Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OŚ/04
KARTA USŁUGI
INFORMACJE OD OSÓB FIZYCZNYCH O RODZAJU, ILOŚCI I MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA ORAZ SPOSOBU ELIMINOWANIA SUBSTANCJI STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA (AZBEST, PCB ORAZ INNE SUBSTANCJE)

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.672),

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860),

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz.649)

Wymagane dokumenty

Informacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko, adres przekazującego informacje,
b) nazwa instytucji, urządzenia (dot. PCB) lub wyrobu (dot. azbestu i innych substancji) zawierającego substancję stwarzającą szczególne zagrożenie,
c) miejsce występowania instalacji, urządzenia lub wyrobu zawierającego substancję stwarzającą szczególne zagrożenie,
d) wskazanie konkretnych obiektów, w których znajdują się wyroby zawierające substancje stwarzające szczególne zagrożenie (dot. azbestu) i określenie ich stanu – stopnia uszkodzenia wyrobów zawierających azbest,
e) ilości substancji/jednostka miary,
f) stan instalacji lub urządzenia,
g) data i sposób usunięcia lub zastąpienia (PCB, azbestu lub innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie) inną substancją,
h) data sporządzenia informacji

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. B. Chrobrego 34 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Pokój nr B 207, tel. 0774064453
godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30
Termin załatwienia sprawy

W terminie do 31 stycznia każdego roku należy przedłożyć informację za poprzedni rok kalendarzowy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi i dodatkowe informacje

-

Formularze wniosków
i druki do pobrania

PDFzałączniki

Usługa jest dostępna elektronicznie

 

Opracowała:

Joanna Buska-Gnoińska Data: 25.08.2016 r.

Sprawdził:

Wiesław Paliwoda

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska