Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
PDFInfor_o_wyk_budzetu_MiG_za_I_polrocze_2007r.pdf

Objaśnienia do wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
PDFObjasn_do_wykon_budzetu_MiG_za_I_polrocze_2007r.pdf

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2007r.
PDFInfo_o_przeb_wyk_planu_fin_M-GOKSiR_za_I_polrocze_2007r.pdf

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
Informacja z wykonania planu finansowego - stan na 2007-06-30
PDFInf_i_obj_z_wyk_planu_fin_MiGBP_za_I_polrocze_2007r.pdf

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2007r. ...
PDFInf_z_wyk_srod_OPiWR_za_I_polrocze_2007r.pdf

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2007r.
PDFSpr_z_dzi_ZGKiM_za_I_polrocze_2007r.pdf

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
Informacja z wykonania przychodów i wydatków za I półrocze 2007r. wraz z komentarzem opisowym
PDFInf_z_opis_z_wyk_srod_GFOS_na_I_polrocze_2007r.pdf

Stan realizacji zadań gospodarczych na 2007r.
Stan zaawansowania środków gminnych w realizacji zadań gospodarczych w 2007r. - stan na dzień 2007-06-30
PDFStan_realiz_zad_gosp_na_2007-06-30.pdf