Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza z roku 2013

Zestawienie zarządzeń Burmistrza 
 
Nr aktu z dnia Treść aktu prawnego
PDFSG.0050.349.2013 31 grudnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
SG.0050.348.2013 30 grudnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013r.
PDFSG.0050.347.2013 30 grudnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu
SG.0050.346.2013 23 grudnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
PDFSG.0050.345.2013 20 grudnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.344.2013 13 grudnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia upoważnienia
PDFSG.0050.343.2013 12 grudnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.342.2013 4 grudnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.341.2013 26 listopada 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.340.2013 26 listopada 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.339.2013 22 listopada 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.338.2013 18 listopada 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
SG.0050.337.2013 14 listopada 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014r.
SG.0050.336.2013 12 listopada 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany w planie kontroli na rok 2013
PDFSG.0050.335.2013 31 października 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.334.2013 25 października 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.333.2013 24 października 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.332.2013 24 października 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.331.2013 11 października 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udziału w powiatowym terenowym ćwiczeniu obronnym "Bomber 2013"
PDFSG.0050.330.2013 8 października 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.329.2013 7 października 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu
SG.0050.327.2013 30 września 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, ktore podlegaja przekazaniu do budżetu państwa na 2013r.
PDFSG.0050.326.2013 30 września 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.325.2013 27 września 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.324.2013 24 września 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.323.2013 3 września 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu.
PDFSG.0050.322.2013 29 sierpnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach.
PDFSG.0050.321.2013  28 sierpnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie całkowitego zwolnienia z obowiazku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w roku szkolnym 2013/2014.
PDFSG.0050.320.2013 27 sierpnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.319.2013 21 sierpnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
PDFSG.0050.318.2013 8 sierpnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu.
PDFSG.0050.317.2013 6 sierpnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu.
PDFSG.0050.316.2013 6 sierpnia Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.315.2013 23 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna".
PDFSG.0050.314.2013 23 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFSG.0050.313.2013 23 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFSG.0050.312.2013 23 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
PDFSG.0050.311.2013 19 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.310.2013 17 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.309.2013 17 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.308.2013  16 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu.
PDFSG.0050.307.2013 17 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia opłat za współkorzystanie z pomieszczeń znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Filarskiego 19 w Zdzieszowicach przez podmioty wykonujące dzialalność leczniczą.
PDFSG.0050.306.2013 4 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia.
PDFSG.0050.305.2013 4 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
SG.0050.304.2013 8 lipca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany cen biletów wstępu na Kąpielisko Miejskie w Zdzieszowicach.
SG.0050.303.2013 28 czerwca 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013r.
PDFSG.0050.302.2013 28 czerwca 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.301.2013 26 czerwca 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.300.2013 18 czerwca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.299.2013 17 czerwca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Zdzieszowice
PDFSG.0050.298.2013  12 czerwca 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.
PDFSG.0050.297.2013
11 czerwca 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu.
PDFSG.0050.296.2013
11 czerwca 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.295.2013
5 czerwca 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu.
PDFSG.0050.294.2013 29 maja 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu.
PDFSG.0050.293.2013 29 maja 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.292.2013 21 maja 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.290.2013 30 kwietnia 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.289.2013 25 kwietnia 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu.
PDFSG.0050.288.2013 24 kwietnia 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
SG.0050.287.2013 19 kwietnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2013 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFSG.0050.286.2013 16 kwietnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
PDFSG.0050.285.2013 8 kwietnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Januszkowicach
PDFSG.0050.284.2013 8 kwietnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Januszkowicach
PDFSG.0050.283.2013 8 kwietnia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Januszkowicach
PDFSG.0050.282.2013 28 marca 2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013r.
PDFSG.0050.281.2013 28 marca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.279.2013 27 marca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia
PDFSG.0050.278.2013 25 marca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu.
PDFSG.0050.277.2013 25 marca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
SG.0050.276.2013 20 marca 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
PDFSG.0050.275.2013 28 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice
SG.0050.274.2013 28 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013
PDFSG.0050.273.2013 28 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Zdzieszowice za rok 2012
PDFSG.0050.272.2013 27 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie finansowym budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
SG.0050.271.2013 20 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2013 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych poprzez: organizację czasu wolnego, dożywianie, wyjazdy wakacyjne
SG.0050.270.2013 20 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2013 zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
SG.0050.269.2013 20 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2013 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
PDFSG.0050.268.2013 19 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Januszkowicach zastępującego dyrektora szkoy podczas jego nieobecności
PDFSG.0050.267.2013 19 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
PDFSG.0050.266.2013 14 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r. w ramach tego samego działu
PDFSG.0050.265.2013 14 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
PDFSG.0050.264.2013 11 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie częściowego podziału rezerwy ogólnej na 2013r.
SG.0050.263.2013 8 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na 2013 rok podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społeczna użyteczna
SG.0050.262.2013 5 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
PDFSG.0050.261.2013 1 lutego 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej
SG.0050.260.2013 29 stycznia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz zasad jej koordynacji w gminnych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury
SG.0050.259.2013 28 stycznia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Zdzieszowice na 2013r.
SG.0050.258.2013 28 stycznia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz plan dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013r.
SG.0050.257.2013 23 stycznia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
SG.0050.256.2013 23 stycznia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
SG.0050.255.2013 23 stycznia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
SG.0050.254.2013 17 stycznia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
PDFSG.0050.253.2013 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
SG.0050.252.2013 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
PDFSG.0050.251.2013 2 stycznia 2013r. Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na 2013r. kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej