Przejdź do treści strony WCAG

Komisja Spraw Społecznych

Skład komisji:

1) Pan Borecki Antoni – Przewodniczący
2)
Pan Oleskin Bogdan Wiceprzewodniczący
3) Pan Adamski Piotr
4)
Pani Ciż Halina
5) Pan Józefiok Zbigniew
6)
Pani Osadzin Barbara
7) Pan Paciorek Edward
8) Pani Wąsik-Kudla Monika
9) Pan Wieczorek Antoni