Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
PDFInfor_o_wyk_budzetu_MiG_za_I_polrocze_2010r.pdf

Objaśnienia do wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
PDFObjasn_do_wykon_budzetu_MiG_za_I_polrocze_2010r.pdf

Żłobek samorządowy
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010r.
PDFInf_o_przebiegu_wyk_planu_finansowego_2010.pdf 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2010r.
PDFSpr_z_dzi_ZGKiM_za_I_polrocze_2010r .pdf 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010r.
PDFInfo_o_przeb_wyk_planu_fin_M-GOKSiR_za_I_polrocze_2010r.pdf 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
Informacja z wykonania planu finansowego - stan na 2010-07-30
PDFInf_z_wyk_planu_fin_MiGBP_za_I_polrocze_2010r.pdf
Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MiGBP za I półrocze 2010r. 
PDFObjasnienia.pdf 

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010r.
PDFInf_z_wyk_srod_OPiWR_za_I_polrocze_2010.pdf 

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych prze BAEO za I półrocze 2010r.
PDFInf_z_wyk_budzetu_BAEO_za_I_polrocze_2010r.pdf