Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518/, w związku z Uchwałą Nr XL/305/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Krępnej, Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe zabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 310/9 i Nr 310/8, arkusz mapy 4, obręb Krępna, stanowiące własność Gminy Zdzieszowice, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym:
 

PDF2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży