Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i 17 ust. 3a, 16 ust.7 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni;
 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
 • zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.

 

Zwrot kosztów opieki oraz  przejazdu dziecka niepełnosprawnego środkami komunikacji własnej rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych odbywa się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

DOCwniosek o zwrot kosztów przejazdu.doc
PDFwniosek o zwrot kosztów przejazdu.pdf
 

Wniosek należy złożyć  w Biurze Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w  Zdzieszowicach. 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2015
  przez: Ewelina Śmieja
 • opublikowano:
  01-12-2015 13:35
  przez: Ewelina Śmieja
 • zmodyfikowano:
  18-08-2016 12:25
  przez: Ewelina Śmieja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 2261
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×