Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2008 roku

Organ kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Przedmiot kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2007 i I półrocze 2008 roku oraz wybranych zagadnień za rok 2006.
Protokół kontroli: Dokumentacja dostępna do wglądu u Sekretarza Gminy
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystapienie_pokontrolne.pdf
Data: 2009-02-27

Organ kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Przedmiot kontroli: Wypełnianie wymagań ochrony środowiska przez oczyszczalnie ścieków komunalnych, zlokalizowanych w aglomeracjach o RLM > 15000
Protokół kontroli:
PDFwypelnianie_wymagan_ochrony_srodowiska.pdf
Data: 2008-11-05

Organ kontrolujący: Wojewoda Opolski (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu)
Przedmiot kontroli: Wykonywanie przez Burmistrza Zdzieszowic zadań z zakresu rejestracji przedpoborowych rocznika 1990.
Protokół kontroli: PDFrejestracja_przedpoborowych.pdf
Data: 2008-10-08

Organ kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej
Przedmiot kontroli: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi w 2007r.
Protokół kontroli: PDFkontrola_gospodarowania_wybranymi_srodkami_publicznymi.pdf
Data:
2008-09-29

Organ kontrolujący: Wydział Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Przedmiot kontroli: Organizacja przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy Zdzieszowice.
Protokół kontroli: PDFprzyjm_ewidencj_rozpatr_zalatw_skarg_i_wnioskow.pdf
Data:
2008-06-09

Organ kontrolujący: Archiwum Zakładowe
Przedmiot kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
Protokół kontroli: PDFkontrola_archiwum_zakladowego.pdf
Data:
2008-06-06