Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006

W S T Ę P

Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem planistycznym określającym strategię społeczno-gospodarczą gminy na lata 2004-2006, a także wskazuje planowane działania na lata 2007-2013.

Podstawą opracowania planu jest zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej Strategia Rozwoju Miasta i Gminy oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego, co gwarantuje spójność działań wpływających w sposób kompleksowy na rozwój społeczno-gospodarczy.

Plan Rozwoju Lokalnego wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.

Ma zasadniczy wpływ na przebieg procesów rozwojowych gminy, zgodnych z oczekiwaniami społeczności lokalnej. Zgodność z oczekiwaniami społecznymi gwarantuje opracowanie dokumentu na podstawie założeń ujętych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego, które to dokumenty opracowano w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, ankiety, wywiady, zebrania środowiskowe i warsztaty.

Dokument ten stworzony przy tak szerokiej akceptacji społecznej wyszczególnia najistotniejsze problemy mieszkańców i w ten sposób stanowi istotny wkład i podstawę budowy lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

Burmistrz
Dieter Josef Przewdzing

PDFPlan Rozwoju Lokalnego - Zdzieszowice 2004-2006.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2012
  przez: Witold Trybała
 • opublikowano:
  16-02-2012 12:56
  przez: Witold Trybała
 • zmodyfikowano:
  11-10-2012 14:07
  przez: Mariusz Fornol
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 18473
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl