Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II półrocze 2008r.
PDFInfor_o_wyk_budzetu_MiG_za_I_polrocze_2008r.pdf

Objaśnienia do wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
PDFObjasn_do_wykon_budzetu_MiG_za_I_polrocze_2008r.pdf

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Informacja z wykonania przychodów i wydatków za I półrocze 2008r. wraz z analizą stanu realizacji
PDFInf_z_analiza_z_wyk_srod_GFOS_na_I_polrocze_2008.pdf 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2008r.
PDFSpr_z_dzi_ZGKiM_za_I_polrocze_2008r.pdf 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2008r.
PDFInfo_o_przeb_wyk_planu_fin_M-GOKSiR_za_I_polrocze_2008r.pdf 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
Informacja z wykonania planu finansowego  - stan na 2008-06-30
PDFInf_i_obj_z_wyk_planu_fin_MiGBP_za_I_polrocze_2008.pdf 

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2008r.
PDFInf_z_wyk_srod_OPiWR_za_I_polrocze_2008.pdf 

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych prze BAEO za I półrocze 2008r.
PDFInf_z_wyk_budzetu_BAEO_za_I_polrocze_2008.pdf