Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej

Zdzieszowice: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI SIECI KANALIZACYJNEJ

Numer ogłoszenia: 349694 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja sp. z o. o. , ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie, tel. 077 5449653, faks 077 5449654.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wik.zdzieszowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego 100% udziałów jst.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO POJAZDU DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI SIECI KANALIZACYJNEJ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pojazd przeznaczony do czyszczenia i konserwacji kanałów o średnicach od 150 mm do 400 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu oraz usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, wypompowania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic itp., według poniższej specyfikacji. Specyfikacja techniczna pojazdu.
Podwozie
Podwozie fabrycznie nowe (rok produkcji 2012).
1. Wysokość pojazdu wraz z zabudową nie większa niż 3450 mm.
2. Długość pojazdu wraz z zabudową nie większa niż 8500 mm.
3. Szerokość pojazdu wraz z zabudową nie większa niż 2600 mm.
4. Dopuszczalna masa całkowita podwozia dostosowana do zabudowy.
5. Stabilizator osi przedniej i tylnej.
6. Przystawka odbioru mocy.
7. Możliwość sterowania obrotami silnika z zewnątrz.
8. Blokada tylnego mostu.
9. Hamulce tarczowe z układem ABS z przodu i z tyłu.
10. Układ kierowniczy z hydraulicznym wspomaganiem.
11. Tylne zawieszenie pneumatyczne.
12. Ogumienie o rozmiarze nie mniejszym niż 315/80R22,5, całoroczne, szosowoterenowe, odporne na przecięcia.
13. System monitoringu pojazdu on-line z modemem GSM, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat związanych z użytkowaniem systemu w tym jego aktualizacji, przez okres nie mniejszy niż 24 miesiące, monitorujący m .in.:
a) pracę pompy wysokociśnieniowej,
b) pracę pompy próżniowej,
c) pracę przystawki odbioru mocy,
d) poziom paliwa, długość trasy przejazdów, czas postojów, prędkość pojazdu, itp.
14. Silnik:
a) moc silnika zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy, nie mniejsza niż 250 KM.
b) silnik wysokoprężny, spełniający normy emisji spalin Euro 5,
c) płomieniowe urządzenie rozruchowe,
d) wydech spalin pionowy, wyprowadzony do góry za kabiną,
e) tłumik ze stali nierdzewnej z katalizatorem.
15. Kabina:
a) krótka, dzienna, 3 osobowa, kolor niebieski RAL 5008, lakierowanie fabryczne,
b) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z pełną regulacją,
c) elektrycznie sterowane szyby i elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka wsteczne (dwa główne + krawężnikowe + szerokokątne),
d) klimatyzacja,
e) centralny zamek,
f) zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna,
g) sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego,
h) kolumna kierownicza z regulowaną wysokością i pochyleniem,
i) lampa ostrzegawcza z kloszami w kolorze żółtym, szerokości nie mniejszej niż 1400 mm, składająca się ze stroboskopowych modułów LED, z napisem WiK Sp. z o.o., zamontowana na dachu kabiny,
j) komputer pokładowy,
k) tachograf cyfrowy,
l) immobilizer,
m) gumowe dywaniki, korytka,
n) pokrowce na siedzenia z nieprzemakającego materiału odpornego na zabrudzenia.
16. Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
17. Zabezpieczenie oświetlenia (przedniego i tylnego) przed uszkodzeniem - metalowe kratki.
18. Zamykany na klucz lub z pozycji kabiny korek wlewu paliwa.
19. Koło zapasowe, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik hydrauliczny minimum 10 ton.
20. Mechaniczny wyłącznik akumulatorów.
21. Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 120 dm3.
22. Belka zabezpieczająca przed wjazdem z tyłu pojazdu.
23. Na drzwiach kierowcy i pasażera umieszczone logo zgodne ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Nadbudowa:
Nadbudowa fabrycznie nowa (rok produkcji 2012)
1. Całkowita pojemność zbiornika nie mniejsza niż 8m3, kolor niebieski RAL 5008, lakierowanie fabryczne, z wyodrębnioną komorą wody czystej o pojemności nie mniejszej niż 5m3 i komorą osadu i wody brudnej o pojemności nie mniejszej niż 3m3. Komory muszą być połączone zaworem, po otwarciu którego cała objętość zbiornika może zostać wykorzystana na wodę czystą.
2. Tylna dennica nadbudowy ma być hydraulicznie otwierana i regulowana, a opróżnianie zbiornika osadu powinno odbywać się za pomocą tłoka wygarniającego.
3. Filtr wstępnego oczyszczania wody, zamontowany na dopływie do zbiornika czystej wody.
4. Zawór spustowy do usuwania wód nadosadowych.
5. Możliwość usunięcia resztek wody z układu.
6. Pompa próżniowa spełniająca następujące założenia:
a) wydajność objętościowa nie mniejsza niż 900 m3/h,
b) ciśnienie wakuometryczne co najmniej 0,08 MPa,
c) hydrauliczny napęd pompy,
d) licznik czasu pracy.
7. Pompa wysokociśnieniowa spełniająca następujące założenia:
a) wydajność objętościowa nie mniejsza niż 260 dm3/min,
b) ciśnienie nominalne w zakresie od 14MPa do 18MPa,
c) mechaniczny napęd pompy,
d) licznik czasu pracy.
8. Możliwość jednoczesnej pracy pompy próżniowej oraz pompy wysokociśnieniowej z osiągnięciem maksymalnych parametrów pracy.
9. Regulowany hydraulicznie teleskopowy wysięgnik układu ssącego spełniający następujące założenia:
a) możliwość obrotu w zakresie co najmniej 330°,
b) możliwość wzniosu wysięgnika o kąt co najmniej 45°,
c) możliwość wysuwu wysięgnika na odległość co najmniej jednego metra,
d) możliwość ssania wysięgnikiem z głębokości co najmniej jednego metra,
e) możliwość ssania za pośrednictwem węży z głębokości co najmniej 8 metrów, licząc od poziomu jezdni.
10. Napędzany hydraulicznie bęben duży z licznikiem metrów, z możliwością obrotu w osi pionowej o kąt co najmniej 180°, wychylany w płaszczyźnie poziomej, wyposażony w wąż wysokociśnieniowy z oplotem tekstylnym, o długości co najmniej 120 mb, średnicy wewnętrznej w zakresie od 20 do 30 mm i minimalnym promieniu gięcia nie większym niż 150 mm, przystosowany do ciśnienia nominalnego w zakresie od 20MPa do 30MPa i ciśnienia rozrywającego nie mniejszego niż 60MPa.
11. Automatyczne wspomaganie procesu równomiernego układania węża na bębnie dużym w trakcie nawijania węża na bęben.
12. Napędzany hydraulicznie bęben mały, wyposażony w wąż wysokociśnieniowy o długości co najmniej 60mb, średnicy wewnętrznej w zakresie od 12mm do 16mm i minimalnym promieniu gięcia nie większym niż 150mm, przystosowany do ciśnienia nominalnego w zakresie od 20 do 30MPa i ciśnienia rozrywającego nie mniejszego niż 60MPa.
13. Hydrauliczny podnośnik pokryw studzienek i kratek wpustów ulicznych, przymocowany do ramy pojazdu.
14. Co najmniej dwie skrzynki narzędziowe zamykane żaluzjami do przewozu wyposażenia z jednej strony zbiornika.
15. Co najmniej jedna skrzynia ze stali nierdzewnej z drugiej strony zbiornika.
16. Stelaże na węże ssące po obu stronach zbiornika.
17. Układ podgrzewania wody umożliwiający pracę układu wysokociśnieniowego w okresie zimowym przy temperaturze dochodzącej do -15°C (258K), z cyrkulacją wody.
18. Układ sterowania pracą pomp wysokociśnieniowej i próżniowej z miejsca operatora.
19. Sterowanie radiowe następującymi funkcjami:
a) włączenie i wyłączenie pompy wysokociśnieniowej,
b) włączenie i wyłączenie pompy próżniowej,
c) sterowanie ruchami wysięgnika,
d) sterowanie zaworem klapowym.
20. Dodatkowe wyposażenie nadbudowy, obejmujące w szczególności:
a) pistolet wodny,
b) dysze do pistoletu.
21. Zestaw dysz kanałowych obejmujący w szczególności:
a) dyszę wypłukującą o dużym i silnym strumieniu skierowanym do tyłu, do usuwania uciążliwych zanieczyszczeń, takich jak tłuszcze, osady wapienne i detergenty,
b) dyszę wypłukującą pilotem,
c) dyszę kanałową do usuwania zatorów oraz zadań specjalnych, dopasowaną do węża o średnicy wewnętrznej w zakresie od 20mm do 30mm,
d) dyszę kanałową do usuwania zatorów, dopasowaną do węża o średnicy wewnętrznej w zakresie od 12mm do 16mm,
e) dyszę stożkową o różnych kątach wypływu wody,
f) dyszę płaską do czyszczenia dna kanału,
g) głowicę dyszową okrągłą o dużej sile ciągu (do czyszczenia długich odcinków kanałów),
h) dyszę rotacyjną do usuwania tłuszczy.
22. Zestaw węży ssącym o różnych długościach w tym dwa węże ssące o długości co najmniej 3,5 metra każdy.
23. Kamera najazdowa z tyłu pojazdu z monitorem w kabinie.
24. Oświetlenie robocze zamontowane z tyłu pojazdu.
25. System oświetlenia zamontowany z tyłu pojazdu, umożliwiający oświetlenie kanału bezpośrednio z góry.
26. Przenośna lampa do oświetlania miejsca pracy.
27. Węzeł sanitarny z podgrzewaną wodą.
28. Napis w kolorze białym z obu stron zbiornika: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice o wymiarach nie mniejszych niż: długość napisu 2000mm, wysokość 100mm, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.40.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wymagane jest dołączenie do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wymagane jest dołączenie do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 dostaw specjalistycznych pojazdów do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej (tj. odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia), każda o wartości co najmniej 500.000,00 zł netto z podaniem daty i miejsca wykonania wg. załącznika nr 1 oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały należycie wykonane.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wymagane jest złożenie właściwego oświadczenia. Zamawiający dopuszcza poleganie Wykonawcy na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagane jest złożenie właściwego oświadczenia. Zamawiający dopuszcza poleganie Wykonawcy na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
Wymagane jest złożenie w ofercie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych w wysokości 600.000,00 PLN lub zdolności kredytowej w tej samej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., jest zobowiązany do załączenia do oferty informacji wyżej określonej wydanej przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, w których dany podmiot ma rachunek.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ
OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowobadawczego
wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
- zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 70
2 - zużycie energii - 10
3 - emisja dwutlenku węgla - 10
4 - emisja tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów - 10
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej Umowy w formie aneksu, w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a. wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej zmiany któregokolwiek terminów wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu realizacji zamówienia spowodowaną min. zmianą terminów realizacji projektu , okresu kwalifikowania wydatków lub trwania umowy o dofinansowanie jak również w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony niniejszej umowy nie miały wpływu;
b. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
c. działania siły wyższej;
d. gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia;
e. dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego , a w szczególności: - może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy, - może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy, - może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy;
f. zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych , zmiany układu graficznego umowy, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;
g. w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych Funduszu Spójności, których zmiana lub uchwalenie nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność wprowadzenia zmian do umowy w szczególności zmiany ustawowej stawki VAT;
h. gdy konieczność zmian umowy wynikać będzie z umów, wytycznych , zaleceń , decyzji lub innych dokumentów, których stroną lub autorem będą instytucje finansujące projekt;
j. zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności umowy na dofinansowanie Nr 3/POIiS/2010 z dn. 27.01.2010 roku dla Projektu;
k. w trakcie wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu lub istoty umowy l. jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy ; m. w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej ,że wykonanie przedmiotu umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie jej zawierania w trybie art. 145 ustawy PZP .
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdzieszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba WiK Sp. z o.o.,
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice, pokój nr 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 
PDFSIWZ - dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1: 

PDFodpowiedź na pytania 1

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2: 

PDFodpowiedź na pytanie 2

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o unieważnieniu postępowania: 

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania