Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

BBurmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr XXVIII/220/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Krępnej, ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej położnej w obrębie geodezyjnym Krępna, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, obejmującej wyszczególnione poniżej działki ewidencyjne:

PDFOgłoszenie o przetargu