Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice

Plan stanowi część Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice i obejmuje przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy lub na jej rzecz, których celem jest zagospodarowanie odpadów z najlepszym możliwym efektem ekologicznym. Plan ten wymaga koordynacji w skali powiatu z Powiatowym Planem Gospodarki i w skali wojewódzkiej z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Obowiązek wykonania planu wynika z obowiązujących przepisów – art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą o odpadach, która wprowadza obowiązek opracowania i przyjęcia do realizacji krajowego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami oraz określa w art. 14-16 cel, przedmiot, zakres i warunki szczegółowe.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, plany gospodarki odpadami są opracowywane wyłącznie na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Metryczka
 • opublikowano:
  14-05-2007 09:04
  przez: Witold Trybała
 • zmodyfikowano:
  03-12-2019 15:19
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 16981
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl