Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

herb.gif
Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice,
tel.: +48 77 40 64 400, faks: +48 77 40 64 444,
e-mail: um@zdzieszowice.pl
NIP: 749-10-93-999, REGON: 000530347
Numer karty: 
OŚ/05
KARTA USŁUGI
NAKAZ USUNIĘCIA ODPADÓW Z MIEJSC NIEPRZEZNACZONYCH DO ICH SKŁADOWANIA

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.672)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r., poz.1923)

Wymagane dokumenty

Wniosek w formie podania zawierający informacje:
- imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej informację oraz wskazanie miejsca składowania lub magazynowania odpadów.

Opłaty

Nie pobiera się

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Miejski w Zdzieszowicach ul. B. Chrobrego 34 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
Pokój nr B 207, tel. 0774064453
godziny pracy: 
poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30
Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

Nakaz jest wydawany w formie decyzji

Formularze wniosków
i druki do pobrania

-

 

Opracowała:

Joanna Buska-Gnoińska Data: 25.08.2016 r.

Sprawdził:

Wiesław Paliwoda

Zatwierdziła:

Sekretarz Gminy Brygida Bukowińska