Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrole w 2010 roku

Organ kontrolujący: Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Przedmiot kontroli: Kontrola ewidencji i zabezpieczeń materiałów archiwalnych Urzędu Stanu Cywilnego w Zdzieszowicach
Protokół kontroli:
PDFprotokol_kontroli.pdf
Data: 2010-10-15

Organ kontrolujący: Archiwum Państwowe w Opolu
Przedmiot kontroli: Kontrola Archiwum Zakładowego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach w zakresie uporządkowania materiałów archiwalnych
Protokół kontroli:
PDFprotokol_kontroli_problemowej.pdf
Data: 2010-09-24

Organ kontrolujący: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Przedmiot kontroli: Cykl kontrolny podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji do zagospodarowania odpadów ulegającyh biodegradacji
Protokół kontroli:
PDFprotokol_kontroli.pdf
Data: 2010-07-26

Organ kontrolujący:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Przedmiot kontroli: Cykl kontrolny podmiotów dotyczący realizacji zadań w ramach KPOŚK
Protokół kontroli:
PDFprotokol_kontroli.pdf
Data: 2010-06-18

Organ kontrolujący: Oddział Kontroli i Skarg w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
Przedmiot kontroli: Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez organy gminy Zdzieszowice w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2009 roku.
Protokół z kontroli problemowej:
PDFprotokol_z_kontroli_problemowej.pdf Cała dokumentacja dostępna do wglądu u Sekretarza Gminy
Data: 2010-05-21

Organ kontrolujący: Wojewódzki Oddział Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Przedmiot kontroli: Ocena realizacji zadań w zakresie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych w okresie od 1 października 2009r. do dnia kontroli, tj. do 18 lutego 2010r.
Protokół kontroli:
PDFprotokol_kontroli.pdf
Wystąpienie pokontrolne: PDFwystapienie_pokontrolne.pdf
Data: 2010-03-02