Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza z roku 2012

Zestawienie zarządzeń Burmistrza
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
SG.0050.250.2012 31 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012r.
PDFSG.0050.249.2012 31 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.248.2012 28 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.247.2012 28 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnej stawki za dzierżawę gruntów pod działalność gospodarczą na terenie miasta Zdzieszowice
PDFSG.0050.246.2012 28 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszowej za wynajem garaży i lokali użytkowych na terenie miasta Zdzieszowice
PDFSG.0050.245.2012 28 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.244.2012 27 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków buzetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.243.2012 27 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.242.2012 20 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
PDFSG.0050.241.2012 20 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
PDFSG.0050.240.2012 10 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dystrybucji tabletek jodowanych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.239.2012 10 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej dla Miasta i Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.238.2012 3 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.237.2012 3 grudnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
SG.0050.236.2012 28 listopada 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.235.2012 28 listopada 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków bu zetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.234.2012 28 listopada 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.233.2012 26 listopada 2012 r. Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopien nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.232.2012 26 listopada 2012 r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopien nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.231.2012 22 listopada 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
SG.0050.230.2012 14 listopada 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013r.
SG.0050.229.2012 8 listopada 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.228.2012 31 października 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.227.2012 29 października 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.226.2012 26 października 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.225.2012  12 października 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.224.2012 10 października 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.223.2012  8 października 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
SG.0050.222.2012 28 września 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012r.
PDFSG.0050.221.2012  25 września 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.220.2012 24 września 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwziecia
PDFSG.0050.219.2012 21 września 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
PDFSG.0050.218.2012 12 września 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.217.2012 11 września 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.216.2012

 

5 września 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Zdzieszowic nr SG.0050.209.2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka szkolna"
PDFSG.0050.215.2012 3 września 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie stanowiska wicedyrektora w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.214.2012 3 września 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.213.2012 30 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.212.2012 14 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.211.2012 10 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola w Żyrowej zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.210.2012 10 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach zastępującego dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.209.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zkupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - "Wyprawka Szkolna"
PDFSG.0050.208.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.207.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.206.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rozwadzy zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.205.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.204.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.203.2012 10 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.202.2012 8 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.201.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie stanowiska wicedyrektora w Publicznym Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.200.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie stanowiska wicedyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Korczaka w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.199.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie stanowiska wicedyrektora w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.198.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
PDFSG.0050.197.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.196.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Żyrowej
PDFSG.0050.195.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.194.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.193.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rozwadzy
PDFSG.0050.192.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
PDFSG.0050.191.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach
PDFSG.0050.190.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.189.2012 1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

PDFSG.0050.188.2012

1 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.187.2012 2 sierpnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.186.2012 27 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia
PDFSG.0050.185.2012 25 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.184.2012 25 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.183.2012 25 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.182.2012 25 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.181.2012 23 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.180.2012 13 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.179.2012 12 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.178.2012 12 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
PDFSG.0050.177.2012 12 lipca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
SG.0050.176.2012 29 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2012r.
PDFSG.0050.175.2012 28 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
PDFSG.0050.174.2012 28 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.
PDFSG.0050.173.2012 27 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu 
PDFSG.0050.172.2012 22 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 
PDFSG.0050.171.2012 20 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pulicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej 
PDFSG.0050.170.2012 20 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pulicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.169.2012 6 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
PDFSG.0050.168.2012 5 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu 
PDFSG.0050.167.2012 31 maja 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
SG.0050.166.2012 1 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej 
SG.0050.165.2012 1 czerwca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach 
PDFSG.0050.164.2012 15 maja 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
PDFSG.0050.163.2012 11 maja 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.162.2012 11 maja 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
PDFSG.0050.161.2012 2 maja 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
PDFSG.0050.160.2012 2 maja 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 
PDFSG.0050.159.2012 2 maja 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.158.2012 25 kwietnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
PDFSG.0050.157.2012 19 kwietnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2011 
PDFSG.0050.156.2012 19 kwietnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
PDFSG.0050.155.2012 18 kwietnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.154.2012 16 kwietnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach 
PDFSG.0050.153.2012 13 kwietnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice 
PDFSG.0050.152.2012 13 kwietnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
PDFSG.0050.151.2012 11 kwietnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 
PDFSG.0050.150.2012 10 kwietnia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2012r. 
SG.0050.149.2012 30 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
PDFSG.0050.148.2012 26 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
SG.0050.147.2012 14 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie szczegółowego trybu pracy komisji powołanej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach 
PDFSG.0050.146.2012 14 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia 
SG.0050.145.2012 14 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
SG.0050.144.2012 12 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012 
SG.0050.143.2012 7 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży 
SG.0050.142.2012 7 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych 
SG.0050.141.2012 7 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
PDFSG.0050.140.2012 5 marca 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
PDFSG.0050.139.2012 27 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.138.2012 24 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
SG.0050.137.2012 22 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych 
PDFSG.0050.136.2012 22 lutego  2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w zarządzie Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach 
SG.0050.135.2012 21 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2012 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
PDFSG.0050.134.2012 17 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
PDFSG.0050.133.2012 14 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
PDFSG.0050.132.2012 9 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
PDFSG.0050.131.2012 9 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
SG.0050.130.2012 7 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
SG.0050.129.2012 7 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
SG.0050.128.2012 7 lutego 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
PDFSG.0050.127.2012 30 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach 
SG.0050.126.2012 30 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice
SG.0050.125.2012 30 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r. 
SG.0050.124.2012 27 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
PDFSG.0050.123.2012 3 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny 
PDFSG.0050.122.2012 3 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów 
PDFSG.0050.121.2012 3 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2012r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
PDFSG.0050.121.2012 3 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu 
SG.0050.119.2012 2 stycznia 2012r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia