Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców

Burmistrz Zdzieszowic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców.
Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146) oraz uchwały nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców.
W ramach tego zadania mogą być podejmowane następujące działania na rzecz mieszkańców Gminy Zdzieszowice:
1. Organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych rozgrywkach, imprezach, zawodach sportowych i rekreacyjnych.
2. Organizowanie szkoleń, treningów w różnych dyscyplinach sportowych.
3. Tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej i sportu.

PDFSG.0050.81.2015 (49,58KB)

PDFOgłoszenie o konkursie (70,31KB)

Rozstrzygnięcie konkursu

PDFSG.0050.95.2015 (47,28KB)

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (49,53KB)

Oferta:

DOCoferta.doc (91,50KB)
ODToferta.odt (24,61KB)
PDFoferta.pdf (117,40KB)

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf (108,94KB)

Sprawozdanie:

DOCsprawozdanie.doc (78,00KB)
ODTsprawozdanie.odt (19,87KB)
PDFsprawozdanie.pdf (146,85KB)