Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)

02.10.2014r. godz. 15 15  - Podsumowanie 4-letniej pracy komisji. Gospodarowanie odpadami komunalnymi Gminy Zdzieszowice.

04.09.2014r. godz. 15 15  - Spotkanie z samorządowcami. Stan dróg na terenie miasta i Gminy.

27.08.2014r. godz. 15 15  - Przegląd placów zabaw miejskich i wiejskich.(przeniesione z dnia 28.08.2014r.)

03.07.2014r. godz. 15 15  - Stan przyłączy kanalizacji sanitarnej wsi - Rozwadza i Krępna.

29.05.2014r. godz. 15 15  - Analiza wykonania budżetu za 2013 rok oraz Koncepcja modernizacji stacji uzdatniania wody Oleszka- Skala pod kątem zabezpieczenia w wodę odpowiedniej jakości wsi Oleszka, Jasiona i Żyrowa - komisja wyjazdowa. (przeniesione z dnia 05.06.2014 r.)

08.05.2014r. godz. 15 15  - Stan realizacji przyłączeń kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw. Wyniki Spółki WiK w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej 2013 r. - straty na wodzie i kanalizacji.

10.04.2014r. godz. 15 15  - Gospodarka gruntami gminy i zasobami lokalowymi.

20.03.2014r. godz. 15 15  - Oczyszczanie Gminy po "akcji zima".

13.03.2014r. godz. 15 15 - Spotkanie z samorządowcami w aspekcie realizacji budżetu na 2014 r. i sprawozdanie z realizacji budżetu za 2013 r. Stan dróg, mostów i przepustów na terenie Gminy oraz stan dróg transportu rolnego na terenie Gminy. przeniesione z dnia 25.03.2013r.

19.02.2014r. godz. 12 00 - Przegląd świetlic samorządowych na terenie miasta. (Wyjazdowe posiedzenie Komisji)

06.02.2014r. godz.1515 - Przegląd świetlic samorządowych na terenie wsi. (Wyjazdowe posiedzenie Komisji)

16.01.2014r. godz.1515 - Opracowanie sprawozdania z prac Komisji za rok 2013.

09.01.2014r. godz. 1515 - Analiza projektów uchwał w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice. (posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Społecznych i Komisją Rozwoju Gospodarczego i Budżetu).