018
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 75605
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 71299
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 63698
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 45709
 9. Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 36467
 10. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 36312
 11. Inne
  Wyświetleń: 34942
 12. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 34040
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 32095
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 30998
 15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 29444
 16. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 29427
 17. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 25812
 18. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 25807
 19. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 25551
 20. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 25421
 21. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 25195
 22. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 24456
 23. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 24436
 24. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 24375
 25. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 23476
 26. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 23342
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 21941
 28. Adres i numery ewidencyjne Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 21922
 29. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 21436
 30. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 21273
 31. Dane kontaktowe MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 20663
 32. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 20561
 33. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 20473
 34. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 19994
 35. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 19492
 36. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 19248
 37. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 18921
 38. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 18571
 39. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 18323
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 18044
 41. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17873
 42. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 17821
 43. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17668
 44. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17639
 45. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 17594
 46. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 17495
 47. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17488
 48. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 17425
 49. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17410
 50. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 17373
 51. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 17356
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 17268
 53. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16958
 54. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 16712
 55. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 16696
 56. Akty prawne
  Wyświetleń: 16455
 57. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 16423
 58. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 16400
 59. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 16392
 60. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 16361
 61. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 16266
 62. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 16260
 63. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 16209
 64. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 16175
 65. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16148
 66. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 16146
 67. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 16047
 68. Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16012
 69. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15733
 70. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15733
 71. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 15654
 72. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 15538
 73. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 15520
 74. Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15492
 75. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 15263
 76. Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15124
 77. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 14837
 78. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 14640
 79. Azbest
  Wyświetleń: 14582
 80. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 14543
 81. Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14506
 82. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 14356
 83. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 14290
 84. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 14034
 85. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 13945
 86. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 13867
 87. Informacje ogólne o przedszkolu
  Wyświetleń: 13720
 88. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 13374
 89. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 13226
 90. Wprowadzenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 13149
 91. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 13143
 92. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 13139
 93. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 13064
 94. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 13047
 95. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 12742
 96. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 12629
 97. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 12490
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 12164
 99. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 12142
 100. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 11989
 101. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2014
  Wyświetleń: 11665
 102. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11558
 103. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 11436
 104. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 11361
 105. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 11080
 106. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 10922
 107. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 10909
 108. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 10709
 109. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 10531
 110. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 10493
 111. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10477
 112. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 10354
 113. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 10279
 114. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 10273
 115. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 10227
 116. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 10212
 117. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 10158
 118. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 10101
 119. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 10067
 120. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 9997
 121. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 9960
 122. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 9937
 123. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 9926
 124. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 9917
 125. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 9900
 126. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 9894
 127. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2015
  Wyświetleń: 9884
 128. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 9827
 129. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 9798
 130. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 9663
 131. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 9503
 132. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9477
 133. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9455
 134. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 9416
 135. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 9376
 136. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 9276
 137. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 9205
 138. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 9197
 139. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 9175
 140. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 9065
 141. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 8975
 142. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 8964
 143. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 8963
 144. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 8946
 145. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 8847
 146. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 8846
 147. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 8801
 148. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 8797
 149. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 8791
 150. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 8749
 151. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8743
 152. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 8691
 153. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 8689
 154. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 8680
 155. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 8651
 156. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 8605
 157. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 8566
 158. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8515
 159. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8497
 160. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 8482
 161. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 8462
 162. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 8445
 163. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 8442
 164. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 8425
 165. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 8389
 166. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 8369
 167. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 8319
 168. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 8283
 169. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 8233
 170. Ogłoszenia MGOPS Zdzieszowice
  Wyświetleń: 8229
 171. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2013
  Wyświetleń: 8213
 172. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 8127
 173. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 8118
 174. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 8064
 175. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 8014
 176. Organizacja MGOPS w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 8009
 177. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 8007
 178. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 7956
 179. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 7924
 180. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 7923
 181. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 7920
 182. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7864
 183. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 7790
 184. Petycje
  Wyświetleń: 7786
 185. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7760
 186. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7744
 187. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 7718
 188. Informacje ogólne PSP3
  Wyświetleń: 7699
 189. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 7699
 190. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 7657
 191. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 7622
 192. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 7616
 193. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7496
 194. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 7389
 195. Publiczne Przedszkole Nr 5 - informacje ogólne
  Wyświetleń: 7351
 196. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 7325
 197. Statut MRM
  Wyświetleń: 7308
 198. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 7254
 199. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 7239
 200. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 7230
 201. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 7221
 202. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 7105
 203. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 7069
 204. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 7003
 205. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 6976
 206. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6968
 207. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 6954
 208. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 6879
 209. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 6844
 210. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 6789
 211. Organizacja BA-EO w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 6780
 212. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6764
 213. Informacja na temat Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6735
 214. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6733
 215. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 6715
 216. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 6714
 217. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2013
  Wyświetleń: 6693
 218. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP MGOPS
  Wyświetleń: 6682
 219. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6636
 220. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6629
 221. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 6591
 222. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 6577
 223. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 6538
 224. Dane teleadresowe BA-EO
  Wyświetleń: 6495
 225. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6484
 226. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 6484
 227. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 6411
 228. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6383
 229. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 6355
 230. Statut i regulaminy Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 6330
 231. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 6326
 232. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6312
 233. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 6311
 234. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 6293
 235. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSI:POKL 09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 6266
 236. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6221
 237. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 6184
 238. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 6159
 239. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 6152
 240. Nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi: Goniec
  Wyświetleń: 6133
 241. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 6132
 242. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 6118
 243. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6116
 244. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 6050
 245. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 6036
 246. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 6004
 247. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5997
 248. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 5996
 249. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2013
  Wyświetleń: 5990
 250. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 5977
 251. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5949
 252. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 5919
 253. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 5907
 254. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 5885
 255. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5873
 256. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 5843
 257. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5821
 258. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 5820
 259. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 5819
 260. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 5810
 261. Dane adresowe
  Wyświetleń: 5807
 262. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 5799
 263. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 5788
 264. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 5745
 265. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 5742
 266. Ciż Halina
  Wyświetleń: 5732
 267. Oferty pracy 2012
  Wyświetleń: 5732
 268. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5727
 269. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 5715
 270. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 5707
 271. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 5707
 272. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5646
 273. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5642
 274. Informacja na temat Publicznego Przedszkola nr 6 im J. Brzechwy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5638
 275. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 5609
 276. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5604
 277. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5602
 278. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 5598
 279. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 5576
 280. Dane teleadresowe Publicznego Przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 5573
 281. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 5554
 282. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2014
  Wyświetleń: 5543
 283. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 5531
 284. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 5530
 285. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5500
 286. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5496
 287. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 5495
 288. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 5490
 289. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 5473
 290. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 5459
 291. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 5458
 292. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 5434
 293. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5434
 294. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5430
 295. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 5379
 296. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5362
 297. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5360
 298. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez BA-EO w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5348
 299. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 5336
 300. Oferty pracy 2013
  Wyświetleń: 5328
 301. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5306
 302. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 5304
 303. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5304
 304. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 5301
 305. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 5285
 306. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 5265
 307. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 5263
 308. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5262
 309. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5259
 310. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5255
 311. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 5248
 312. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5234
 313. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 5227
 314. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 5223
 315. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5215
 316. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5214
 317. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 5205
 318. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5192
 319. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2015
  Wyświetleń: 5163
 320. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5153
 321. Dane adresowe Gimnazjum
  Wyświetleń: 5137
 322. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 5135
 323. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 5134
 324. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 5134
 325. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5120
 326. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5119
 327. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w PSP nr 1 w Zdzieszowicach w ramach projektu "Droga do sukcesu w gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL.09.01.02-16/12
  Wyświetleń: 5117
 328. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5114
 329. Zarządzenia dyrektora Publicznego przedszkola nr 5 / 2012
  Wyświetleń: 5085
 330. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5071
 331. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 5056
 332. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2012 r.
  Wyświetleń: 5051
 333. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 5032
 334. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 5025
 335. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 5013
 336. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4985
 337. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2013 r.
  Wyświetleń: 4984
 338. Udostępnienie informacji publicznej - PSP w Żyrowej
  Wyświetleń: 4980
 339. 2016-02-26 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4957
 340. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4918
 341. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 4898
 342. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 4893
 343. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 4880
 344. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 4872
 345. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4849
 346. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 4841
 347. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4830
 348. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4827
 349. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 4827
 350. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 4822
 351. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4801
 352. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 4787
 353. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4758
 354. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4744
 355. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4743
 356. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4722
 357. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4722
 358. Statut przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 4719
 359. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 4711
 360. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4701
 361. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4693
 362. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2012
  Wyświetleń: 4692
 363. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4676
 364. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 4615
 365. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 4615
 366. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 4614
 367. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 4604
 368. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 4602
 369. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 4567
 370. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 4560
 371. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4557
 372. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 4531
 373. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 4516
 374. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2013r
  Wyświetleń: 4515
 375. 2013-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4513
 376. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4506
 377. Statut i powołanie Ośrodka Profilaktyki
  Wyświetleń: 4506
 378. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4490
 379. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 4488
 380. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4482
 381. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4478
 382. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4477
 383. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4472
 384. 2014
  Wyświetleń: 4465
 385. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 4447
 386. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 4433
 387. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 4428
 388. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 4421
 389. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 4419
 390. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4405
 391. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 4404
 392. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4388
 393. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4381
 394. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 4362
 395. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 4356
 396. Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4351
 397. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4339
 398. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4333
 399. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4326
 400. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4323
 401. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4321
 402. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4317
 403. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4313
 404. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4311
 405. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4311
 406. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4296
 407. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4279
 408. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4279
 409. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 4277
 410. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2011 r.
  Wyświetleń: 4270
 411. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4248
 412. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 4238
 413. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4221
 414. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 4215
 415. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 4202
 416. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 4200
 417. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4197
 418. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4189
 419. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 4185
 420. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4172
 421. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4172
 422. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4162
 423. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4162
 424. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 4153
 425. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 4147
 426. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4147
 427. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4141
 428. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 4140
 429. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 4140
 430. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4139
 431. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 4131
 432. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 4127
 433. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 4127
 434. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 4123
 435. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4119
 436. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 4117
 437. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 4109
 438. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4105
 439. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 4097
 440. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 4090
 441. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4087
 442. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 4079
 443. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4075
 444. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 4072
 445. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4069
 446. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4069
 447. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4066
 448. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 4063
 449. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2010 r.
  Wyświetleń: 4053
 450. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 4044
 451. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4043
 452. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku 2014
  Wyświetleń: 4031
 453. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 4028
 454. Kontrola spełniania obowiązku nauki
  Wyświetleń: 4026
 455. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 4025
 456. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 4021
 457. Dane adresowe
  Wyświetleń: 4003
 458. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 4003
 459. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 4002
 460. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4002
 461. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4001
 462. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 3991
 463. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 3988
 464. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3986
 465. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 3985
 466. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3984
 467. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 3983
 468. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 3982
 469. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3980
 470. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3979
 471. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3977
 472. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 3972
 473. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3965
 474. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 3965
 475. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 3959
 476. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3957
 477. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 3956
 478. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3956
 479. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3954
 480. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 3947
 481. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 3944
 482. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3944
 483. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3941
 484. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 3936
 485. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 3936
 486. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 3932
 487. Zarządzenia Kierownika 2014 r.
  Wyświetleń: 3931
 488. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 3930
 489. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 3930
 490. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3929
 491. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 3929
 492. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 3925
 493. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 3923
 494. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3919
 495. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 3916
 496. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3908
 497. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 3905
 498. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3905
 499. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3905
 500. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 3896
 501. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3893
 502. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 3893
 503. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 3892
 504. Inne 2012
  Wyświetleń: 3890
 505. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3884
 506. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 3882
 507. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3879
 508. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 3879
 509. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3876
 510. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 3874
 511. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 3874
 512. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 3873
 513. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 3872
 514. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 3869
 515. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 3
  Wyświetleń: 3868
 516. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 3862
 517. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 3856
 518. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 3851
 519. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 3847
 520. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 3840
 521. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3832
 522. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach w 2014 roku
  Wyświetleń: 3820
 523. Dostęp do informacj publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3817
 524. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 3816
 525. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3815
 526. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 3812
 527. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3811
 528. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 3805
 529. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3804
 530. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3802
 531. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 3796
 532. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 3794
 533. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 3794
 534. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 3794
 535. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3778
 536. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3776
 537. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3773
 538. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 3773
 539. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3769
 540. Zakup finasowego na zasadzie cross-financingu sprzętu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL 09.01.02-16-113/12-00
  Wyświetleń: 3768
 541. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 3767
 542. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3756
 543. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 3748
 544. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3747
 545. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3742
 546. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3733
 547. 2013-08-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, umowa na zastępstwo na okres ok. 1 roku
  Wyświetleń: 3728
 548. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 3728
 549. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 3719
 550. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3714
 551. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3701
 552. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 3699
 553. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3684
 554. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3681
 555. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 3674
 556. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 3671
 557. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 3667
 558. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 3665
 559. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3663
 560. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3645
 561. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 3641
 562. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 3641
 563. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3639
 564. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3638
 565. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3634
 566. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 3632
 567. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3632
 568. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 6
  Wyświetleń: 3631
 569. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 3630
 570. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2014
  Wyświetleń: 3630
 571. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 3622
 572. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 3614
 573. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3610
 574. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3606
 575. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3605
 576. Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3605
 577. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 3598
 578. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3596
 579. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3596
 580. Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3592
 581. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3583
 582. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3582
 583. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3580
 584. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3572
 585. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3572
 586. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 3564
 587. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3561
 588. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 3560
 589. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3548
 590. Inne 2013
  Wyświetleń: 3541
 591. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3536
 592. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 3534
 593. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3531
 594. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3528
 595. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3527
 596. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3525
 597. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 3525
 598. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3515
 599. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3514
 600. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3512
 601. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3495
 602. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3493
 603. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 3486
 604. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3483
 605. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3481
 606. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 3479
 607. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3478
 608. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3475
 609. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3472
 610. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3470
 611. Dane osobowe
  Wyświetleń: 3463
 612. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 3445
 613. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3436
 614. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3436
 615. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 3426
 616. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 3424
 617. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3422
 618. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3417
 619. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3416
 620. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3409
 621. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 3405
 622. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3402
 623. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3400
 624. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3398
 625. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3396
 626. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3394
 627. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3392
 628. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3385
 629. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 3381
 630. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6
  Wyświetleń: 3377
 631. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3373
 632. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3369
 633. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 3368
 634. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3367
 635. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3357
 636. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3357
 637. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3357
 638. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3351
 639. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3351
 640. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 3351
 641. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3347
 642. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 3346
 643. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 3345
 644. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3342
 645. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3340
 646. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3330
 647. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 3316
 648. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3312
 649. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3310
 650. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 3309
 651. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 3307
 652. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 3307
 653. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 3305
 654. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3304
 655. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 3301
 656. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3300
 657. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3297
 658. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 3289
 659. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 3287
 660. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3285
 661. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3284
 662. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3282
 663. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3280
 664. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 3277
 665. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3276
 666. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 3274
 667. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 3272
 668. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3270
 669. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3262
 670. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 3262
 671. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 3261
 672. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3257
 673. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3254
 674. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3251
 675. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 3251
 676. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 3251
 677. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3249
 678. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 3238
 679. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 3233
 680. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 3228
 681. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3222
 682. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 3218
 683. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 3213
 684. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 3213
 685. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 3211
 686. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3206
 687. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 3206
 688. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 3203
 689. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 3202
 690. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3202
 691. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3201
 692. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach przy ul. Zielonej 19a
  Wyświetleń: 3201
 693. 2012
  Wyświetleń: 3199
 694. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 3197
 695. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3190
 696. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 3190
 697. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3188
 698. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3187
 699. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 3186
 700. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3182
 701. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 3180
 702. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3179
 703. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3173
 704. 2016-05-18 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3172
 705. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3171
 706. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3167
 707. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 3163
 708. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3162
 709. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 3162
 710. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3160
 711. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 3153
 712. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 3148
 713. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3145
 714. 2012-03-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3143
 715. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 3141
 716. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 3139
 717. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 3135
 718. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 3135
 719. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 3133
 720. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3132
 721. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 3131
 722. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 3130
 723. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
  Wyświetleń: 3124
 724. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 3122
 725. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 3120
 726. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3117
 727. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 3114
 728. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3113
 729. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 3113
 730. 2012-06-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3111
 731. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 3111
 732. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 3108
 733. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 3106
 734. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3104
 735. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 3097
 736. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 3097
 737. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 3093
 738. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 3091
 739. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3089
 740. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 3087
 741. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 3087
 742. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3086
 743. Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3084
 744. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3084
 745. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 3084
 746. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3082
 747. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3082
 748. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 3082
 749. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3082
 750. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 3079
 751. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3079
 752. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 3078
 753. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 3078
 754. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3077
 755. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 3075
 756. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 3075
 757. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 3075
 758. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 3073
 759. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3072
 760. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 3070
 761. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3064
 762. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3064
 763. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 3059
 764. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 3056
 765. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 3055
 766. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 3040
 767. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3039
 768. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 3039
 769. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3038
 770. 2016-04-21 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3035
 771. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 3032
 772. 2011
  Wyświetleń: 3031
 773. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3029
 774. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3027
 775. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3025
 776. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 3025
 777. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3021
 778. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 3018
 779. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 3016
 780. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 3015
 781. Petycje 2016
  Wyświetleń: 3012
 782. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 3012
 783. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 3011
 784. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 3011
 785. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3005
 786. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3004
 787. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 3003
 788. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 2997
 789. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 2993
 790. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 2992
 791. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2991
 792. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2990
 793. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 2990
 794. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 2986
 795. Szkolne zestawy programów nauczania i podręczników szkolnych
  Wyświetleń: 2981
 796. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2978
 797. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2978
 798. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2014 r.
  Wyświetleń: 2978
 799. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 2974
 800. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 2973
 801. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 2971
 802. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 2970
 803. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 2969
 804. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 2968
 805. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 2968
 806. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 2967
 807. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 2966
 808. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 2965
 809. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2960
 810. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2016
  Wyświetleń: 2955
 811. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2953
 812. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2952
 813. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2946
 814. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 2946
 815. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2944
 816. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 2941
 817. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2940
 818. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 2937
 819. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 2936
 820. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2932
 821. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2929
 822. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 2929
 823. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2923
 824. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 2917
 825. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2916
 826. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2913
 827. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 2912
 828. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 2909
 829. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 2907
 830. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 2897
 831. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 2897
 832. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 2892
 833. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2891
 834. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 2890
 835. 2013
  Wyświetleń: 2888
 836. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2887
 837. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2884
 838. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2882
 839. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2880
 840. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2879
 841. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 2879
 842. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 2877
 843. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 2870
 844. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2861
 845. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 2857
 846. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2851
 847. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2850
 848. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 2849
 849. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2849
 850. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 2849
 851. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2848
 852. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 2846
 853. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2845
 854. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2842
 855. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2838
 856. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2834
 857. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2833
 858. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 2833
 859. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2830
 860. 2013
  Wyświetleń: 2826
 861. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2825
 862. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2821
 863. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2821
 864. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 2821
 865. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 2820
 866. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 2818
 867. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2817
 868. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2816
 869. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 2815
 870. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2813
 871. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 2812
 872. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 2808
 873. przetarg
  Wyświetleń: 2805
 874. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 2805
 875. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 2795
 876. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2794
 877. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 2792
 878. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 2792
 879. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 2787
 880. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2785
 881. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 2783
 882. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 2782
 883. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 2781
 884. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 2778
 885. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2777
 886. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 2776
 887. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 2776
 888. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2772
 889. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 2770
 890. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 2769
 891. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2768
 892. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 2766
 893. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2764
 894. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 2764
 895. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2009 r.
  Wyświetleń: 2763
 896. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 2761
 897. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 2759
 898. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 2749
 899. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2748
 900. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2745
 901. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 2745
 902. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2741
 903. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2739
 904. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2739
 905. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 2735
 906. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 2735
 907. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2729
 908. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2728
 909. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 2726
 910. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2723
 911. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 2722
 912. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 2720
 913. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 2716
 914. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 2715
 915. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2714
 916. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2714
 917. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 2711
 918. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 2710
 919. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 2703
 920. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2702
 921. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2696
 922. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2694
 923. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 2693
 924. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2682
 925. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 2682
 926. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2679
 927. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2679
 928. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2673
 929. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2670
 930. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2668
 931. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 2668
 932. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2664
 933. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 2662
 934. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2656
 935. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 2656
 936. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 2653
 937. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 2651
 938. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 2651
 939. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2650
 940. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2648
 941. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2646
 942. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 2643
 943. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 2639
 944. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2636
 945. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2634
 946. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 2630
 947. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 2628
 948. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 2625
 949. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 2624
 950. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2622
 951. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 2619
 952. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2615
 953. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2612
 954. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 2608
 955. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 2607
 956. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 2605
 957. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 2605
 958. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 2604
 959. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 2603
 960. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 2599
 961. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 2598
 962. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 2598
 963. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2597
 964. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 2594
 965. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2591
 966. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2591
 967. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 2589
 968. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2588
 969. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2588
 970. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2587
 971. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2587
 972. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 2582
 973. 2015
  Wyświetleń: 2578
 974. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 2576
 975. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 2576
 976. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 2576
 977. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 2572
 978. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2571
 979. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2566
 980. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2565
 981. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 2558
 982. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2555
 983. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2555
 984. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 2555
 985. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2553
 986. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2551
 987. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2549
 988. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2547
 989. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2547
 990. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2542
 991. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2540
 992. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 2540
 993. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 2534
 994. Inne 2014
  Wyświetleń: 2533
 995. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 2533
 996. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 2529
 997. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2521
 998. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2517
 999. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 2517
 1000. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2514
 1001. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2514
 1002. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2513
 1003. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2510
 1004. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2509
 1005. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2505
 1006. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 2505
 1007. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 2505
 1008. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2493
 1009. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 2490
 1010. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2479
 1011. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 2479
 1012. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 2479
 1013. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 2476
 1014. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2473
 1015. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2471
 1016. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2471
 1017. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 2471
 1018. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 2469
 1019. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 2465
 1020. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 2461
 1021. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 2458
 1022. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 2454
 1023. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2454
 1024. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2450
 1025. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2448
 1026. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2446
 1027. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 2446
 1028. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 2444
 1029. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 2441
 1030. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 2440
 1031. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 2437
 1032. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2434
 1033. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2434
 1034. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2433
 1035. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2432
 1036. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2431
 1037. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2431
 1038. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2427
 1039. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 2424
 1040. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2423
 1041. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2416
 1042. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2416
 1043. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2415
 1044. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 2412
 1045. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 2410
 1046. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 2407
 1047. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2399
 1048. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2395
 1049. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2390
 1050. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2388
 1051. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 2384
 1052. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 2381
 1053. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 2379
 1054. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 2373
 1055. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2370
 1056. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2369
 1057. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2368
 1058. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2363
 1059. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2360
 1060. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2357
 1061. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2356
 1062. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2352
 1063. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2350
 1064. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2348
 1065. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2341
 1066. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2341
 1067. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2333
 1068. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2332
 1069. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2330
 1070. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2325
 1071. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2325
 1072. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2323
 1073. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2319
 1074. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2316
 1075. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2312
 1076. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2305
 1077. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2305
 1078. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2298
 1079. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2293
 1080. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2288
 1081. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2286
 1082. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2286
 1083. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 2285
 1084. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 2282
 1085. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 2281
 1086. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 2281
 1087. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2270
 1088. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2269
 1089. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2261
 1090. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2260
 1091. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2260
 1092. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2256
 1093. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 2248
 1094. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 2246
 1095. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2244
 1096. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2244
 1097. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2242
 1098. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2241
 1099. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2240
 1100. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 2239
 1101. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2237
 1102. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2237
 1103. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 2233
 1104. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 2226
 1105. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2218
 1106. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 2217
 1107. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2217
 1108. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2215
 1109. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 2215
 1110. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2213
 1111. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 2213
 1112. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2208
 1113. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 2204
 1114. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2201
 1115. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2201
 1116. Dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2201
 1117. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2201
 1118. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 2199
 1119. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2198
 1120. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 2197
 1121. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2196
 1122. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 2192
 1123. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2185
 1124. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 2184
 1125. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 2181
 1126. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 2176
 1127. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2172
 1128. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 2168
 1129. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2157
 1130. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2151
 1131. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2147
 1132. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2145
 1133. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 2143
 1134. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2142
 1135. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2141
 1136. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2136
 1137. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 2125
 1138. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 2123
 1139. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 2121
 1140. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 2120
 1141. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 2118
 1142. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 2110
 1143. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 2109
 1144. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 2105
 1145. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 2104
 1146. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 2104
 1147. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 2102
 1148. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2102
 1149. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 2099
 1150. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2095
 1151. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2094
 1152. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 2094
 1153. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 2085
 1154. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2083
 1155. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 2082
 1156. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2082
 1157. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2081
 1158. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2081
 1159. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 2079
 1160. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 2079
 1161. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2076
 1162. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2075
 1163. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 2074
 1164. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 2062
 1165. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2061
 1166. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 2061
 1167. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 2061
 1168. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 2057
 1169. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 2051
 1170. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2048
 1171. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2048
 1172. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2045
 1173. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 2043
 1174. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 2041
 1175. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2039
 1176. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2037
 1177. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 2037
 1178. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 2025
 1179. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2018
 1180. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2015
 1181. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2012
 1182. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2010
 1183. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2010
 1184. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 2010
 1185. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 2006
 1186. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2004
 1187. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 2004
 1188. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 2003
 1189. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 1999
 1190. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 1993
 1191. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1985
 1192. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 1977
 1193. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 1974
 1194. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1969
 1195. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 1968
 1196. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2015 r.
  Wyświetleń: 1967
 1197. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 1965
 1198. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1958
 1199. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1958
 1200. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1957
 1201. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 1946
 1202. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1941
 1203. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1940
 1204. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1939
 1205. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1939
 1206. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1932
 1207. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1932
 1208. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1929
 1209. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 1927
 1210. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 1927
 1211. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1927
 1212. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1918
 1213. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 1917
 1214. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 1914
 1215. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 1908
 1216. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1904
 1217. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1898
 1218. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 1897
 1219. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1892
 1220. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1887
 1221. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 1882
 1222. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 1881
 1223. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1879
 1224. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1876
 1225. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1865
 1226. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 1862
 1227. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 1859
 1228. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1856
 1229. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1854
 1230. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1847
 1231. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1846
 1232. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1842
 1233. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 1842
 1234. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 1837
 1235. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 1832
 1236. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 1832
 1237. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 1823
 1238. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1822
 1239. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1820
 1240. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 1817
 1241. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 1814
 1242. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1812
 1243. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 1811
 1244. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1804
 1245. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1801
 1246. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 1795
 1247. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1793
 1248. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 1793
 1249. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1792
 1250. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 1786
 1251. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1782
 1252. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1778
 1253. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 1774
 1254. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1771
 1255. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 1770
 1256. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1769
 1257. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 1757
 1258. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1756
 1259. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2016
  Wyświetleń: 1750
 1260. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 1745
 1261. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1731
 1262. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 1719
 1263. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 1716
 1264. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1710
 1265. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1705
 1266. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 1703
 1267. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1695
 1268. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1695
 1269. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 1693
 1270. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 1681
 1271. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 1681
 1272. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1680
 1273. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 1673
 1274. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 1667
 1275. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 1666
 1276. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 1660
 1277. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1656
 1278. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1654
 1279. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1653
 1280. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1649
 1281. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 1648
 1282. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 1642
 1283. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 1637
 1284. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1635
 1285. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1609
 1286. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1601
 1287. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1594
 1288. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1587
 1289. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 1580
 1290. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 1575
 1291. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 1574
 1292. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 1573
 1293. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1573
 1294. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 1569
 1295. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 1567
 1296. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1560
 1297. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 1554
 1298. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1554
 1299. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 1550
 1300. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 1550
 1301. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1548
 1302. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1547
 1303. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1545
 1304. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 1543
 1305. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1539
 1306. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 1537
 1307. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1537
 1308. Inne 2015
  Wyświetleń: 1529
 1309. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1528
 1310. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1527
 1311. Inne 2016
  Wyświetleń: 1527
 1312. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1525
 1313. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1524
 1314. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 1519
 1315. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 1518
 1316. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2015
  Wyświetleń: 1517
 1317. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 1511
 1318. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1510
 1319. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 1508
 1320. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1507
 1321. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 1505
 1322. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1500
 1323. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1493
 1324. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1490
 1325. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1480
 1326. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 1478
 1327. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1473
 1328. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1471
 1329. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 1469
 1330. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 1464
 1331. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1460
 1332. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 1458
 1333. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2016 r.
  Wyświetleń: 1454
 1334. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1452
 1335. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 1450
 1336. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1447
 1337. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1442
 1338. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 1436
 1339. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 1436
 1340. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1428
 1341. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1426
 1342. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 1422
 1343. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 1416
 1344. Usunięcie adresu email
  Wyświetleń: 1415
 1345. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1411
 1346. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 1408
 1347. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 1407
 1348. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 1407
 1349. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1400
 1350. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 1385
 1351. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 1383
 1352. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 1374
 1353. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2018 roku
  Wyświetleń: 1368
 1354. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2017
  Wyświetleń: 1365
 1355. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1363
 1356. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1361
 1357. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1360
 1358. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 1358
 1359. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1355
 1360. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1353
 1361. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1351
 1362. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1342
 1363. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1341
 1364. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1335
 1365. Dokumenty szkoły
  Wyświetleń: 1329
 1366. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1326
 1367. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1323
 1368. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 1315
 1369. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 1311
 1370. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 1296
 1371. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1285
 1372. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 1283
 1373. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1279
 1374. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1264
 1375. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1263
 1376. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1262
 1377. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 1253
 1378. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 1253
 1379. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1248
 1380. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1247
 1381. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 1246
 1382. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1241
 1383. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 1241
 1384. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1241
 1385. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1238
 1386. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 1233
 1387. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 1233
 1388. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 1223
 1389. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1220
 1390. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1215
 1391. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1214
 1392. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1212
 1393. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1208
 1394. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1201
 1395. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1195
 1396. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1194
 1397. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1187
 1398. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1175
 1399. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 1174
 1400. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1154
 1401. Potwierdzenie adresu e-mail
  Wyświetleń: 1150
 1402. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1147
 1403. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 1141
 1404. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1130
 1405. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1122
 1406. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 1120
 1407. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1106
 1408. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2017 roku
  Wyświetleń: 1104
 1409. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1088
 1410. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1087
 1411. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 1085
 1412. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1084
 1413. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1083
 1414. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1073
 1415. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1073
 1416. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1071
 1417. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1068
 1418. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 1065
 1419. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1064
 1420. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1062
 1421. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1058
 1422. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1058
 1423. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1048
 1424. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1047
 1425. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 1041
 1426. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1037
 1427. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 1028
 1428. 2019-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 1024
 1429. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1021
 1430. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1018
 1431. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1011
 1432. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1011
 1433. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1011
 1434. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 1010
 1435. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1007
 1436. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 988
 1437. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 982
 1438. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 981
 1439. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 969
 1440. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 964
 1441. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 952
 1442. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 951
 1443. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 949
 1444. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 946
 1445. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 943
 1446. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 941
 1447. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 940
 1448. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 938
 1449. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 936
 1450. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2018 r.
  Wyświetleń: 935
 1451. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 929
 1452. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 927
 1453. Zapytanie ofertowe dotyczące unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 923
 1454. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 922
 1455. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 921
 1456. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 919
 1457. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 918
 1458. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 917
 1459. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 915
 1460. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 913
 1461. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 912
 1462. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 912
 1463. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 903
 1464. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 903
 1465. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 900
 1466. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 897
 1467. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 892
 1468. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 890
 1469. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 890
 1470. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 889
 1471. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 885
 1472. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 884
 1473. Skład GRS
  Wyświetleń: 882
 1474. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 879
 1475. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 864
 1476. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 858
 1477. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 855
 1478. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 851
 1479. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 850
 1480. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 842
 1481. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 839
 1482. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 839
 1483. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 836
 1484. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 833
 1485. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 829
 1486. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 825
 1487. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 824
 1488. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 820
 1489. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 817
 1490. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 817
 1491. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 814
 1492. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 814
 1493. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 810
 1494. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 809
 1495. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 808
 1496. Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 806
 1497. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 801
 1498. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 801
 1499. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 790
 1500. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 772
 1501. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 766
 1502. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 766
 1503. 2019-05-07 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 765
 1504. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 763
 1505. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 755
 1506. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 753
 1507. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 753
 1508. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 751
 1509. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 751
 1510. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 745
 1511. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 739
 1512. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 731
 1513. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 728
 1514. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 728
 1515. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 728
 1516. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 725
 1517. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 717
 1518. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 711
 1519. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 711
 1520. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 711
 1521. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 710
 1522. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 705
 1523. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 704
 1524. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 702
 1525. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 700
 1526. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 692
 1527. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 692
 1528. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 690
 1529. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 688
 1530. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 687
 1531. Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych gminy
  Wyświetleń: 685
 1532. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 684
 1533. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 684
 1534. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 678
 1535. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 674
 1536. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 673
 1537. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 673
 1538. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 672
 1539. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 670
 1540. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 669
 1541. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 669
 1542. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 667
 1543. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 661
 1544. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 657
 1545. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 657
 1546. 2019-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 653
 1547. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 646
 1548. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 645
 1549. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 642
 1550. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 641
 1551. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 641
 1552. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 641
 1553. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 641
 1554. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 640
 1555. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 637
 1556. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 637
 1557. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 632
 1558. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 626
 1559. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 625
 1560. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 615
 1561. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 609
 1562. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 607
 1563. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 606
 1564. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 606
 1565. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 604
 1566. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 604
 1567. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 603
 1568. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 601
 1569. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 601
 1570. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 598
 1571. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 597
 1572. Inne 2017
  Wyświetleń: 589
 1573. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 589
 1574. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 589
 1575. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 588
 1576. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 587
 1577. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 586
 1578. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 585
 1579. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 585
 1580. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 583
 1581. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 582
 1582. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 581
 1583. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 580
 1584. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 579
 1585. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 577
 1586. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 573
 1587. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 571
 1588. 2019-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 569
 1589. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 568
 1590. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 568
 1591. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 564
 1592. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 560
 1593. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 559
 1594. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 554
 1595. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 553
 1596. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 551
 1597. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 550
 1598. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 547
 1599. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 544
 1600. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 543
 1601. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 540
 1602. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 534
 1603. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 532
 1604. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 526
 1605. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 526
 1606. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 520
 1607. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 520
 1608. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 520
 1609. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 517
 1610. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 517
 1611. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 516
 1612. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 515
 1613. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 513
 1614. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 512
 1615. Zarządzenie Nr SG.0050.96.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 512
 1616. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 510
 1617. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 508
 1618. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 507
 1619. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 505
 1620. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 505
 1621. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 503
 1622. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 503
 1623. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 503
 1624. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 501
 1625. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 500
 1626. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 497
 1627. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 495
 1628. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 494
 1629. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 492
 1630. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 489
 1631. VI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 489
 1632. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 488
 1633. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 487
 1634. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 485
 1635. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 485
 1636. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 481
 1637. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 480
 1638. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 473
 1639. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 471
 1640. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 470
 1641. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 469
 1642. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 467
 1643. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 467
 1644. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 467
 1645. Przebudowa ul. Polnej w Krępnej
  Wyświetleń: 465
 1646. Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 463
 1647. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 460
 1648. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 458
 1649. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 458
 1650. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 456
 1651. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 454
 1652. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 453
 1653. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 451
 1654. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 450
 1655. Kuska Jan
  Wyświetleń: 450
 1656. Petycje 2019
  Wyświetleń: 449
 1657. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 448
 1658. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 446
 1659. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 446
 1660. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 445
 1661. Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 442
 1662. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 439
 1663. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 438
 1664. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 437
 1665. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 437
 1666. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 434
 1667. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 434
 1668. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 432
 1669. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 432
 1670. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 431
 1671. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 428
 1672. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 427
 1673. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 421
 1674. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 415
 1675. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 414
 1676. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 413
 1677. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 413
 1678. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 409
 1679. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 406
 1680. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 405
 1681. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 405
 1682. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 399
 1683. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 397
 1684. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 394
 1685. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 393
 1686. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 393
 1687. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 392
 1688. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 391
 1689. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 390
 1690. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 390
 1691. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 389
 1692. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 389
 1693. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 388
 1694. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 388
 1695. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 387
 1696. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 386
 1697. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 386
 1698. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 385
 1699. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 385
 1700. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 383
 1701. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 382
 1702. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 381
 1703. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 380
 1704. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 380
 1705. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 380
 1706. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 380
 1707. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 379
 1708. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 378
 1709. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 377
 1710. 2019-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 375
 1711. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 375
 1712. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 374
 1713. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 373
 1714. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 372
 1715. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 371
 1716. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 370
 1717. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 368
 1718. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 368
 1719. Inne 2018
  Wyświetleń: 368
 1720. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 368
 1721. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 367
 1722. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 367
 1723. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 366
 1724. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 365
 1725. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 365
 1726. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 361
 1727. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 361
 1728. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 359
 1729. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 359
 1730. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 358
 1731. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 358
 1732. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 353
 1733. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 353
 1734. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 352
 1735. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 352
 1736. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 350
 1737. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 350
 1738. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 350
 1739. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 350
 1740. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 350
 1741. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 349
 1742. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 348
 1743. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 348
 1744. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 347
 1745. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 345
 1746. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 344
 1747. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 344
 1748. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 342
 1749. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 341
 1750. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 340
 1751. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 340
 1752. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 340
 1753. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 338
 1754. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 337
 1755. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 336
 1756. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 336
 1757. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 335
 1758. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 335
 1759. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 335
 1760. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej
  Wyświetleń: 333
 1761. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 333
 1762. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 329
 1763. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 327
 1764. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 326
 1765. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 326
 1766. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 326
 1767. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 326
 1768. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 326
 1769. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 325
 1770. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 325
 1771. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 323
 1772. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 323
 1773. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 320
 1774. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 319
 1775. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 318
 1776. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 316
 1777. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 316
 1778. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 315
 1779. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 314
 1780. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 314
 1781. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 314
 1782. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 313
 1783. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 313
 1784. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 313
 1785. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 313
 1786. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 312
 1787. 2019-06-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 312
 1788. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 312
 1789. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 311
 1790. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 310
 1791. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 310
 1792. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 309
 1793. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 308
 1794. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 307
 1795. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 307
 1796. 2019-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 306
 1797. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 305
 1798. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 305
 1799. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 305
 1800. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 305
 1801. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 304
 1802. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 304
 1803. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 301
 1804. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 301
 1805. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 301
 1806. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 300
 1807. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 300
 1808. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 299
 1809. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 298
 1810. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 297
 1811. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 297
 1812. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 297
 1813. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 297
 1814. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 296
 1815. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 295
 1816. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 295
 1817. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 294
 1818. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 294
 1819. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 293
 1820. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 292
 1821. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 292
 1822. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 291
 1823. 2019-04-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 290
 1824. 2019-08-26 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 290
 1825. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 290
 1826. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 289
 1827. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2018r.
  Wyświetleń: 288
 1828. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 288
 1829. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 288
 1830. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 287
 1831. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 287
 1832. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 287
 1833. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 287
 1834. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 287
 1835. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 286
 1836. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 286
 1837. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 286
 1838. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 285
 1839. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 285
 1840. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 285
 1841. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 284
 1842. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 283
 1843. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 283
 1844. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 283
 1845. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 283
 1846. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 283
 1847. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 282
 1848. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 282
 1849. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 281
 1850. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 279
 1851. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 278
 1852. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 278
 1853. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 278
 1854. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 277
 1855. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 277
 1856. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 277
 1857. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 276
 1858. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 275
 1859. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 274
 1860. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 274
 1861. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 273
 1862. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 273
 1863. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 272
 1864. VII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 272
 1865. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 272
 1866. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 271
 1867. Kontrole w 2019 roku
  Wyświetleń: 271
 1868. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 271
 1869. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 270
 1870. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 270
 1871. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 268
 1872. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 268
 1873. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 268
 1874. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 268
 1875. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 267
 1876. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 267
 1877. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 266
 1878. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 266
 1879. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 266
 1880. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 266
 1881. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 266
 1882. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 265
 1883. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 264
 1884. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 264
 1885. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 264
 1886. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 263
 1887. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 263
 1888. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 263
 1889. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 261
 1890. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 259
 1891. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 259
 1892. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 258
 1893. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 258
 1894. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 258
 1895. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 258
 1896. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 257
 1897. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 257
 1898. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 256
 1899. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 255
 1900. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 255
 1901. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 254
 1902. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 253
 1903. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 251
 1904. 2019-05-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych dla potrzeb użytkowania boiska sportowego w Żyrowej
  Wyświetleń: 250
 1905. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 250
 1906. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 250
 1907. Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 249
 1908. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 249
 1909. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 248
 1910. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 248
 1911. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 248
 1912. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 247
 1913. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 247
 1914. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 247
 1915. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 246
 1916. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 246
 1917. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 246
 1918. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 245
 1919. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 244
 1920. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 244
 1921. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 243
 1922. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 242
 1923. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 241
 1924. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 241
 1925. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 241
 1926. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 240
 1927. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 240
 1928. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 239
 1929. VIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 238
 1930. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 238
 1931. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 238
 1932. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 238
 1933. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 237
 1934. Interpelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 237
 1935. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 237
 1936. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 236
 1937. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 236
 1938. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 235
 1939. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 235
 1940. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 233
 1941. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 232
 1942. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 231
 1943. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 231
 1944. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 229
 1945. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 229
 1946. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 228
 1947. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 228
 1948. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 227
 1949. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 227
 1950. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 226
 1951. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 226
 1952. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 226
 1953. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 225
 1954. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 224
 1955. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 224
 1956. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 224
 1957. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...
  Wyświetleń: 224
 1958. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 223
 1959. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 223
 1960. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 223
 1961. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 223
 1962. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 223
 1963. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 223
 1964. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 222
 1965. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 222
 1966. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 221
 1967. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 220
 1968. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 220
 1969. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 219
 1970. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 219
 1971. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 218
 1972. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 218
 1973. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 217
 1974. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 217
 1975. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 216
 1976. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 216
 1977. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 213
 1978. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 212
 1979. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 212
 1980. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 210
 1981. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 209
 1982. Projekty uchwał na VIII Sesję w dniu 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 208
 1983. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 208
 1984. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 207
 1985. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 207
 1986. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 207
 1987. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 206
 1988. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 205
 1989. IX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 205
 1990. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 203
 1991. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 203
 1992. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 203
 1993. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 202
 1994. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 201
 1995. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 200
 1996. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 200
 1997. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 200
 1998. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 199
 1999. Interpelacja w sprawie sprawdzenia stanu technicznego chodników przy ulicy Korfantego i Św. Anny w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 199
 2000. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania i postawienia dwóch wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 198
 2001. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 197
 2002. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 197
 2003. Zarządzenie Nr SG.0050.93.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 197
 2004. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 197
 2005. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 196
 2006. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego w Zdzieszowicach - 20.03.2019r.
  Wyświetleń: 196
 2007. Interpelacja w sprawie zapadających się studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 196
 2008. Projekty uchwał na VII Sesję w dniu 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 196
 2009. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 196
 2010. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 196
 2011. Zarządzenie Nr SG.0050.94.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 196
 2012. Informacja o petycjach - rok 2018
  Wyświetleń: 195
 2013. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 195
 2014. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 195
 2015. Zarządzenie Nr SG.0050.95.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 195
 2016. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 195
 2017. Interpelacja w sprawie remontu zapadnietej powierzchni chodnika na rondzie na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 194
 2018. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 194
 2019. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 194
 2020. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 194
 2021. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 193
 2022. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 193
 2023. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 192
 2024. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 191
 2025. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 191
 2026. Interpelacja w sprawie brakujących luster na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Pokoju oraz na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ul. Parkową - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 190
 2027. Interpelacja w sprawie wymiany krawężników wokół wysepki przed przejazdem kolejowym w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 190
 2028. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 190
 2029. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 189
 2030. 2019-06-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 189
 2031. Interpelacja w sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bocznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 189
 2032. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 189
 2033. X Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 189
 2034. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 189
 2035. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 187
 2036. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 187
 2037. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 187
 2038. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 185
 2039. 2019-06-05 Zawiadomienie Dyrektor RZGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków oraz środków chem. i innych subst., które mogą zanieczyścić wody na terenie oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 184
 2040. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 184
 2041. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 184
 2042. Skóra Marek
  Wyświetleń: 183
 2043. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 183
 2044. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B. Chrobrego w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 182
 2045. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 182
 2046. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 181
 2047. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 181
 2048. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 180
 2049. 2019-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie
  Wyświetleń: 180
 2050. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 180
 2051. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 180
 2052. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 179
 2053. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 178
 2054. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 176
 2055. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 176
 2056. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 175
 2057. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 175
 2058. Interpelacja w sprawie usunięcia korzeni drzew uszkadzających nawierzchnię drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 172
 2059. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 171
 2060. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 171
 2061. Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzonego baneru przy wjeździe do sklepu "Malorny" przy ul. B. Chrobrego - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 171
 2062. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 171
 2063. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 170
 2064. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 170
 2065. Zarządzenie Nr SG.120.15.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 170
 2066. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15B, nr identyfikacyjny VIN: 228362, nr rejestracyjny OKR K951, rok produkcji 1976
  Wyświetleń: 169
 2067. Protokół Nr VI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 167
 2068. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 167
 2069. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 166
 2070. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 291/4 w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 166
 2071. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 166
 2072. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 166
 2073. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 166
 2074. Interpelacja w sprawie wycięcia odrstów na pniu ściętej wierzby rosnącej w rejonie mostku na potoku Anka - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 165
 2075. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 165
 2076. Interpelacja w sprawie zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Fabrycznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 164
 2077. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 164
 2078. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 163
 2079. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 162
 2080. Zarządzenie Nr SG.120.14.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 162
 2081. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 161
 2082. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 161
 2083. 2019-08-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 159
 2084. Interpelacja w sprawie skrócenia daszku na przystanku autobusowym w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 159
 2085. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 159
 2086. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 156
 2087. 2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego przy ul. Fabrycznej 28
  Wyświetleń: 156
 2088. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 156
 2089. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 156
 2090. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 156
 2091. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 155
 2092. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS LUBLIN ŻUK, nr identyfikacyjny VIN: 287584, nr rejestracyjny OKR 91AS, rok produkcji 1978
  Wyświetleń: 155
 2093. Interpelacja w sprawie ogrodzenie posesji należącej do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 155
 2094. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 155
 2095. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 155
 2096. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 154
 2097. Projekty uchwal na IX Sesję w dniu 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 154
 2098. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 154
 2099. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 153
 2100. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 153
 2101. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 153
 2102. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 153
 2103. Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 152
 2104. Zarządzenie Nr SG.0050.55.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 marca 2019r.
  Wyświetleń: 151
 2105. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 150
 2106. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 149
 2107. 2019-06-17 Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rozkochów do GPZ Zdzieszowice” na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Rozwadza
  Wyświetleń: 148
 2108. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 148
 2109. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 147
 2110. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 147
 2111. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 146
 2112. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 146
 2113. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 145
 2114. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 144
 2115. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 144
 2116. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 144
 2117. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 144
 2118. 2019-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 143
 2119. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 143
 2120. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 143
 2121. 2019-05-15 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja jazów odrzańskich
  Wyświetleń: 142
 2122. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 141
 2123. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 141
 2124. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 140
 2125. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 140
 2126. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 140
 2127. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 139
 2128. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 139
 2129. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15M, nr identyfikacyjny VIN: 422666, nr rejestracyjny OPG 310H, rok produkcji 1985
  Wyświetleń: 138
 2130. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 138
 2131. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 137
 2132. Interpelacja w sprawie pobocza drogi w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 137
 2133. Zarządzenie Nr SG.0050.92.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 137
 2134. Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości po starych urządzeniach zabawowych - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 136
 2135. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 136
 2136. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 136
 2137. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 136
 2138. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 135
 2139. Interpelacja w sprawie monitoringu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 135
 2140. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 135
 2141. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 135
 2142. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 135
 2143. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ul. Dworcowej. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 134
 2144. Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 134
 2145. Interpelacja w sprawie rowu na działce 110/1 w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 133
 2146. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 133
 2147. Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na placu w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 131
 2148. Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 131
 2149. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 131
 2150. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 131
 2151. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 131
 2152. Interpelacja w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 130
 2153. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 130
 2154. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 130
 2155. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 130
 2156. Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 130
 2157. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 130
 2158. 2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. (prawomocna z dniem 06.08.2018 r.)
  Wyświetleń: 129
 2159. Interpelacja w sprawie poprawy usytuowania znaku drogowego i kosza na śmieci - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 129
 2160. Interpelacja w sprawie usunięcia koszy na śmieci - 15.04.2019r.
  Wyświetleń: 129
 2161. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych na oś. Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 129
 2162. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 129
 2163. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 129
 2164. Interpelacja w sprawie usunięcia kolczastych krzewów wokół placu zabaw na osiedlu Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 128
 2165. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 128
 2166. Protokół Nr VII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 128
 2167. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 128
 2168. XI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 128
 2169. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 128
 2170. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 127
 2171. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 126
 2172. Interpelacja w sprawie usunięcia dziury w asfalcie na ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 126
 2173. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 126
 2174. Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 126
 2175. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 126
 2176. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 125
 2177. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 124
 2178. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 123
 2179. Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 123
 2180. Zarządzenie Nr SG.0050.67.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 123
 2181. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 122
 2182. Zarządzenie Nr SG.0050.56.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2019r.
  Wyświetleń: 122
 2183. 2019-07-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 28 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 120
 2184. 2019-07-30 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzeki Odry i wału p-pow. linią kablową 110 kV w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 120
 2185. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 120
 2186. Protokół Nr VIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 119
 2187. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 119
 2188. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 118
 2189. Zarządzenie Nr SG.0050.84.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 118
 2190. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 117
 2191. Interpelacja w sprawie wymiany poniszczonych znaków z nazwami ulic oraz obiektów użyteczności publicznej. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 115
 2192. 2019-07-23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 114
 2193. Zarządzenie Nr SG.0050.87.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 maja 2019r.
  Wyświetleń: 114
 2194. 2019-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 111
 2195. Interpelacja w sprawie wykonania prac przy ul. B. Chrobrego 7 - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 111
 2196. Zarządzenie Nr SG.0050.98.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 111
 2197. Zarządzenie Nr SG.120.19.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 111
 2198. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 110
 2199. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 110
 2200. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 110
 2201. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 110
 2202. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 110
 2203. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 109
 2204. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 108
 2205. Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2206. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2207. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2208. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 108
 2209. Zarządzenie Nr SG.0050.61.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2210. Zarządzenie Nr SG.0050.85.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2211. Interpelacja w sprawie zmiany oznakowania na ul. Pokoju w okolicach Żłobka Samorządowego. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 107
 2212. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 106
 2213. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2214. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2215. Zarządzenie Nr SG.0050.70.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2216. Zarządzenie Nr SG.0050.99.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2217. Zarządzenie Nr SG.120.18.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2218. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 105
 2219. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 105
 2220. 2019-07-19 Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 planowanego w miejscowości Zdzieszowice
  Wyświetleń: 104
 2221. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 104
 2222. Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 104
 2223. Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 104
 2224. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 104
 2225. Zarządzenie Nr SG.0050.101.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 104
 2226. Zarządzenie Nr SG.0050.60.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 104
 2227. Zarządzenie Nr SG.0050.82.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 maja 2019r.
  Wyświetleń: 104
 2228. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 103
 2229. Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 103
 2230. Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 102
 2231. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 102
 2232. Zarządzenie Nr SG.0050.80.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 102
 2233. Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 101
 2234. Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 101
 2235. Zarządzenie Nr SG.120.17.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 101
 2236. Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 100
 2237. Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 100
 2238. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 100
 2239. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 100
 2240. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 99
 2241. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 99
 2242. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 99
 2243. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 98
 2244. Zarządzenie Nr SG.0050.73.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 98
 2245. Zarządzenie Nr SG.0050.86.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 98
 2246. Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 97
 2247. Zarządzenie Nr SG.0050.72.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 97
 2248. Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2249. Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2250. Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2251. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2019
  Wyświetleń: 95
 2252. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2253. Zarządzenie Nr SG.0050.74.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2254. 2019-07-25 Pismo do inwestora dot. odmowy wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 94
 2255. Zarządzenie Nr SG.0050.118.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2256. Zarządzenie Nr SG.0050.119.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2257. Zarządzenie Nr SG.0050.76.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2258. Zarządzenie Nr SG.0050.81.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2259. Zarządzenie Nr SG.0050.97.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2260. Zarządzenie Nr SG.0050.114.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 93
 2261. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 92
 2262. Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 92
 2263. Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 92
 2264. Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 92
 2265. Zarządzenie Nr SG.0050.105.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 92
 2266. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 92
 2267. Projekty uchwał na XI Sesję w dniu 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 91
 2268. XII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 91
 2269. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 91
 2270. Zarządzenie Nr SG.0050.65.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 91
 2271. Zarządzenie Nr SG.0050.100.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 90
 2272. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 90
 2273. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 89
 2274. Zarządzenie Nr SG.0050.113.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 89
 2275. Zarządzenie Nr SG.0050.117.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 89
 2276. Zarządzenie Nr SG.0050.69.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2277. Zarządzenie Nr SG.0050.77.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2278. Zarządzenie Nr SG.0050.79.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2279. Zarządzenie Nr SG.0050.115.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 87
 2280. Zarządzenie Nr SG.0050.116.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 87
 2281. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 86
 2282. Zarządzenie Nr SG.0050.121.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 86
 2283. Zarządzenie Nr SG.0050.125.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 86
 2284. Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 85
 2285. Zarządzenie Nr SG.0050.110.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 84
 2286. Zarządzenie Nr SG.0050.75.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 84
 2287. Zarządzenie Nr SG.0050.88.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2019r.
  Wyświetleń: 84
 2288. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 83
 2289. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 83
 2290. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2291. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2292. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2293. Zarządzenie Nr SG.0050.106.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2294. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 81
 2295. Zarządzenie Nr SG.0050.78.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 81
 2296. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 80
 2297. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 80
 2298. Zarządzenie Nr SG.120.20.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 80
 2299. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 79
 2300. Zarządzenie Nr SG.0050.107.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 79
 2301. Zarządzenie Nr SG.0050.64.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 79
 2302. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 78
 2303. Zarządzenie Nr SG.0050.63.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 78
 2304. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. postanowienia ostatecznego dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 77
 2305. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 77
 2306. 2019-09-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 76
 2307. Interpelacja w sprawie odwrócenia znaku przy przejściu dla pieszych na ul. B. Chrobrego - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 76
 2308. Zarządzenie Nr SG.0050.89.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 76
 2309. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 75
 2310. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 75
 2311. Interpalcja w sprawie wykonania parkingu oraz wiaty rowerowej przy stacji kolejowej w Jasionej. - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 74
 2312. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 74
 2313. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 73
 2314. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 73
 2315. Zarządzenie Nr SG.0050.102.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 73
 2316. Zarządzenie Nr SG.0050.126.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 73
 2317. Zarządzenie Nr SG.0050.91.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 73
 2318. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 72
 2319. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 70
 2320. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 70
 2321. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 67
 2322. 2019-08-13 Pisma do PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, Ministerstwa GMiŻŚ w Warszawie dot. uzupełnienia KIP 2 dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II.
  Wyświetleń: 67
 2323. Zarządzenie Nr SG.0050.109.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 67
 2324. 2019-07-23 Pismo do inwestora dot. stanowiska Burmistrz Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II
  Wyświetleń: 66
 2325. Interpelacja w sprawie obniżenia krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 66
 2326. Zarządzenie Nr SG.0050.103.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 66
 2327. Zarządzenie Nr SG.0050.123.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 66
 2328. Zarządzenie Nr SG.0050.90.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 66
 2329. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2330. Zarządzenie Nr SG.0050.124.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2331. Zarządzenie Nr SG.0050.135.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2332. Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumenatcji projektowej lub koncepcji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej - 21.06.2019r.
  Wyświetleń: 64
 2333. 2019-08-05 Pismo do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dok. projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 63
 2334. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 63
 2335. Zarządzenie Nr SG.0050.127.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2336. Zarządzenie Nr SG.120.16.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2337. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 62
 2338. Zarządzenie Nr SG.120.21.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 62
 2339. I kwartał 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 61
 2340. Zarządzenie Nr SG.0050.120.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 61
 2341. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 61
 2342. Interpelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 60
 2343. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2344. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 60
 2345. Zarządzenie Nr SG.120.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2346. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi krzaków przy ul. Góry Św. Anny - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 59
 2347. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowiach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 59
 2348. Interpelacja w sprawie zarośniętego znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Harcerską - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 59
 2349. Projekty uchwał na XII Sesję w dniu 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2350. Projekty uchwał na XIII Sesję w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2351. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 58
 2352. Zarządzenie Nr SG.0050.108.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2353. Zarządzenie Nr SG.0050.111.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2354. Zarządzenie Nr SG.0050.131.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2355. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 58
 2356. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 58
 2357. 2019-08-05 Pismo do PPIS w Krapkowicach dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 57
 2358. 2019-08-05 Pismo do RDOŚ w Opolu dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 57
 2359. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 57
 2360. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 57
 2361. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 57
 2362. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 56
 2363. Zarządzenie Nr SG.0050.132.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2364. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 56
 2365. Zarządzenie Nr SG.120.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2366. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 55
 2367. Zarządzenie Nr SG.0050.104.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2368. Zarządzenie Nr SG.0050.130.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2369. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 54
 2370. Zarządzenie Nr SG.0050.129.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2371. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 53
 2372. Zarządzenie Nr SG.120.4.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2373. 2019-08-12 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 12.08.2019 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 52
 2374. 2019-08-28 Zawiadomienie o przedłużonym terminie na wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 52
 2375. Zarządzenie Nr SG.0050.141.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2376. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 51
 2377. Zarządzenie Nr SG.0050.122.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 51
 2378. Interpelacja w sprawie w sprawie dokonania ekspertyzy dendrologicznej drzewa przy kościele w Żyrowej - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 50
 2379. Interpelacja w sprawie wykoszenia rowu wzdłuż ul. K. Miarki - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 50
 2380. Zarządzenie Nr SG.120.13A.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 49
 2381. 2019-08-28 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 48
 2382. Zarządzenie Nr SG.0050.62.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 48
 2383. 2019-08-08 Postanowienia wydane przez Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 47
 2384. Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 47
 2385. Zarządzenie Nr SG.0050.57.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 47
 2386. Zarządzenie Nr SG.0050.136.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 46
 2387. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 45
 2388. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 45
 2389. Zarządzenie Nr SG.0050.137.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 45
 2390. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2391. Zarządzenie Nr SG.0050.59.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2392. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2393. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 41
 2394. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 39
 2395. Zarządzenie Nr SG.0050.143.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 38
 2396. 2019-09-09 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr GL.ZUZ.3.421.228.2019.DB z dnia 28.05.2019 r.
  Wyświetleń: 35
 2397. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 35
 2398. Zarządzenie Nr SG.0050.112.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 34
 2399. Zarządzenie Nr SG.0050.71.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 32
 2400. Zarządzenie Nr SG.0050.139.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 31
 2401. Zarządzenie Nr SG.0050.146.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 30
 2402. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2019r.
  Wyświetleń: 29
 2403. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 29
 2404. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 29
 2405. Zarządzenie Nr SG.0050.138.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 28
 2406. Zarządzenie Nr SG.0050.145.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 28
 2407. Zarządzenie Nr SG.0050.140.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 27
 2408. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 26
 2409. Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2410. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 25
 2411. Zarządzenie Nr SG.0050.152.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 25
 2412. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii napowietrznej energetycznej n/n 0,4kV", położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 24
 2413. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2414. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2415. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 24
 2416. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 23
 2417. Interpelacja w sprawie wymiany zniszczonych elementów barierki bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Góry Św. Anny z ul. Fabryczną. - 19.08.2019
  Wyświetleń: 23
 2418. Petycja nr 3
  Wyświetleń: 23
 2419. Zarządzenie Nr SG.0050.142.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 23
 2420. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa"
  Wyświetleń: 22
 2421. Interpelacja w sprawie usunięcia suchego drzewa i sadzonek. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 22
 2422. Zarządzenie Nr SG.120.9.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 22
 2423. 2019-09-26 Decyzja znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 21
 2424. Interpelacja w sprawie naprawy nieczynnego wskaźnika pomiaru prędkości samochodów zlokalizowanego na ul. B. Chrobrego przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 21
 2425. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi drzew na odnodze ul. Osadników - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 21
 2426. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 21
 2427. Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 21
 2428. Petycja nr 2
  Wyświetleń: 19
 2429. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2430. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2431. Zarządzenie Nr SG.0050.148.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2432. Zarządzenie Nr SG.0050.156.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 19
 2433. Interpelacja w sprawie docięcia odrostów drzew na ul. Akacjowej. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 18
 2434. Intrepelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 18
 2435. Zarządzenie Nr SG.0050.149.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 18
 2436. Zarządzenie Nr SG.0050.151.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 18
 2437. Interpelacja w sprawie remontu przystanków autobusowych na terenie miasta. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 17
 2438. Zarządzenie Nr SG.0050.153.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 17
 2439. Zarządzenie Nr SG.0050.154.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 17
 2440. Interpelacja w sprawie ustawienia bariery ochronnej oddzielającej pas drogowy od ścieżki pieszo-rowerowej. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 16
 2441. Interpelacja w sprawie wyczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej na drogach należących do Powiatu, w szczególności na ul. Filarskiego. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 16
 2442. Interpelacja w sprawie wykonania projektu i przebudowy ulicy Krótkiej w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 16
 2443. 2019-09-25 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na nieruchomości przy ul. Akacjowej 6AB w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15
 2444. Zarządzenie Nr SG.0050.155.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 15
 2445. Interpelacja w sprawie przycięcia żywopłotu przy ul. Górnej. - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 14
 2446. Zarządzenie Nr SG.0050.161.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 10
 2447. Zarządzenie Nr SG.120.24.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 10
Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  30-01-2012 12:05
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  30-01-2012 12:14
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 21941
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×