Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2009 roku

Organ kontrolujący: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Opolu
Przedmiot kontroli: Kontrola zbywania przez Gminę Zdzieszowice nieruchomości gminnych w latach 2005-2008
Protokół kontroli:
PDFprotokol_kontroli.pdf Cała dokumentacja dostępna do wglądu u Sekretarza Gminy
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystapienie_pokontrolne.pdf
Data: 2009-11-05

Organ kontrolujący: Archiwum Państwowe
Przedmiot kontroli: Kontrola archiwum zakładowego
Protokół kontroli:
PDFkontrola_archiwum_zakladowego.pdf
Data:
2009-10-29

Organ kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego OUW
Przedmiot kontroli: Kontrola wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
Protokół kontroli:
PDFkontrola_wykonywania_zadan_obronnych.pdf
Data: 2009-05-05